Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 15-i üléséről

2019 február 15. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

  1. ) Főzőkonyha kialakításához és iskolai étkező fejlesztéséhez szükséges tervezői költségkeret meghatározása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester beszámolt arról, hogy régi igény a szülők részéről egy saját főzőkonyha az iskolában, amelyet az önkormányzat is támogatott, ám hosszú ideig a hírek a közétkeztetés államosítását vetítették előre, ezért halasztódott az ügy. A képviselő-testület korábban 600 ezer Ft-ot szavazott meg az iskola ebédlőjének átalakítására, ezt az összeget egészítette ki mostani határozatával, egyöntetű igen szavazással 2 millió forintra, amelyet a főzőkonyha tervezésére fordítanak majd.

 

  1. ) Csömöri Egészségház belső udvarának és környezetének kertépítési munkáira költségkeret biztosítása – I. ütem

Fábri István polgármester felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen pontosították a terveket. Az első ütemben a belső udvar készül el, a második ütemben pedig az egészségház előtti területet parkosítják. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és a szükséges költségkeret (6,5 millió forint) biztosítását.

 

  1. ) Térfigyelő kamerák 2018. évre vonatkozó karbantartásához és cseréjéhez szükséges keretösszeg meghatározása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke felidézte, hogy Csömörön a közterületi térfigyelő kamerarendszer 2012-ben épült ki. Az eltelt idő alatt a kamerák egy része elhasználódott, illetve elavult, így azokat egyre többször kell karbantartani, vagy szükség esetén cserélni. Erre a célra az önkormányzat karbantartási keretéből 500 ezer Ft áll rendelkezésre, ám az elavult kamerák cseréjéhez bruttó 2,5 millió forintot szükséges biztosítani. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

  1. ) Mezőőri gépjármű téli felszereléséhez és tisztításához szükséges keretösszeg meghatározása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy 2018 júniusában az önkormányzat egy LADA Classic gépjárművet vásárolt a mezőőri szolgálat részére. Mivel a mezőőr a téli hónapokban is rendszeresen járőrözik a külterületeken, ezért szükség van olyan terepgumikra, amelyekkel biztonságosan lehet közlekedni. A jármű minőségének megőrzéséhez további felszerelések is szükségesek (üléshuzat, műanyag doblemezkészlet). A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a szükséges felszerelések megvásárlását összesen 350 ezer Ft értékben.

 

  1. ) Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. szabadpiaci gázárajánlatának megvitatása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat a 20m3/h alatti áteresztésű gázórával rendelkező intézményei számára hatóságilag maximált áron vásárolja a földgázt, évi 1200 m3 felett magasabb áron. Lehetőség van azonban a szabadpiaci árra való áttérésre, amely egységes, így éves szinten több százezer forintos megtakarítás érhető el bizonyos intézmények esetében. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az új szerződés megkötését.

 

  1. ) Útjavítási és aszfaltozási munkák egyes külterületekre vezető utcákban

Fábri István polgármester szóban tájékoztatta a testületet, hogy egyelőre nem történt ajánlatkérés, ezért a napirendi pont tárgyalását későbbre halasztották.

 

  1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. (II.19.) rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a költségvetés módosításait. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke javaslatot tett arra, hogy a polgármester részére 1,5 millió forint jutalmat állapítsanak meg. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

  1. ) 2019. évi belső ellenőrzési feladatok tervezete

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felidézte az elmúlt évek belső ellenőrzéseit, majd javaslatot tett a 2019-es belső ellenőrzési tervre. Ennek alapján a Csömöri Egészségházhoz kapcsolódó közbeszerzéseket, valamint a gépjárműhasználat szabályozását vizsgálnák meg. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 10. ) Csömör név használatával kapcsolatos kérelem megtárgyalása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Mi Kis Falunk Közéleti Egyesület névhasználati kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatal felszólítására, mivel engedély nélkül használták a Csömör nevet. A benyújtott kérelem azonban nem terjedt ki a ’domain’ névre, ezért a képviselő-testület a névhasználati engedély megadását elhalasztotta mindaddig, amíg a kérelmező nem pontosítja a kérelmet.

 11.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Állami Számvevőszék észrevételei alapján végzett intézkedési javaslatok megvitatása

Pásztor Sándor, a felügyelőbizottság elnöke ismertette, hogy az ÁSZ a megküldött intézkedési tervvel kapcsolatban újabb problémákat jelzett, ezért szükségessé vált módosítani az intézkedési tervet. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a módosításokat.

12.) Alkotmánybírósági vizsgálat indítványozása az Oktatási Jogok Biztosához

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat és az EMMI között jelenleg per van folyamatban az alapfokú oktatási intézmények államosításával kapcsolatban. Az Alkotmánybíróság a fenntartás kérdésére vonatkozóan nem foglalt állást, azt nem vizsgálták. Az önkormányzat álláspontja az, hogy a törvény hátrányosan különbözteti meg az önkormányzatokat más fenntartókkal szemben, ezért a pernyertesség érdekében javasolta, hogy forduljanak az Oktatási Jogok Biztosához, és kérjenek állásfoglalást.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka a Csömöri Egészségház bejárásáról számolt be.

Eigler Tamás jelezte, hogy a középhegyi járda a kanyarban balesetveszélyes, átgondolandó.

 

 

Megszakítás