Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 28-i üléséről

2019 április 17. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 1. ) Csömör Nagyközség településrendezési eszközeinek véleményezését követően a beérkezett álláspontok ismertetése, a véleményezési szakasz lezárására vonatkozó önkormányzati döntés

Király Noémi főépítész tájékoztatta a testületet, hogy a jogszabályok értelmében a településrendezési véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – a képviselő-testülettel ismertetni kell, valamint döntenie kell annak elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról. Az ehhez szükséges dokumentációt a képviselők írásban kapták meg, amely tartalmazza a véleményezési eljárásban beérkezett állásfoglalások, vélemények kiértékelését, az elfogadásra nem javasolt vélemények esetében pedig a szakmai indoklást is.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka arról érdeklődött, hogy az Összefogás övezeti határmódosításra vonatkozó igényét miért utasították el. Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke válaszában kifejtette, hogy számos alkalommal tárgyalták a beadványt, ám nem találtak olyan jogi lehetőséget, amely kizárná, hogy a későbbiekben – például tulajdonosváltás esetén – ne lehessen visszaélni a módosítással.

Deák Ferenc lakossági kérdésben arról érdeklődött, hogyan ismerhetik meg az egyedi beadványokkal kapcsolatban született döntéseket. Király Noémi főépítész kifejtette, hogy jelenleg a testület a szakmai anyag elfogadásáról szavaz, ezt követően lehet nyilvánosságra hozni. A részletes anyag – indoklással együtt – felkerül a honlapra.

Fábri István polgármester hozzátette, lehet, sőt, szükséges is további eljárásokat indítani a HÉSZ módosítására, emellett az országos szabályozáshoz is folyamatosan igazítani kell a településrendezési eszközöket, ezért ez nem jelent végleges lezárást.

Hugyi József lakossági hozzászólásában nehezményezte, hogy a partnerségi egyeztetés során nem történt érdemi egyeztetés évekkel korábbi beadványokkal kapcsolatban. Dr. Katona Péter jegyző válaszában tájékoztatta a hozzászólót, hogy számos lakossági egyeztetés zajlott, emellett az egyeztetési szakaszban mindenkinek lehetősége volt kezdeményezni a személyes konzultációt, többek között a bizottsági üléseken, amelyeken a jelen hozzászóló is rendszeresen részt vett. A beérkezett javaslatok egy részét a bizottság elfogadta, ám volt, amelyeket elutasított.

Fábri István kifejtette, hogy ha minden beadványt elfogadnának, akkor a településen lakótelepek, ipartelepek és vásárcsarnokok épülnének, amit a képviselő-testület nem támogat, mert ezek nem szolgálják az itt élők, illetve a település érdekeit. Emellett pedig az agglomerációs törvény értelmében az állami főépítész sem engedélyezné ezeket.

A lakossági hozzászólók új GKSZ-övezetek létesítését firtató kérdésére Fábri István polgármester kifejtette, hogy Csömörnek jelenleg rengeteg GKSZ-területe van beépítetlenül.

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke hozzátette, hogy Csömör nem képes ennél nagyobb területet ellátni, más települések példájából okulva, hiszen a nagyarányú bővülést követően több településen jelentősen csökkent a víznyomás, és kezelhetetlenné váltak a szennyvízproblémák.

A megvitatást követően a képviselő-testület egyhangúlag döntött a véleményezési szakasz lezárásáról.

 

 1. ) Iskolai kézilabdapálya felújítása – döntés az alépítmény megépítéséhez szükséges munkálatok vállalásáról

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség felhívására az önkormányzat pályázatot nyújtott be az általános iskola udvarán található pálya felújítására. A műszaki ellenőrzés során az ellenőrök javasolták, hogy a pályát 90 fokban forgassák el, mivel a sportcsarnok jelenleg csak pályán keresztül közelíthető meg tehergépjárművel. Az elforgatáshoz szükséges 22×20 méteres alépítményt az önkormányzat építi meg, valamint áthelyezi a jelenlegi játszóteret és kültéri pagodát. A beruházáshoz szükség van továbbá hat darab fa kivágására és gyökértelenítésére. A fákat a CSÖTESZ megvizsgálta, és elöregedettnek ítélte. Pótlásukról, valamint a játszótér áthelyezéséről a CSÖTESZ gondoskodik.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a kézilabdapálya elforgatását és a környezet átrendezését.

