Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i üléséről

2017 február 19. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Az év első rendes képviselő-testületi ülése a Himnusz közös eléneklésével kezdődött.

 

1.) Összefoglaló a 2016. év legfontosabb települési eseményeiről és önkormányzati munkájáról

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet előző ülés óta eltelt fontosabb települési eseményekről, önkormányzati intézkedésekről, valamint a 2016-os év legfontosabb intézkedéseiről és eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömör Kincse Díjak átadása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a 2015 januárjában alapított díjjal az újszerű és példaértékű helyi kulturális, sport és közösségi kezdeményezésekért sokat tevő  személyiségek munkáját kívánja elismerni az önkormányzat.

Az idei évben Csömör Kincse Díjat vehetett át:

Félegyházi-Sütő Eszter a helyi nyilvánosság terén végzett tevékenységéért, a Csömör TV alapító-főszerkesztői munkájáért.

Kassay-Kézi Gábor és Takó Csaba azért a munkáért, amelynek köszönhetően 40 év után Csömörnek újra van nagypályás futballcsapata.

(A díjazottakról bővebben lapunk 14-15. oldalán olvashatnak)

 

3.) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola felvételi körzetének véleményezése

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a Pest Megyei Járási Hivatal megkereste az önkormányzatot, hogy véleményezze az általános iskola felvételi körzetét. Tekintettel arra, hogy a településen csupán egy általános iskola van, ezért a felvételi körzet módosítása nem indokolt.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

4.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenyégi köreinek meghatározása

Fábri István polgármester javasolta, hogy a folyamatosan változó jogi környezet miatt az önkormányzat a jövőben is tartsa fenn a CSÖTESZ Kft.-t a hulladékgazdálkodási feladatok biztosítására, emellett a Községgondnokság tehermentesítése érdekében a zöldterületi tevékenységet szervezzék át a CSÖTESZ Kft.-hez, így mindkét szervezet hatékonyabban tud működni, illetve a nonprofit Kft. a pályázatokon is jobb eséllyel indulhat, mint egy önkormányzati intézmény. A polgármester a következő tevékenységek átszervezését javasolta: parkosítás, virágosítás, fásítás, játszóterek fenntartása, erdőgazdálkodás, mezőgazdasági területek kaszálása, valamint a jövőbeni „zöld projektek” tervezése, előkészítése és kivitelezése (pl. a régi strandterület hasznosítása, a horgásztó, valamint a Pataksétány kezelése).

A képviselők megvitatták a javaslatot és egyetértésüket fejezték ki.

 

5.) A Csömöri Községgondnokság intézményvezetői állására jelentkező pályázók meghallgatása

Kulich Gábor és Lukács Gábor pályázók meghallgatása nyílt, egy pályázó meghallgatása zárt ülés kertében történt meg.

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. ügyvezetője a meghallgatáson visszalépett a pályázattól. Ezt a döntést azzal indokolta, hogy azóta javasolt átszervezés után a zöldfelületek gondozása közelebb áll hozzá, ezért erre a területre szeretne koncentrálni.

A testület ezt követően meghallgatta a másik két pályázó bemutatkozását, vezetői elképzeléseit, majd kérdéseket tettek fel az elképzelésekre vonatkozóan.

 

Zárt ülés:

A Csömöri Községgondnokság intézményvezetőjének megválasztása

 

A képviselő-testület titkos szavazással a jelenlegi vezetőt, Lukács Gábort választotta meg a Csömöri Községgondnokság intézményvezetőjének. A vezető megbízatása határozott időtartamra 2017. március 1-től 2019. december 31-ig tart. Egyúttal elvi döntés is született arról, hogy a másik pályázó, Kulich Gábor által vezetett Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. zöldterületi tevékenységét kibővíti az Önkormányzat.

 

6.) Petőfi Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy a korábbi módosítás alkalmával már kezdeményezték az intézmény tevékenységi körének bővítését, ám a Magyar Államkincstár kérte az illetékes minisztérium állásfoglalását. A minisztérium az engedélyt megadta, így a módosítás elkészült. Ennek értelmében a művelődési ház tevékenységi köre az alábbiakkal bővül:

Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Színházak tevékenysége

Szeltner László igazgató kifejtette, hogy a módosításra az intézmény már működő csoportjainak pénzügyi elszámolása miatt van szükség.

A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 

7.) Kereset benyújtása a DMRV Zrt. tartozása miatt

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzatnak érvényes szerződése van a DMRV-vel a szennyvízcsatorna üzemeltetésére, ám jogszabályi változások miatt a bérleti díjat illetően vita alakult ki. A bérleti díj megállapítására a Magyar Energetikai Hivatal elnökének van jogosultsága, ehhez azonban a DMRV-nek adatot kellene szolgáltatnia a hivatalnak, amit évek óta nem tett meg többszöri felszólítás ellenére sem.

Az önkormányzat ezért keresetet kíván benyújtani annak érdekében, hogy jogi úton kényszerítse ki az érvényben lévő szerződés betartatását.

A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

8.) Közösségi tér- és közterületi-fejlesztési program ütemezése

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy bár a hozzávetőleges ütemterv már elkészült, tavasszal településrészi lakossági fórumokat szeretne tartani az önkormányzat és az ütemezés során figyelembe kívánják venni az ott elhangzott javaslatokat, észrevételeket is. Az ütemezést emellett befolyásolhatják az időközben felmerülő pályázati lehetőségek is.

 

9.) Veronai buszbaleset sérültjeinek támogatása

Tihanyi Ferenc képviselő elmondta, hogy Csömör intenzív sporttevékenysége miatt több áldozattal, sérülttel volt közvetlen kapcsolatban, ezért mély megrendüléssel fogadták a tragikus híreket. A képviselő javasolta, hogy az önkormányzat – fájdalmukban osztozva – pénzadománnyal is támogassa az érintett családokat.

A képviselő testület megvitatta a javaslatot és egyhangúlag úgy határozott, hogy 200 ezer Ft-ot utal át az e célra nyitott gyűjtőszámlára.

 

10.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az útfelújítási pályázatot a megnyitás után néhány perccel, 20. pályázóként sikerült benyújtani.

Dr. Szarka Zsuzsanna arra hívta fel a figyelmet, hogy a temetések idejére a ravatalozó környékét nem minden esetben zárják le, ami méltatlan körülményeket teremt. Fábri István polgármester ígéretet tett arra, hogy jelzi az illetékesek felé a problémát.

Eigler Tamás arról számolt be, hogy a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság informális ülés keretében megvizsgálta a kötelező bérminimum változása miatt keletkező bérfeszültségeket a különböző önkormányzati intézményeknél, és javaslatot kívánnak tenni ezek orvoslására.

 

Zárt ülés:

Közösségi célú ingatlanvásárlások megvitatása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja a Csömör 645 hrsz., Csömör Vörösmarty u. 2. szám alatti, 698 négyzetméter belterületi lakótelek, 161,60 m2 lakóépület és 71,70 m2 melléképület, 28,00 m2 pincelejáró és pince ingatlant. Az ingatlan megvásárlására maximum 34 millió forintot különít el a 2017. évi költségvetésből és megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Megszakítás