Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 21-i üléséről

2017 október 26. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Balaska Márk és Birkás Balázs világbajnok kajakozók köszöntése

A képviselő-testület ünnepélyes keretek között köszöntötte a csömöri Balaska Márk világbajnok kajakozót, valamint csapattársát, Birkás Balázst és nevelőedzőjüket, Csernák Károlyt. A fiatal sportolók idén júniusban Európa-bajnoki, majd augusztusban világbajnoki címet szereztek K-2 200 méteren. Balaska Márk megköszönte az önkormányzat anyagi támogatását, ami elmondása szerint sokat segít neki a felkészüléshez szükséges eszközök megvásárlásában.

 

3.) Csömöri Egészségház közbeszerzési eljárásának megvitatása – kivitelezői szerződés

Eigler Tamás beruházási tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy a közbeszerzési eljárás az első árajánlatok beérkezése után a tárgyalásos szakaszban tart, melynek során a költségvetés tételeinek pontosítása, valamint a szerződés részleteinek meghatározása zajlik.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető elmondta, hogy a bírálóbizottság és az ajánlatadók javaslatait is figyelembe véve a szerződéstervezetben olyan a felelősségbiztosítás összegét, a részszámlák és a végszámlák kiállításának időpontját, a tartalékkeretet, valamint a garanciális javítások elvégzésének határidejét kell pontosítani. Ezek azért is  fontosak, hogy a potenciális kivitelezők a végleges szerződés ismeretében tehessék meg végső ajánlatukat.

Fábri István polgármester jelezte, hogy reményei szerint a munkálatok már idén október végén, november elején megkezdődhetnek.

A képviselő testület – a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően név szerinti szavazással – egyhangúlag elfogadta a javasolt módosításokat.

 

4.) Tájékoztató a csömöri református gyülekezeti ház, lelkész lakás és templom építéséről

A helyi református gyülekezet képviseletében Esztergály Előd Gábor lelkész és Deák Ferencz főgondnok bemutatták az Emlékmű-közben épülő új református templom és gyülekezeti ház látványterveit.  Az első ütem, amely a lelkészlakot, lelkészi hivatalt, valamint egy 70 fő befogadására alkalmas gyülekezeti termet foglal magában már az idei évben elkészül, a templom építése pedig a jövő évben valósul meg.

 

5.) A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. (IX. 29.)önkormányzati rendelet módosítása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a vonatkozó kormányrendelet alapján a helyi rendelet az inváziós fajú fás szárú növények közé sorolta a fehér akácot is, az ilyen növények irtása a tulajdonos feladata. A CSÖTESZ Kft. felmérése szerint a fehér akác az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon is jelentős mértékben elszaporodott, az eltávolítása jelentős és indokolatlan terheket róna a kft.-re. A fehér akác invazív jellegéről szakmai berkekben sincs egyöntetű vélemény, ezért a bizottság javasolta, hogy az  kerüljön ki a helyi rendeletből a tulajdonos által eltávolítandó inváziós fajú növények sorából. A rendelet többi része változatlan marad, így a következő inváziós fajok irtása továbbra is az ingatlantulajdonos feladata: amerikai kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy, zöld juhar. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.

 

6.) Faaprító gép beszerzése a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére

Kulich Gábor, a CSÖTESZ Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az összegyűlt zöldhulladék elszállítása gazdaságtalan és nem hatékony, mivel csak felaprítva lehet gazdaságosan tömörítve elszállítani, ezért a kft. egy használt, de  jó állapotú  gép megvásárlását tervezi, ami környezetvédelmi és ökológiai szempontból is kedvező. A berendezés ára 3,5 millió forint, megtérülése 2,5-3 év. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a faaprító gép megvásárlását.

 

7.) MLSZ pályakorszerűsítési pályázat

Pásztor Sándor önálló képviselői indítványként kezdeményezte, hogy a szabadtéri sportközpont körüli kerítést pályázati forrásból építsék meg, 30%-os önerővel. A munkálatokat az MLSZ végzi el, az önkormányzatnak csak a műszaki ellenőrt kell biztosítani, de ennek költsége a támogatási összegben szerepel. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta, hogy a pályakorszerűsítési pályázaton való induláshoz szükséges 3,5 millió forintos önrészt biztosítja.