 

 1. ) Önkormányzati bölcsőde építése – döntés pályázaton történő indulásról

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat korábban már indult egy hasonló pályázaton, és bár maximális pontszámot kapott, akkor kizárólag tízezer fő feletti települések nyertek el támogatást. Idő közben az önkormányzat öt magánbölcsődével kötött ellátási szerződést, és így sikerült megoldani a kisgyermekek napközbeni ellátását. Ugyanakkor a már meglévő bölcsődei hálózat mellett szükség van önkormányzati bölcsődére is, amit a Laky-kúria átépítésével kíván megoldani az önkormányzat.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető beszámolt arról, hogy az átépítés engedélyezése lezárult, jogerős. A bölcsődére vonatkozóan elkészült a költségkalkuláció, a pályázati keretet az önkormányzat maximálisan ki tudja használni. A tervekben egy 2×14 fős intézmény szerepel. A beruházás összköltsége 321 millió forint, amelynek csak egy részét kell az idei költségvetésben biztosítani.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázaton való indulást és a 30%-os önerő biztosítását.

 

 1. ) Csömöri Mátyás Király Általános Iskola étkezőjének felújítása és bővítése

Fábri István polgármester ismertette, hogy elkészültek az étkező felújításának és bővítésének előzetes tervei és költségkalkulációja. A beruházás két ütemben valósulna meg: az első ütemben idén nyáron a festés, burkolás, és új bútorok révén kb. 15-18 férőhellyel bővülne az ebédlő átalakítás nélkül. A második ütemben az udvar felé bővítve közel 190 főre növelnék a kapacitást a jelenlegi 120 fővel szemben. A második ütem tervei egyelőre nem készültek el, ahhoz még egyeztetni kell az általános iskolával.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a felújítást, valamint azt, hogy a polgármester és az alpolgármester kezdeményezzen egyeztetést az iskolával a bővítésre vonatkozóan.

 

 1. ) Kárpát-medencei testvértelepülési kapcsolatok támogatási keretének meghatározása

Fábri István polgármester tolmácsolta Szántóné Hermányos Mária előterjesztését, aki javasolta, hogy a költségvetésben szereplő támogatási keretet növeljék meg 100 ezer forintról 800 ezer forintra, valamint ebből a keretből kössenek támogatási szerződést a kárpátaljai Aknaszlatina település plébániájával (a csömöri római katolikus gyülekezet testvérgyülekezetével) az ott élő magyar gyermekek oktatásának, hitoktatásának és hagyományőrzésének elősegítésére.

A képviselő-testület megvitatás után egyhangúlag úgy határozott, hogy 300 ezer forintos támogatási szerződést köt az aknaszlatinai plébániával. Ugyanakkor a testvérkapcsolatok éves támogatási keretét nem módosítja, hanem egyedejűleg dönt a felmerülő igényekről az év során.

 

 1. ) Csömöri Egészségház rezsitérítési díjai

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a bizottsági ülésen a háziorvosokkal, gyermekorvosokkal és fogorvosokkal megvitatták a fizetendő térítési díjakat. Jogszabályok írják elő, hogy a praxisoknak milyen költségeket kell téríteniük. A bizottság kiszámította az egyes rendelők légköbméterét és a várható költségeket. A jelenleg praktizáló orvosok által fizetendő költség lényegében nem változik. A megállapított összegeket minden érintett elfogadta. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a vállalkozóként dolgozó háziorvosok és fogorvosok költségtérítését rendelőnként a teljes rezsikiadás 6,7%-ában állapítja meg.

 

 1. ) Csömöri Egészségház – technikai eszközök beszerzése

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a fogorvosokkal és szakértőkkel egyeztetve új ajánlatot kértek be panorámaröntgen-készülékre. Az egyeztetéseket követően az az álláspont alakult ki, hogy egyelőre szükségtelen a cephalometriával is rendelkező készülék, mivel a fogszabályozás megkezdéséhez már az alapkészülék is alkalmas, cephalometriára csak kivételes esetekben van szükség. Az önkormányzat három ajánlatot kért be 5 év garanciával. Több szakértő egymástól függetlenül a 3D-Davidovics Kft.-t javasolta, mivel kiváló szervizhálózattal rendelkezik. A képviselő-testület úgy határozott, hogy mivel közel azonos árú ajánlatok érkeztek be, a referenciák alapján a 3D-Davidovics Kft.-től várásol meg egy Vatech Pax-i digitális panorámaröntgen- készüléket 5.750.000 Ft-os áron, öt év garanciával.

 

 1. ) A MÁV-HÉV Zrt. és Csömör Nagyközség Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodás kiegészítése az Állomás utcai HÉV-ingatlanok közös hasznosítására

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a MÁV-HÉV Zrt.-vel kötendő szerződésben a másik fél minimális módosítást kér (az érintett ingatlanok pontosítását). A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a korábban már jóváhagyott megállapodás kiegészítését.

