Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 20-i üléséről

2018 november 29. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

  1. ) Csömör, Kistarcsa, Kerepes és Nagytarcsa háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeletének ellátása – szolgáltatási szerződés módosítása

 

Madarasné dr. Hülitzer Katinka a Népjóléti és Kulturális Bizottság részéről ismertette, hogy az ügyelet ellátására vonatkozó meghívásos pályázat folyamatban van, az átmeneti időszakra Kistarcsa város az ügyeletet jelenleg is ellátó Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoporttal kíván szerződést kötni. A szerződésmódosításhoz szükséges Csömör és a többi érintett település képviselő-testületének hozzájárulása. A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződésmódosítást.

 

  1. ) Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotása – új háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek kialakítása

 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy Csömör lakosságszáma az elmúlt években olyan nagy- mértékben emelkedett, ami hatással van a háziorvosi, gyermekorvosi, iskolaorvosi és védőnői tevékenységre is, mivel a körzetek népességének bővülése meghaladja az érintett orvosok kapacitását. A Csömöri Egészségház év végére tervezett átadása lehetővé teszi, hogy az egészségügyi ellátás méltó elhelyezést nyerjen. A háziorvosok és védőnők bevonásával áttekintették a meglévő körzeteket, és elvégezték a körzethatárok olyan módosítási javaslatát, amely a meglévő aránytalanságokat és finanszírozási anomáliákat már kiegyenlíti. A fogorvosi körzetekben nincs szükség körzethatár módosítására, csak az utcákat kell pontosítani. A döntés értelmében a meglévők mellett két új felnőtt háziorvosi, valamint egy új gyermekorvosi körzetet kíván létrehozni az önkormányzat. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a javaslatot elfogadhatónak nyilvánította. Jogszabályi változások és a módosítás terjedelme miatt nem elegendő a rendeletet módosítani, új rendelet megalkotása szükséges. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotását.

 

  1. ) Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási, önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához – pályázatok kiírása

 

Madarasné dr. Hülitzer Katinka a Népjóléti és Kulturális Bizottság részéről felidézte, hogy a csömöri önkormányzat évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjprogramhoz, amely a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását szolgálja. Erre a célra ezúttal is 2,5 millió forintot különítettek el előzetesen a költségvetésben, melynek felhasználására a Kulturális Közalapítvány ír ki pályázatot az érintettek számára. A képviselő-testület egyöntetűen hagyta jóvá a csatlakozást az ösztöndíjprogramhoz.

 

  1. ) Csömör névhasználati kérelmek és korábbi engedélyek felülvizsgálata

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a FAWA Csömör Sportközpont befejezte azon tevékenységét a településen, amelyre névhasználati engedéllyel rendelkezett és Csömörön máshol nem folytat sporttevékenységet. A képviselő-testület a névhasználati engedélyt visszavonta.

A Csömöri Sváb Hagyományőrző Egyesület névhasználati kérelmet nyújtott be. Az egyesület bejegyzése folyamatban van, célja a német nyelv, kultúra és hagyomány megismertetése, illetve elmélyítése. A képviselő-testület a névhasználati kérelmet jóváhagyta azzal a feltétellel, hogy az egyesület az alapító okiratot a tervezetben leírt tartalomnak megfelelően nyújtja be, és a bíróság által véglegesített okiratot bemutatja.

Ugyancsak névhasználati kérelmet nyújtott be a Jó Szőnyeg Központ Kft., amely Diego néven a Next Stop bevásárlóközpontban folytat tevékenységet. A képviselő-testület a névhasználati engedélyt megadta addig az időpontig, amíg a kft. a település területén kereskedelmi tevékenységet folytat.

Ugyanezen feltételekkel támogatta SL Corner Kft. Csömör névhasználatát a képviselő testület a vállalkozás által forgalmazott helyi termékekre és a „sajtboltcsomor” kifejezés használatára vonatkozóan.

 

  1. ) Csömör kerékpáros úthálózatának fejlesztése – döntés a pályázati részvételről

 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a kerékpárút fejlesztési tervei már elkészültek egy korábbi pályázathoz, ám akkor egyetlen térségi fejlesztés sem kapott támogatást. A jelenlegi pályázat keretén belül – 180 millió forintos összegben – több új szakasz épülne, illetve számos kisebb forgalmú mellékutcában felfestéssel alakítanának ki kerékpáros sávot. Emellett a Major út külső szakaszának megépítése – beleértve az M0 felett átvezető kerékpáros felüljárót is – önerőből valósul meg. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Pest megyei kerékpáros úthálózat fejlesztését szolgáló pályázaton való indulást.

 

  1. ) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a Bulgárkert közelében a patakhídnál súlyos kerékpáros baleset történt, ezért a képviselő javasolta, hogy helyezzenek ki figyelmeztető táblákat.

Fábri István polgármester felvetette, hogy a veszélyes szakaszt korláttal is lehetne biztosítani vagy teljesen megszüntetni és ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják, mit kell tenni annak érdekében, hogy az érintett szakasz biztonságosabb legyen.

Szintén Pásztor Sándor jelezte, hogy a Major úton az újonnan kivitelezett járdát egy lakó felbontotta. Vadász László igazgatási ügyintéző válaszában közölte, hogy az illetőt kötelezték az eredeti állapot saját költségen való helyreállítására.

Szántóné Hermányos Mária képviselő arról számolt be, hogy az M0 alumíniumhídhoz vezető úton egy kiránduló családdal azt közölték, hogy illetéktelenül tartózkodnak egy mezőgazdasági úton. Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy az immáron közkedvelt sétaútvonalon táblákkal fogják jelezni a gyalogos és kerékpáros forgalmat, és a tehergépjármű-forgalmat korlátozzák.

Megszakítás