Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 11-i rendkívüli üléséről

2019 június 05. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

Napirenden kívül a képviselő-testület Bódis István korábbi önkormányzati képviselőre emlékezett.

 

  1. ) Szolgálati lakások kialakítása és kiadása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az önkormányzat bérleti szerződést kötött a COOP Zrt.-vel a Csömör, Szabadság u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan. A 87 m2-es ingatlant a Csömöri Községgondnokság felújította. A Népjóléti és Kulturális Bizottság javasolta, hogy dr. Balgáné dr. Kovács Éva csecsemő- és gyermekorvos számára utalják ki a hosszú rendelkezésre állási idő biztosítása érdekében. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a bérlemény szolgálati lakássá nyilvánítását és kiutalását dr. Balgáné dr. Kovács Éva részére.

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető beszámolt az Ady Endre utca 1. szám alatt található szolgálati lakások státuszáról. A három lakásból kettő jelenleg üresen áll, míg a harmadik lakás bérlője kérelmet nyújtott be a Rákóczi F. u. 4. szám alatt kialakítandó szolgálati lakások egyikére.

A Rákóczi F. u. 4. szám alatt kialakítandó 33–44,5 m2-es lakások mindegyikére érkezett be méltányolható kérelem. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a lakásokat azok elkészülte után szolgálati lakásokká nyilvánítja, míg ezzel egyidejűleg az Ady Endre u. 1. szám alatt található szolgálati lakások bérlakás jellegét megszünteti.

  1. ) Költségkeret biztosítása az Erzsébet utcai útfelújításhoz kapcsolódó parkolóhely bővítéséhez

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az Erzsébet utca aszfaltozásával kapcsolatban felmerült az igény a Bulgárkert szilárd burkolaton történő megközelítésére, valamint néhány parkolóhely kialakítására. A tervek szerint ez mintegy 144 m2-es beton gyeprácsos, az Erzsébet utca felől szilárd felületen megközelíthető parkoló révén valósulhatna meg, amely hat személygépkocsi számára biztosítana parkolási lehetőséget. A tervezett beruházás költsége kb. 2,576 millió forint.

Az Erzsébet utcánál további igényként merült fel a Szabadság út felőli szakaszon az aszfalt szélesítés és az árok közé szegélygerenda építése 52 m hosszan, mivel az itt élők felhívták rá a figyelmet, hogy a katolikus templomi alkalmak során az autók rendezetlen körülmények között parkolnak ezen a szakaszon. A beruházás költsége kb. 675 ezer forint.

Emellett többletköltségek merültek fel a Laky bekötőút melletti gyalogos és kerékpáros útvonal aszfaltozásánál (térköves kiemelés, korlát stb.). A főként a közlekedésbiztonságot szolgáló intézkedések többletköltsége 2,664 millió forint összeget tesz ki.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a költségkeret biztosítását.

 

  1. ) Parkosítási és zöldterületi fejlesztések

Fábri István polgármester javaslatot tett arra, hogy a különböző, ám egymással összefüggő parkosítási, zöldterületi, ökoturisztikai beruházásokat (Pataksétány kialakítása, kerékpáros és gyalogos körtúra útvonal, patak hidak  megépítése) egy kiadási soron, ökoturisztikai fejlesztések címszó alatt vonják össze.

A polgármester javasolta továbbá, hogy a HÉV Állomás utca környezetfejlesztés címszó alatt ugyancsak vonják össze az egészségház kertépítési, valamint az épület környezetének parkosítási munkáira vonatkozó kiadásokat. A módosítás többletköltséget nem igényel, csak a költségvetésen belüli átcsoportosítást. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

  1. ) Csömör névhasználati kérelem elbírálása rendezvény elnevezésére

 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a Borostyán Csömöri Családok Élményszervező Egyesülete a Csömör név használatára vonatkozó kérelmet nyújtott be,   Csömöri Gyermeknap néven szeretnék megtartani hagyományos gyermeknapi rendezvényüket.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a névhasználati kérelmet.

 

 

 

 

 

 

 

Megszakítás