 

 1. ) Világversenyen résztvevő csömöri sportolók támogatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat minden évben támogat olyan csömöri sportolókat, akik világversenyeken indulnak. A bizottság támogatásra javasolta Harnos Kristófot, Solti Lászlót, valamint Balaska Márkot. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag támogatta.

 

 1. ) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása – közterületi ebsétáltatás

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a belterületen való kutyasétáltatás számos konfliktus forrása, ezért a bizottság javasolja kiegészíteni a rendeletet oly módon, hogy kutyafuttató kivételével  (melyet később jelölnek ki) belterületen csak pórázon lehessen ebet sétáltatni.

Madarasné Dr. Hülitzer Katinka kifejtette, hogy háziorvosként rendszeresen lát el kutyaharapás miatt hozzá forduló betegeket, ezért kiemelten támogatja a javaslatot.

Vadász László igazgatási ügyintéző jelezte, hogy a büntetés mértéke 10–200 ezer forintig terjedhet.

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a közterületi ellenőrzést megerősítették, ugyanakkor – főként a bevezető időszakban – figyelmeztetik a póráz nélkül kutyát sétáltató gazdákat.

Fábri István polgármester is megerősítette, hogy a rendeletmódosítás fő céljának nem a büntetésnek kell lenni, hanem az állattartási morál javításának.

A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

 1. ) Közterületen szabályellenesen tárolt gépjárművek elszállításáról szóló vállalkozói ajánlat megtárgyalása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy a közterületen szabályellenesen tárolt gépjárművek elszállítása és tárolása az önkormányzatra jelentős terheket ró, ám jelentkezett egy cég, amely térítésmentesen vállalja át ezt a feladatot az önkormányzattól. A fóti székhelyű cégnek több környékbeli önkormányzattal van szerződése, tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. Az elszállított járműveket zárt, őrzött telephelyen tárolja a törvény által meghatározott határidőig. A tulajdonosnak lehetősége van a gépjárművét a költségek megtérítése mellett kiváltani, vagy a határidő lejártával a cég értékesíti azt, ebből fedezve kiadásait.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy szerződést kössön a Totál-Kár Kft.-vel a szabálytalanul tárolt gépjárművek elszállítására.

 

 1. ) Ügyrendi- Sport és Közbiztonsági Bizottság kültagjára javaslattétel

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság külső tagja, Molnár Csaba élethelyzetének változása miatt lemondott bizottsági tagságáról.

A bizottság másik tagja korábbi munkatársát, Németh Zoltán nyugalmazott rendőrtisztet javasolta, aki jelentős közbiztonsági tapasztalattal rendelkezik, ám nem csömöri lakos.

Eigler Tamás képviselő javasolta, hogy a lemondott tag helyére Sipos Tamást válasszák, aki helyi lakosként, polgárőrként, valamint a körtúra útvonalának gondozása révén kimagaslóan jól ismeri a települést, rendszeresen hívja fel problémákra az illetékesek figyelmét.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság kültagjának Sipos Tamást választja meg.

 

 1. ) Rozmaring utca forgalmi rendjének megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy lakossági beadvány érkezett a bizottsághoz a Rozmaring utca egyirányúsítására vonatkozóan, mivel az utca rendkívül szűk, a lejtőn lefelé az autósok nagy sebességgel közlekednek, valamint a kihajtás a Széchenyi útra igen balesetveszélyes.

A lakossági egyeztetés során az érintettek többsége támogatta a javaslatot. Fábri István polgármester felhívta a figyelmet, hogy az egyirányúsítást követően a forgalom más utcákra terelődik át.

A képviselő-testület megvitatta a javaslatot, és 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta azt.

 

 1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2019–2021. évi fejlesztési koncepciója

Fábri István polgármester összefoglalta a képviselő-testület által már megszavazott, a költségvetésben is szereplő fejlesztéseket, valamint néhány kisebb nagyságrendű, újólag felmerült igényt.

A képviselők megvitatás után egyhangúlag elfogadták a fejlesztési koncepciót.

 

 1. ) Laky bekötő út melletti gyalogos- és kerékpáros útvonal kialakítása – kivitelezői ajánlatok megvitatása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a beruházás érinti a Laky-sarki Príma üzlet előtti hiányzó szakaszt, valamint a már megépült szakasz azonos műszaki tartalommal történő folytatását a Rét utcától a patakig. A beruházásra három ajánlat érkezett be. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a gyalogos-kerékpáros útvonal megépítésével az Úttengely Kft.-t bízza meg bruttó 22.127.898 Ft-os áron.

 

 1. )  Útépítések – fejlesztendő településrészek – Középhegy utca II. ütem útépítése – közbeszerzési eljárás indítása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok az előterjesztést visszavonta, mivel a testületi ülésig a teljes műszaki dokumentáció nem állt rendelkezésre.

