Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 31-i üléséről

2019 március 25. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az év első képviselő-testületi ülése a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét.

 1. ) Összefoglaló a 2018. év legfontosabb települési eseményeiről és önkormányzati munkájáról

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

Az elmúlt hónap eseményeinek áttekintése mellett a polgármester prezentációban foglalta össze a 2018. év leginkább jelentős eseményeit, kezdeményezéseit, önkormányzati fejlesztéseit.

 

 1. ) Csömör kincse díjak átadása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Csömör kincse díjat 2015-ben alapította az önkormányzat azzal a céllal, hogy elismerjék mindazon közösségi kezdeményezéseket, amelyek magánszemélyek, intézmények, közösségek részéről fogalmazódnak és valósulnak meg a településen. Az idei év díjazottjai:

 • A mi édes kis falunk – Csömör mézeskalácsból című kiállítás megalkotásáért Szabó Erzsébet, Horváth Enikő Csilla, Szathmáry Éva és Szűcs Orsolya
 • A Csak ülök, és bejárom a világot című előadássorozat létrehozásáért Veresné Boda Mária, a Sinka István Községi Könyvtár vezetője
 • A Fábián Ferenc Férfi Kézilabda Emléktorna megszervezésért ifjabb Fábián Ferenc, Fábián Pál és Válé Flórián
 • A Más kép író és olvasó találkozók létrehozásáért Huszárik Kata, Miklós Daniella és Eperjesi Csaba

 

A díjazott kezdeményezésekről részletesen lapunk 14-15. oldalán olvashatnak.

 

 1. ) A háziorvosi és gyermekorvosi álláshelyekre kiírt pályázók meghallgatása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy az önkormányzat által meghirdetett új körzeti orvosi álláshelyekre több mint tíz orvos jelentkezett, végül három gyermekorvos és öt felnőtt háziorvos adta le a jelentkezését. A jelölteket a Népjóléti és Kulturális Bizottság hallgatta meg és kiválasztotta azokat, akiket a képviselő-testület előtti meghallgatásra is javasolt.

A képviselő-testület elé így két gyermekorvos és három felnőtt háziorvos pályázata került, akiket kérésüknek megfelelően nyílt, illetve zárt ülésen hallgatott meg a testület.

 

 1. ) Szociális tűzifa kitermelésére költségvetési keret biztosítása

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy évente nagyságrendileg 160-180 m3 tűzifát biztosít az önkormányzat a szociálisan rászoruló csömöriek számára. A fát az önkormányzat  a saját erdőiből  biztosítja, ám az elmúlt évben nem sikerült olyan favágó csapatot találni, akik ezt a munkát el tudták volna végezni. A rendelkezésre álló mennyiségen felül még 60 m3 tűzifára lenne szükség, melynek költsége 1,2 millió Ft.

Emellett ahhoz, hogy az idei évben rendelkezésre álljon a fakitermelést végző szakképzett vállalkozás, további 3 millió Ft biztosítása szükséges.

A képviselő-testület mindkét határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.

 

 1. ) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő illegális hulladéklerakók felszámolása – döntés pályázat benyújtásáról

Fábri István polgármester ismertette, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot írt ki települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolására. Mivel a településnek folyamatosan gondot okoz az illegális hulladéklerakók felszámolása, ezért a maximálisan elnyerhető 3 millió forintos támogatást célszerű megpályázni. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 

 1. ) Névhasználati kérelmek megtárgyalása

Vadász László igazgatási előadó felidézte, hogy korábban a képviselő-testület már tárgyalta a Mi Kis Falunk Közéleti Egyesület névhasználati kérelmét, ám a döntést további egyeztetésig elhalasztotta, mivel az egyesület a domain névre nem kért engedélyt. Az  Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság ülésén az egyesület képviselői továbbra is fenntartották azon álláspontjukat, hogy a domain névre nem kívánnak névhasználati kérelmet benyújtani. Ezért a  képviselő-testület a névhasználati kérelmet egyhangúlag elutasította.

Szintén névhasználati kérelmet nyújtott be a NOBI Bt.. A cég húsboltot üzemeltet a településen és a „Csömöri kolbász” elnevezést kívánják használni egy termékük esetében. Szántóné Hermányos Mária javasolta, hogy az élelmiszerek esetében minőségi ellenőrzéstől tegyék függővé a névhasználati engedély megadását. A képviselők többsége azonban azon az állásponton volt, hogy a pozitív lakossági visszajelzések elegendőek. A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett megadta a névhasználati engedélyt a NOBI Bt.-nek.

 

 1. ) A helyi címerről, zászlóról, logóról és a Csömör név használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása – engedélyezés kiterjesztése

Vadász László igazgatási előadó ismertette, hogy egyre többen használják a Csömör nevet az interneten és a közösségi oldalakon. Egyes kérelmezőknél félreértésre adott okot az, hogy a domain nevekben a Csömör név ékezetek nélkül, „csomor” formában jelenik meg, ezért úgy vélték, hogy erre nem kell engedélyt kérni. A rendelet módosításával egyértelműsíteni kívánják ezt. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

 1. ) Zajcsökkentési intézkedési terv készítésének megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a főváros vonzáskörzetéhez tartozó települések számára egy kormányrendelet írja elő a zajcsökkentési rendelet készítését, amelyhez az Agrárminisztérium támogatást is adott. Az önkormányzat több cégtől is árajánlatot kért, amire két pályázat érkezett be. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a kedvezőbb árajánlatot adó Vibrocomp Kft.-t bízza meg a zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésével.

