Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 20-i üléséről

2019 szeptember 09. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

 1. ) Gödöllői Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke felidézte, hogy a képviselő-testületnek minden évben véleményeznie szükséges a rendőrkapitányság éves beszámolóját.

Lajmer György r. alezredes, kapitányságvezető beszámolt arról, hogy a bűncselekmények száma folyamatosan csökken, míg a közlekedési szabálysértések száma növekszik. A kapitányságvezető kiemelte, hogy a rendőrség és a csömöri közbiztonsági szervek (közterület-felügyelet, polgárőrség) kapcsolata kifejezetten jó. Csömör volt a térségben az első olyan település, amely a lakosság bevonásával közbiztonsági koncepciót készített.

Dr. Katona Péter jegyző a rendőrség erőteljesebb fellépését kérte a csendháborítókkal szemben. A kapitányság vezetője elmondta, hogy az utóbbi időben összehangolt akciókat szerveztek, így hatékonyabban tudnak fellépni ilyen esetekben.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

 1. ) Bölcsődei szolgáltatásra ellátási szerződések megkötése 

 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese beszámolt arról, hogy 66 fő adta be az igényét azokra a bölcsődei férőhelyekre, amelyekre az önkormányzat támogatási szerződéssel rendelkezik a helyi és a környékbeli magán bölcsődékkel. Az önkormányzat havonta 50 ezer Ft-tal támogatja a bölcsődés korú gyermekek elhelyezését, ami a régióban a legmagasabb.

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy minden igénylőnek tudnak helyet biztosítani az önkormányzattal szerződött hat magán bölcsőde valamelyikében. Azok a szülők, akik nem a támogatott férőhelyek valamelyikére tartanak igényt, havonta 15 ezer forintos támogatást igényelhetnek gyermekük bölcsődei elhelyezésére.

Fábri István polgármester jelezte, hogy ez az ellátási forma a visszajelzések alapján bevált, ezért az önkormányzat bölcsődeépítési pályázatának sikere esetén is fenn kívánják tartani az önkormányzati bölcsőde működtetése mellett.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a magán bölcsődékkel való szerződés megkötését.

 

 1. ) Csendes utca magánút önkormányzati átvétele 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csendes utca a tulajdonosok által kialakított magánút, amelynek mostanra minden ingatlana beépült. A tulajdonosok szeretnék önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adni az utcát.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető jelezte, hogy az utca csapadékvíz-elvezetése jelenleg nem megoldott, ám az utca mögött húzódó önkormányzati területen keresztül megoldhatóvá válna a csapadékvíz patakba juttatása. 

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 1. ) Kálvária közben magánút önkormányzati átvétele 

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy a Kálvária utcából nyíló L-alakú út, a Kálvária köz jelenleg magánút, amelynek szinte minden ingatlana beépült. A tulajdonosok szeretnék önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adni az utcát. Benkó Gábor műszaki osztályvezető hozzátette, hogy az utcában a szennyvízelvezetés hamarosan megvalósul, amelynek adminisztrációját az önkormányzati átvétel megkönnyíti.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 1. ) 0111/2 hrsz.-ú külterületi utca elnevezése

Fábri István polgármester felidézte, hogy az új szabályozás szerint a külterületi utcáknak nevet kell adni, amennyiben a lakók ezt kérik.

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy egy, az utcában élő házaspár kérelmezte az elnevezést, és javasolták a Pajta utca nevet.

A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a javaslatot.

 

 1. ) Csömöri bajnok sportolók táblájáról szóló elvi hozzájárulás megtárgyalása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy a bizottság részéről felmerült, hogy a bajnoki címet elérő csömöri sportolók részére egy táblát készítsenek. Erre az olimpiai, a világ-, az Európa-, valamint a magyar bajnokságot megnyert sportolók neve kerülne fel. 

A képviselő-testület egyhangú szavazással megadta az elvi hozzájárulást a tábla elkészítéséhez.

 

 1. ) Csömöri Sportközpont fejlesztési koncepciója – tervek bemutatása

Zsuffa Zsolt Ybl-díjas építész bemutatta a képviselő-testületnek a szabadtéri sportközpont mellett megépítendő tanuszoda, strand, öltözőépület, valamint parkoló terveit. 

Fábri István polgármester jelezte, hogy a nem engedélyköteles munkálatokat rövidesen meg is tudják kezdeni, ilyen például a tereprendezés a parkoló építéséhez.

 

 1. ) Csömör első köztéri bronzszobra felállításának támogatása 

Szántóné Hermányos Mária önálló képviselői indítványt nyújtott be a Szent István-szobor ügyében. Mint elmondta, közadakozásból eddig az ajánlati ár mintegy negyede áll rendelkezésre. A mintázás elkezdéséhez az önkormányzattól időarányos támogatást kér annak érdekében, hogy a szobor a tervezett időpontra elkészülhessen. A képviselő-testület egyhangúlag 2,5 millió forint összegű támogatást szavazott meg Csömör első köztéri szobrára.

 

 1. ) Csicsörke Néptánccsoport támogatási kérelmének elbírálása

Fábri István polgármester ismertette, hogy Szeltner László, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassa a Csicsörke Néptáncegyüttes erdélyi útját. A szállást és az ellátást a résztvevők fizetik, ám az útiköltség fedezésére idén nem kaptak pályázati támogatást.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 300 ezer forint összeggel támogatja a Csicsörke Néptáncegyüttes utazását.