 

8.) A Csömöri Közbiztonsági Alapítvány alapító okiratának módosítása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az alapítvány titkára, Német Zoltán lemondott kuratóriumi tagságáról és egyelőre nem sikerült megfelelő jelöltet találni a helyére. Vermes Péter, a kuratórium elnöke elmondta, hogy olyan tagot szeretnének találni, aki szakmailag ki tudja egészíteni a jelenlegi tagokat. Az átmeneti időszakban azonban a kuratórium 3 fővel működik, a titkári teendőket Mervald Mihály látja el. A változások miatt szükséges módosítani az alapító okiratot. A képviselők egyhangúlag elfogadták a módosítást.

 

9.) Illegális hulladéklerakás megakadályozására történő javaslattételek

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az illegálisan lerakott hulladék mennyisége, különösen a Tatárdombon. Mivel a terület az M0 felől egy irányból közelíthető meg, ezért megoldást jelenthet az út betonelemekkel történő lezárása. A tulajdonosok a Majorszegiliget irányából továbbra is akadálytalanul tudnák megközelíteni az ingatlanukat.

Emellett az ősszel célszerű megismételni a tavasszal már sikeres környezetvédelmi akciót a helyi közbiztonsági szervek közreműködésével. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

10.) Virágállomás Kft. névhasználati kérelme

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Virágállomás Kft. a „Csömöri virágállomás” elnevezés molinón történő használatára nyújtott be kérelmet. A testület egyhangúlag jóváhagyta a névhasználatot.

 

11.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy megkezdődött a közterületen elhelyezett forgalmat akadályozó objektumok felmérése. A rendeletmódosítás szerint az ilyen tárgyakat az ingatlantulajdonosnak kell eltávolítani, vagy ha ennek határidőre nem tesz eleget, akkor az ő költségére a Községgondnokság végzi el az eltávolítást a közterületről. Emellett törölték a rendeletből a 3,5 tonna alatti gépjárművekre vonatkozó behajtási mentességet, lévén az okafogyottá vált. A testület egyöntetűen támogatta a módosítást.

 

12.) Rendelettervezet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a helyi népszavazások kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok arányát a helyi önkormányzatok határozhatják meg 10 és 25 százalék között. A környező településeken 15 és 15 százalék között határozták meg az arányt az önkormányzatok.

Az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság 20%-os arányt javasolt, ami azt jelentené, hogy 1512 választópolgár aláírása lenne elegendő egy népszavazási kezdeményezéshez.

Fábri István polgármester azt javasolta, hogy legyen 10%-os az arány, hiszen ez ösztönzi a választói aktivitást a közügyekben. A képviselők megvitatták a javaslatokat és többen a „kompromisszumos” 15%-os arány mellett érveltek.

A testület a 10%-os javaslatot 4 igen, 2 nem 2 tartózkodás arányban nem fogadta el. A 15%-os javaslatot 2 igen, 2 nem, 4 tartózkodás arányban szintén nem fogadták el. A 20%-os javaslatot 3 igen, 2 nem, 3 tartózkodás arányban ugyancsak nem szavazta meg a testület. A kérdésben tehát nem született döntés, azt egy későbbi időpontban a testület újra tárgyalja.

 

13.) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához – pályázatok kiírása

Dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat 2001-től minden évben csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását szolgáló ösztöndíjrendszerhez. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az előző évhez hasonlóan ezúttal is 2,5 millió forintot biztosít erre a célra és pályázatot ír ki az érintettek számára.

 

14.) Tájékoztató a tervezett önerős lakossági útépítések várható költségeiről

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette az útépítések állását és az azzal kapcsolatban felmerült kérdéseket.

A testület úgy döntött, hogy a korábbi útépítésekhez hasonlóan a Sármány és Körmendi utcák esetében támogatja a kapubeállók megépítését ingatlanonként 50 ezer forintos költségkeretig, míg a fennmaradó összeget az ingatlantulajdonosoknak kell állniuk.

