Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 12-ei rendkívüli üléséről

2018 április 19. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 6 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

  1. ) Széchenyi út felújítása és Ibolya utca útépítése – döntés pályázat benyújtásáról

 

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat korábban pályázatot nyújtott be a Széchenyi és Laky utcák felújítására, de csak a Laky utcára sikerült támogatást elnyerni. A pályázat időközben újra megnyílt és ezúttal lehetővé vált, hogy újabb támogatásokra pályázzanak. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a pályázat tartalmának részleteit.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy indul az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázaton a Széchenyi utca Rozmaring utcától a Laki sarokig terjedő szaka felújításával és az Ibolya utca útépítésével, és az ehhez szükséges 15%-os önrészt 21 millió Ft összegben biztosítja.

 

  1. ) Laky utca csapadékvíz elvezetés kiépítése – közbeszerzési eljárás indítása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető arról számolt be, hogy az útépítési pályázaton a Laky utca felújításához szükséges a csapadékvíz-elvezetés kiépítése is, amely külön projektként szerepel a 2018-as költségvetésben. Bár a közbeszerzési értékhatárt ez a beruházás nem éri el, de mivel az útépítés közbeszerzés-köteles volt, ezért kapcsoló beruházásként szükséges a közbeszerzés kiírása. A műszaki osztályvezető ismertette a beruházás műszaki tartalmát és a szerződési feltételeket. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a meghívásos, nyílt közbeszerzés kiírását, valamint döntöttek a meghívandó öt cégről.

 

  1. ) Zsidó temető felújítása – döntés pályázat benyújtásáról

 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Tinódi közben található, korábban elhagyatott zsidó temetőben az elmúlt években az önkormányzat támogatásával, számos önkéntes bevonásával a ZSIT-egylet rendbehozta a sírok jelentős részét, tájékoztató táblát és kis emlékművet helyezett el. Az azóta folyamatosan gondozott temetőben számos megemlékezés is zajlott, közismert helyszínné vált a hazai zsidó közösségek körében.

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány pályázatot írt ki vallási szervezet, vagy helyi önkormányzat részére a magyarországi zsidó sírkertek, illetve zsidó sírhelyeket tartalmazó temetők felújítására, valamint az emlékezést szolgáló beruházásokhoz.

Hantos Péter a ZSIT-egylet képviseletében elmondta, hogy a pályázat keretében a rossz állapotú sírokat kívánják helyrehozni, valamint a vallási előírásoknak és a közbiztonsági szempontoknak megfelelően a temetőt három oldalról kőkerítéssel körbevenni, továbbá az utcafronton a kaput felújítani. A beruházás becsült költsége kb. 2,6 millió Ft.A képviselő testület egyhangúlag támogatta a pályázaton való indulást.

 

 

  1. ) Középhegyi u. 4. szám alatti ingatlan épületeinek bontása – kivitelező kiválasztása

 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy kétkörös ajánlatkérés zajlott, ám közben az utcai épület tetőszerkezetének egy szakasza összedőlt. A közvetlen veszély elhárítása érdekében ezt az épületet ledöntötték (költsége 200 ezer Ft volt). A második körben a törmelék elszállítására és elhelyezésére, valamint a második épület teljes bontására kértek be árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot a Metál-Németh Kft. nyújtotta be, 5.080.000 Ft értékben. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta, hogy a céggel kivitelezési szerződést kössön a polgármester.

 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony napirenden kívül részletesen beszámolt a Kacsóh utca óvoda egyházi fenntartásba adásával kapcsolatos fejleményekről, valamint azokról a további kérdésekről, amelyekről a közeljövőben egyeztetnie kell az önkormányzatnak (pl. sajátos nevelési igény-kategóriák, felvételi sorrend túljelentkezés esetén, stb.). A képviselők egyetértettek abban, hogy az ökumenikus szemléletű óvodának legalább olyan színvonalon kell működnie, mint korábban.

 

Megszakítás