 

 1. ) Csömör, Rákóczi utca 4. szám alatti szolgálati lakásra vonatkozó kérelmek elbírálása 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy a Rákóczi úti volt orvosi rendelőben három új szolgálati lakást alakít ki az önkormányzat. Ezek közül egyet a képviselő-testület már kiutalt Berta Mónika védőnő részére. A második lakásra Balázs Mihai Zoltánné szlovák nemzetiségi óvónő nyújtott be igénylést, míg a harmadikra Bertók Bertalan, a Mátyás Király Általános Iskola szlovák nemzetiségi pedagógusa. A képviselő-testület mindkét igénylést egyöntetűen támogatta.

Fábri István polgármester felidézte, hogy az előző képviselő-testületi ülésen a testület a német nemzetiségi óvónőnek lakhatási támogatás biztosítását szavazta meg. Időközben azonban haláleset miatt felszabadult egy szociális bérlakás a Major úton. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Major úton felszabadult szociális bérlakást szolgálati lakássá nyilvánítja át, és kiutalja Boros Klára német nemzetiségi óvónőnek.

 

 1. ) Közösségi parkok 2019–2020. évi fejlesztései

Fábri István polgármester szóbeli tájékoztatást nyújtott a Laky-park, a Corvina tér, valamint a Majorszegiliget közparkjainak fejlesztési terveiről. A tervek szerint a településen újabb felnőtt kondipark, valamint két KRESZ-pálya létesülhet a közeljövőben, valamint bővíteni tervezik a Laki utcai óvoda parkolóját, valamint a Majorszegiligetben található játszóteret. 

 

 

 1. ) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Major úti ingatlanának 2019. évi fejlesztései költségkeret-módosítása

Fábri István polgármester elmondta, hogy megkezdődött az általános iskola ebédlőjének felújítása. Időközben azonban módosították a terveket, ennek értelmében az előteret csak felújítják, az ebédlőt a konyha felé bővítik tovább. A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület biztosítson költségkeretet a munkálatokra, és a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottságot bízza meg a kivitelező kiválasztásával és a meglévő szerződés módosításával annak érdekében, hogy a beruházás szeptemberre elkészüljön. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

 1. ) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy megtörtént a költségvetés aktualizálása az időközben beérkezett pótelőirányzat, valamint a képviselő-testület határozatai alapján.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a költségvetési rendelet módosítását.

 

 1. ) A számvitel-politikai szabályzat módosítása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az országos APS rendszerhez való csatlakozást támogató pályázat előírja a számviteli politikáról szóló szabályzat aktualizálását. A képviselők egyöntetűen jóváhagyták a módosítást.

 

 1. ) A Csömöri Polgármesteri Hivatal informatikai biztonsági szabályzatának megtárgyalása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismertette, hogy az országos APS rendszerhez való csatlakozást támogató pályázat előírja, hogy a Polgármesteri Hivatalnak legyen informatikai biztonsági szabályzata. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a szabályzat megalkotását.

 

 1. ) A Csömöri Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata 

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető arról számolt be, hogy a jogszabályi változások miatt szükségessé vált a szabályzat módosítása. A képviselők egy tartózkodás mellett fogadták el a módosítást.

 

 1. ) A Csömöri-patak karbantartási területének biztosításához ingatlanvásárlási szerződések megkötése

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az előterjesztés kizárólag adminisztratív módosításokat tartalmaz a korábban megszavazottakhoz képest. A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződések megkötését.

 

 1. ) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Madarasné dr. Hülitzer Katinka jelezte, hogy a HÉV-vonalon közlekedő Desiro szerelvényekre sok panasz érkezik, hogy túl magasak. Fábri István polgármester hozzátette, hogy ugyan van lenyíló lépcsőjük, de az általában nem működik. 

Pásztor Sándor beszámolt arról, hogy a közbiztonsági szervezetek a horgásztónál csapatépítő programon vettek részt, közel ötven fővel.

Szántóné Hermányos Mária jelezte, hogy gombásodás miatt szükségessé vált a könyvtár faszerkezetének javítása. Fábri István polgármester válaszában ismertette, hogy a Községgondnokság programjában már szerepel a javítás.

 

Zárt ülés

 

 1. ) Csömör, Kossuth Lajos u. 73. szám alatti önkormányzati szociális lakások bérleti szerződéseinek felülvizsgálata 

 

A képviselő-testület felülvizsgálta a szociális bérlakások bérleti szerződéseit és úgy határozott, hogy a lakók szociális alapú bérleti szerződését méltányosságból meghosszabbítja, ugyanakkor felkéri a polgármestert, hogy az egyik bérlakás állapotára vonatkozóan készüljön műszaki felmérés, a bérlők elhelyezésére pedig keressenek alternatív megoldásokat.  

 

 1. ) Kifogás a Magyar Agrárkamara állásfoglalásával szemben 

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a PE01-02009-8/2019. számon meghozott állásfoglalását megváltoztatja, mivel az értékelést nem végezte el azonos szempontok szerint a jegyzékben szereplő összes elővásárlásra jogosult.

Megszakítás