 

 1. ) Javaslat ellátási szerződés megkötésére a Kópék Családi Bölcsődével

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy az önkormányzatnak hat családi bölcsődével van ellátási szerződése. Ezúttal egy újabb vállalkozás jelentkezett be azzal, hogy további 7 férőhelyet tudnak biztosítani a csömöri kisgyermekek számára.  Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető jelezte, hogy a várólistáról a hét helyet azonnal be is tudják tölteni.

A képviselők egyöntetűen támogatták az ellátási szerződés megkötését a Kópék Családi Bölcsődével.

 10.) Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet módosítása – ápolási díj összegének változása és az időskorúak támogatásának kiterjesztése

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető ismertette, hogy törvényi változások miatt módosítani  kell a rendeletet. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást és az ápolási támogatást havi bruttó 28.500 Ft-ban határozta meg, ami a törvényileg engedélyezett legmagasabb összeg.

 11.) Sinka István Községi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Sinka István Községi Könyvtár intézményvezetőjének, Veresné Boda Máriának vezetői megbízása ez év júniusában lejár, a törvényi előírások alapján pályázatot kell kiírni. A képviselők egyöntetűen támogatták a pályázat kiírását az ismertetett feltételekkel.

 12.) A Csömöri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Ügyrendjének módosítása

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elektronikus ügyintézési rendszer bevezetése, valamint a feladatkörök pontosítására vonatkozó belső ellenőrzési javaslat miatt ajánlatos módosítani a hivatal SZMSZ-ét. A képviselők egyhangúlag támogatták a módosítást.

 13.) Csömöri Egészségház belső infrastrukturális fejlesztése

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az egészségház előregyártott bútorainak döntő többségét leszállították, csupán egyetlen tétellel van probléma. A kiválasztott szeméttárolók típusváltás miatt már nem szerezhetők be, ezért helyettesítő termékre kértek be árajánlatokat. Ezek közül a legalacsonyabb árú 12 literes fedeles rozsdamentes acél szeméttárolót javasolja beszerezni, amelynek ára kedvezőbb, mint az eredeti terméké. A képviselő-testület az elhangzottaknak megfelelően egyhangúlag támogatta a szerződés módosítását.

 14.) 2019. évi igazgatási szünet elrendelése a Csömöri Polgármesteri Hivatalban

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető felidézte, hogy az elmúlt években igazgatási szünetet rendeltek el a nyári és téli időszakban a szabadságok törvény szerinti kiadása, előrelátható ütemezése érdekében. A lakosság már hozzászokott ahhoz, hogy ebben az időszakban csak ügyelet van a hivatalban. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az igazgatási szünet elrendelését 2019. július 22-től augusztus 2-ig, valamint december 23-tól december 31-ig.

 15.) Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

Fábri István polgármester ismertette a 2019-es évre tervezett bizottsági és képviselő-testületi ülések időpontjait, legfontosabb települési eseményeit azzal a kitétellel, hogy az önkormányzati választásokat követően az új testületnek természetesen joga van azt módosítani. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

 16.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.19.) rendelet módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a módosítás a decemberi változások mellett tartalmaz egy jelentős tételt, a szennyvíztisztító kivitelezésére biztosított előleget, amely ugyan nem jelent tényleges pénzmozgást az önkormányzat számláján, de könyvelni szükséges azt és ez jelentősen megnöveli az éves költségvetés összegét.

A képviselők egyhangúlag támogatták a rendeletmódosítást.

 17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Eigler Tamás jelezte, hogy a Dezsőfia utcában már több alkalommal fordult elő kutyatámadás, amelyek közül a legutóbbi személyi sérüléssel is járt.

Dr. Katona Péter jegyző ígéretet tett arra, hogy a legszigorúbban fog eljárni, ugyanakkor arra kérte a bejelentőket, hogy ne vonják vissza a bejelentésüket a jogi procedúrával járó idő- és energiaráfordítás miatt, mivel bejelentés hiányában semmilyen jogi eszköz nem alkalmazható.

Szántóné Hermányos Mária a közterületen tartósan parkoló, forgalomképes autókra hívta fel a figyelmet.

Fábri István válaszában jelezte, hogy csak a forgalomképtelen autókat lehet elszállíttatni, ám parkolási rendelet megalkotásával orvosolni lehet a problémát.

 

Zárt ülés

 

A háziorvosi és gyermekorvosi álláshelyekre kiírt pályázatok elbírálása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a háziorvosi álláshelyekre Dr. Varjúné dr. Kakuk Tímeát és Dr. Kiss Zsuzsanna Brigittát, valamint a gyermekorvosi praxisok ellátására dr. Balgáné dr. Kovács Évát és dr. Vereszki Xéniát választja ki, a pályázatnak megfelelően négy hónapos próbaidővel.

 

Megszakítás