A Formás utca megépítése során felmerült, hogy a csapadékvíz-elvezetés megoldása elengedhetetlen, ezért a testület 1,7 millió forintot különített el az utca vízelvezetésére azzal a feltétellel, ha az önerős útépítésre a tulajdonosok által befizetendő 75%-os önerő összegyűlik.

Eigler Tamás beszámolt az önerős útépítések állásáról, valamint arról, hogy a Rigó és a Híd utca lakóitól is érkezett már igény, így újabb területek is élnek ezzel a lehetőséggel. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az önerős útépítések költségkeretének megemelését 1 millió forinttal.

 

15.) Fahasogató gép megvásárlásának támogatása Torockó testvértelepülés számára

Tihanyi Ferenc önálló képviselői indítványában ismertette, hogy Csömör testvértelepülésén, Torockón a téli időszakban a település lakosságának fűtését úgy tudnák a legkönnyebben biztosítani, ha rendelkezésükre állna egy fa hasogatására alkalmas gép. A beruházást több magyarországi település önkormányzata is támogatja már. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 110.000 Ft-tal támogatja a fahasogató gép megvásárlását.

 

16.) Tájékoztató a 2017. pénzügyi év első hét hónapjának teljesítéséről

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy törvényi előírás a testület tájékoztatása. Beszámolójában elmondta, hogy az önkormányzat bevétele időarányosan magasabb volt az idei évben az előző évihez képest, míg a kiadások időarányosan alacsonyabbak. Az előző évi pénzmaradvánnyal együtt az önkormányzat számláján folyamatosan 1 milliárd Ft körüli összeg van.

 

17.) 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a rendeletmódosításra az intézményektől beérkezett kérelmek miatt van szükség. A Községgondnokság kiadásai előre nem látható események miatt megnövekedtek. Fábri István polgármester javasolta, hogy hozzanak létre egy vis major keretet az ilyen esetek megoldására. A művelődési ház a bevételi oldalát kérte megemelni 2,3 millió forinttal, illetve kérelmezték a többletbevétel eszközbeszerzésre való felhasználásának jóváhagyását. A csömöri zsidó temetőt gondozó ZSIT-egylet a 100 ezer forintos éves támogatást egy, a csömöri zsidóság történetét bemutató könyv kiadására kívánja átcsoportosítani.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosításokat.

 

18.) Együttműködési megállapodás a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával a Csömöri-patakon létesítendő két fahídról

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Csömöri-patakot gondozó nemzeti park jelezte, hogy két gyalogos fahíd építését tervezi. Az egyiket az önkormányzat kérésére a Csömöri Körtúra útvonalán a Fóti határ felé vezető út mellett, amely egy önkormányzati területre vezet. Ezen a területen az önkormányzat erdősítést tervez, a híd megépítésével pedig a patak is a körtúra egyik látványosságává válhatna egy igen érdekes, magas partvonalú szakaszon.

A kérést a nemzeti park támogatta és jelezték, hogy egy másik, ideiglenes fahidat is szeretnének létrehozni az ősláp-legelő területén, amelynek révén a legelő állatok átjuthatnak az igazgatóság kezelésében lévő gazos területre, melynek gondozását a nemzeti park csak nagyon magas költséggel, kézi kaszálással tudná megoldani, míg az állatok legeltetésével ez a probléma automatikusan megoldódna.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a két fahíd létesítéséről szóló megállapodás aláírását.

 

19.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt a Széchenyi utcai telekalakítás állásáról és az időközben felmerült módosításokról.

Tihanyi Ferenc ismertette, hogy a karambolos rendőrautóra potenciális vevő jelentkezett, egy polgárőr, így javítás után továbbra is a közbiztonságot szolgálhatná a jármű.

Dr. Szarka Zsuzsanna arra kérte az önkormányzatot, hogy készüljenek új csömöri képeslapok, valamint jelezte, hogy megérkeztek az újszülötteknek ajándékul szánt hímzett babatakarók.

 

Megszakítás