Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 7-i üléséről

2017 szeptember 22. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Az éjszakai buszközlekedés elindításának és működtetésének támogatása

Fábri István polgármester és Nedeczky Zsolt, a Vo-Lan Kar Zrt. cégvezetője ismertette, hogy több előzetes felmérés történt a témában, közvélemény-kutatás, valamint a korábbi iránytaxi-szolgáltatás tapasztalatai, valamint az azzal egyidejűleg végzett megkérdezéses vizsgálat alapján jutottak el a konkrét tervezet kialakításához. Nedeczky Zsolt úgy véli, hogy mindennapos éjszakai közlekedés indítása nem indokolt a statisztikák alapján. Péntekről szombatra, valamint szombatról vasárnapra virradó éjszakákon azonban 23:40-kor, valamint 1:15-kor indulna egy-egy járat a Laky-sarokról, és ezek közlekednének visszafelé 0:45-kor, illetve 1:45-kor az Örs vezér térről. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az éjszakai buszközlekedés elindítását, valamint az ahhoz szükséges 600 000 Ft-os hozzájárulás biztosítását az idei évre. Fábri István polgármester hangsúlyozta, hogy a későbbiekben szeretné, ha a hétköznapi éjszakai közlekedés megoldására is születne megoldás, legalább oly módon, hogy az utolsó járat az utolsó metró beérkezése után induljon.

 

3.) „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a település vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázat megvitatása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy korábban már döntött a testület a pályázaton történő indulásról, amellyel a Laky-sarok kritikus csapadékvíz-elvezetési problémáit szeretnék orvosolni. Rosenbergné Türk Edina pályázati tanácsadó tájékoztatta a testületet, hogy – az egészségház pályázatához hasonlóan ‒ a pályázat benyújtási időpontja megváltozott, és mivel a benyújtáshoz 30 napnál nem régebbi határozat szükséges, ezért a testületnek újra határoznia kell a pályázaton való indulásról. A képviselők egyhangúlag támogatták a pályázat benyújtását és a szükséges 15 millió forintos önerő biztosítását.

 

4.) Dezsőfia utca útstabilizálása – kivitelező kiválasztása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy a lakók többsége már befizette az önerőt, a műszaki osztály bekérte az árajánlatokat. A pontos műszaki tartalom még nem alakult ki teljes mértékben, mert egyrészt a korábbi önerős útépítések tapasztalatait szeretnék alkalmazni, valamint a lakókat összehívni és a véleményüket kérni, ennek alapján a tervek még módosulhatnak. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Dezsőfia utca útstabilizálási munkálataival a Komjáti-Design Kft.-t bízza meg 15 506 268 Ft-os áron.

 

5.) Formás utca útstabilizálása – kivitelező kiválasztása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy műszaki tartalom szempontjából ez az utca a leginkább összetett és egyben a leghosszabb az önerős konstrukcióban épülő utcák közül. A képviselő-testület a helyzet megvitatása után úgy döntött, hogy a kivitelező kiválasztását további pontosítás végett a következő testületi ülésig elnapolja.

 

6.) Költségkeret meghatározása ingatlanrendezési és bontási munkálatok elvégzésére – Vörösmarty u. 3.

Fábri István polgármester ismertette, hogy a művelődési ház bővítése céljából az önkormányzat már megszerezte a szomszédos ingatlan 95%-át, és a fennmaradó 5% tulajdonrészre is folyamatban van a szerződések megkötése. A tervezés már megkezdődött, ugyanakkor célszerű mielőbb elvégezni az ingatlan rendezését településképi és közegészségügyi szempontok alapján. A Vörösmarty utca felőli főépület jövőbeni sorsa még nem tisztázott, azt egyelőre célszerű megtartani, de az alap nélküli melléképület, valamint a telek művelődési ház felőli oldalán a gyenge minőségű, rossz esztétikájú kerítés elbontása és a terület rekultivációja mindenképpen indokolt. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a fenti munkálatok elvégzését, és arra 1 500 000 Ft összeget szavazott meg.

 

7.) Majorszegi melletti erdőterület (Lukácsi erdő) megvásárlása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az önkormányzat a képviselő-testület korábbi határozata alapján tárgyalásokat folytat a résztulajdonosokkal. Egy tulajdonos még nem döntött arról, hogy eladja-e a felajánlott áron a tulajdonrészét, de egy másik, ugyanilyen (34/2450-es) tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos eladásra ajánlotta az ingatlanhányadát, erről azonban testületi döntés született. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 312 300 Ft-ért megvásárolja Darányi Imre tulajdonrészét.

 

8.) Tulajdonosi hozzájárulás a Dunakeszi Tankerületi Központ ideiglenes konténereinek elhelyezésére

Fábri István polgármester arról számolt be, hogy az általános iskola férőhelyhiányának az orvoslására a tankerület két konténert helyezett el az iskola udvarán, a szülői parkoló területén. Ez azonban engedélyköteles, és az önkormányzat mint tulajdonos hozzájárulása elengedhetetlen. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem az a cél, hogy ellehetetlenítsék az iskola működését, ezért javasolta a hozzájárulás megadását, ugyanakkor azt is, hogy 2 évre kössenek szerződést, jelezvén, hogy az önkormányzat csupán átmeneti állapotnak tekinti a kialakult helyzetet. Hosszú távon ugyanis az iskola bővítése a cél, aminek az előkészítését az önkormányzat már megkezdte, ám a fenntartóváltás miatt a továbbiakban nem tehet lépéseket ez ügyben, csak a tankerület kezdeményezheti a bővítést. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

9.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Madarasné dr. Hülitzer Katinka jelezte, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásait több idős ember nem tudja igénybe venni amiatt, mert nincs az intézményben fektető helyiség, ahol időnként lepihenhetnének azok, akik nem tudnak hosszasan ülni. A problémát az intézmény vezetője is többször jelezte már. Madarasné dr. Hülitzer Katinka  bejelentette, hogy egyéni képviselői indítványban fogja kezdeményezni a fektető helyiség kialakítását. Ugyancsak a képviselő asszony tolmácsolta néhány idős ember panaszát, akiknek a nyári időszakban a kiszállított ételek minőségével volt problémája.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony válaszában közölte, hogy az intézmények összességében elégedettek az új szolgáltatóval, bár a nyári időszakban valóban voltak átmeneti nehézségek, ezek azonban már megoldódtak.

Eigler Tamás tájékoztatta a testületet, hogy a Lukácsi-erdő mögötti beton úttorlaszt elmozdították, és kérte a helyzet rendezését.

Szántóné Hermányos Mária a Vilma utcai buszmegálló közvilágítási hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy a kerékpárút-pályázat része lett volna a közvilágítás megoldása, de mivel hosszas várakozás után elutasító döntés született (csak kiemelt turisztikai projekteket támogattak a pályázat keretében), ezért az önkormányzat saját erőből fogja megoldani a problémát.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy beérkeztek az egészségházhoz az első közbeszerzési ajánlatok, a 10 legjobb ajánlatot tevő céggel a következő héten folytatnak tárgyalásokat.

 

Zárt ülés

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Csömör, Kossuth Lajos u. 105. szám alatti 40 m2 alapterületű, komfort nélküli önkormányzati bérlakásra vonatkozó szociális alapú bérleti szerződést méltányossági alapon 2017. december 31-ig meghosszabbítja.

 

Megszakítás