Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-i üléséről

2019 április 17. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

  1. ) Csömöri patak karbantartásával kapcsolatban felmerült kérdések megvitatása

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy befejeződött a patak megrongálódott medrének helyreállítása. A munkálatok során egyeztetések zajlottak a szomszédos telkek tulajdonosaival a karbantartási terület megvásárlásáról.

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a hatályos jogszabályok szerint a medertől számított 4 méteres sávot kell biztosítani a karbantartáshoz.

Fábri István polgármester hozzátette, hogy a sáv megvásárlására a pataksétány meghosszabbítása miatt is szükség van, ugyanakkor a tulajdonosok nyugalma érdekében a kerítést az eredeti tervhez képest megemelt műszaki tartalommal készítenék el.

Dr. Katona Péter jegyző képviselői kérdésre kifejtette, hogy az országban számos vízfolyás karbantartási területe van magántulajdonban. A tulajdonosoknak ilyenkor hozzáférést kell biztosítani, ami hosszú távon nem praktikus, hiszen akár rendszeres kerítésbontással- és építéssel jár.

A képviselő testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 6.050.000 Ft keretösszeget biztosít telekvásárlásra, valamint további 1,7 millió forintot a megemelt műszaki tartalommal megépítendő kerítések különbözetére.

 

  1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Fábri István polgármester kifejtette, hogy a költségvetés készítése során az elsődleges alapelv a működés biztosítása volt.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke kiemelte, hogy a munkaerő-piaci folyamatok miatt az elvándorlás megakadályozására bérfejlesztést hajtottak végre az önkormányzati alkalmazottaknál. Csömör továbbra is pozitív gazdasági környezetben működik, az egy főre jutó adóbevétel kifejezetten magas. A kiadási oldalon törekedtek az egyensúlyra, valamint a kompromisszumokra, hogy minden önkormányzati intézmény fejlődjön. Emellett igyekeztek a különböző településrészek közötti egyensúlyt is fenntartani a költségvetés tervezése során.

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető részletesen ismertette a költségvetés főbb mutatóit. Kiemelte, hogy a működés biztosítása mellett évről évre nő a fejlesztésre fordítható tartalék összege. Emellett az önkormányzat az elmúlt két évben számos pályázati támogatást nyert el, valamint jelenleg is több beadott pályázat vár elbírálásra.

A képviselő-testület megvitatás után egyhangúlag elfogadta a 2019-es költségvetést.

(Részletek a Költségvetési különszámban olvashatóak.)

 

  1. ) Erzsébet utca útfelújítása – kivitelező kiválasztása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a beruházást már az elmúlt évre betervezték, de a DMRV a tervezetthez képest később kezdte el a főnyomócső cseréjét.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy öt cégtől érkezett be árajánlat, majd a második körben már csak háromtól. Ekkor a legkedvezőbb ajánlatot az ÁR-LA Kft. nyújtotta be, akik mellett szól az is, hogy saját eszközparkkal rendelkeznek.

Fábri István polgármester felhívta a figyelmet, hogy a beruházás megkezdése előtt szükség van lakossági egyeztetések lefolytatására.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az ÁR-LA Kft. megbízását bruttó 27.976.503 Ft-os áron.

 

  1. ) Csömöri Egészségház – technikai eszközök további fejlesztése

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy három különböző felszereltségű panorámaröntgen-berendezésre kértek árajánlatot: alapgépre, a későbbiekben bővíthető, valamint cephalometriával is rendelkező röntgenkészülékre. Utóbbi a fogszabályozáshoz nyújt hatékony segítséget, ám az ára lényegesen magasabb.

Dr. Pataki Ildikó és dr. Molnár Viktória fogorvosok véleményezték a készüléktípusokat, valamint az ajánlatot adó cégeket.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy újabb árajánlatokat kér be a kiválasztott beszállítóktól azonos garanciális feltételekkel.

A képviselő-testület emellett arról döntött, hogy a költségvetésben szereplő, a praxisok informatikai és orvostechnikai felszerelésére költhető keretösszeg felhasználásának ellenőrzését a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe utalja.

 

  1. ) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor tájékoztatta a testületet, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének mindenki határidőre eleget tett.

Szántóné Hermányos Mária felhívta a figyelmet a harangláb környékére.

 

Zárt ülés

Új egészségügyi dolgozók megbízásával kapcsolatos kérdések megvitatása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2019. április 1-től határozott idejű közalkalmazotti jogviszony keretében kinevezi dr. Vereszki Xéniát az 1. számú, illetve dr. Balgáné dr. Kovács Évát a 2. számú területi ellátási kötelezettséggel bíró házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.  

 

Megszakítás