 

 1. )  Széchenyi utca út- és csapadékvíz-elvezetés felújítása – közbeszerzési eljárás indítása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy az önkormányzat 111 millió forintos támogatást nyert el pályázaton a Széchenyi utca felújítására, valamint az Ibolya utca útépítésére. Utóbbi az elmúlt évben már megvalósult, de a pályázatban elszámolható. A Széchenyi utca felújítására és csapadékvíz-elvezetésére közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, melyre öt céget hívnak fel ajánlattételre, de ezeken kívül is bárki pályázhat. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a közbeszerzési eljárás elindítását.

 

 1. ) Csömöri-patak karbantartási területének biztosításához ingatlanvásárlási szerződések megkötése

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy az előző ülésen a testület keretösszeget hagyott jóvá a területvásárlásokhoz, ám a jogszabályok szerint minden egyes területvásárlásról egyedi határozat szükséges. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a pataksétány kiszélesítéséhez szükséges területeket 27.500 Ft-os négyzetméteráron megvásárolja.

 10. ) Tinódi utca szélesítése – településrendezési szerződés megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke felidézte, hogy a képviselő-testület már több alkalommal tárgyalta a témát, mely szerint az Edlomann-terület jobb megközelítése érdekében a Tinódi utca jelenleg zártkertekkel határolt szakaszát kiszélesítik, ehhez a tulajdonosok területet adnak le, az önkormányzat pedig üdülőövezetbe sorolja át azokat.

A napirendi pont megvitatása során felmerült, hogy a telkek egy része építésre alkalmatlan, ugyanakkor a nagyobb méretű telkek esetében félő, hogy több ingatlan is épülhet rájuk, melyeket az infrastruktúra már nem bírna el. Fábri István polgármester javasolta, hogy a telkek hátsó részén továbbra is művelést írjanak elő. A képviselő-testület további megvitatásig a döntést – 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett – elhalasztotta.

11. ) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Dr. Katona Péter jegyző ismertette a polgármesteri hivatalban bekövetkezett személyi változásokat. Kiemelte, hogy a közterület-felügyelet is bővült egy fővel, aki a munkáját főként a hétvégi időszakban látja el.

Dr. Katona Péter emellett – törvényi kötelezettségének eleget téve – tájékoztatta a képviselőket a végre nem hajtott határozatokról. Ezek túlnyomó része friss határozat, normál ütemben zajlik a végrehajtás, míg a fennmaradó határozatok végrehajtása a napokban lezárul.

Pásztor Sándor képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy idén többen is panaszkodtak, hogy az ELMŰ által megrendelt gallyazást az alvállalkozó rendkívül szakszerűtlenül látta el, magántulajdonban is kárt tettek, és a lakókkal nem megfelelő hangnemben kommunikáltak.

Dr. Katona Péter jegyző ígéretet tett, hogy egyeztet az ELMŰ-vel a kérdésben.

Pásztor Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy a Hunyadi utca és Gorkij fasor kereszteződésében található térköves kiemelés közepén egy aknafedél minden áthaladáskor nagyot csattan, és kérte a probléma megoldását.

Kadók Ferencné a jelzett problémákat erősítette meg, valamint felhívta a figyelmet a Hunyadi utcában található „karácsonyfás” mélyedésre, amelyet ugyan betemetett a DMRV, de azóta megsüllyedt, és továbbra is igen balesetveszélyes.

Fábri István polgármester válaszában kifejtette, hogy mivel a DMRV úgyis alvállalkozókkal végezteti el ezeket a munkákat, kérni fogja, hogy a Községgondnokságot bízza meg a csömöri feladatokkal, mivel ők gyorsabban és hatékonyabban tudnák azokat elvégezni.

 

Zárt ülés

 

 1. ) A háziorvosi és gyermekorvosi asszisztensi álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy kinevezi Győri Katalint a 4. számú, valamint Brandtné Vendlóczki Évát a 3. számú területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet ápoló-asszisztensi feladatainak ellátására. A 2. számú területi ellátási kötelezettséggel bíró házi gyermekorvosi körzet csecsemő- és gyermekápoló feladatainak ellátására Kocsis Krisztinát nevezték ki, míg az 1. körzet csecsemő- és gyermekápoló feladatait továbbra is Lukácsné Barna Ildikó látja el.

 

 1. ) Csömör Díszpolgára cím – Csömör Községért Emlékérem adományozása

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2019. évben Csömör Községért emlékérmet adományoz a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, valamint a Csömöri Állatvédő Civil Szervezetnek.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2019. évben Díszpolgári címet adományoz Szabó Erzsébetnek, valamint dr. Bándi Gyulának.

 

Megszakítás