Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 6-i rendkívüli üléséről

2019 szeptember 09. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

 

 

  1. ) „Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. –  II.1. Főutak, településközponti utak felújítása” – Széchenyi utca felújítása – közbeszerzési eljárás lezárása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy a megismételt közbeszerzési eljárásra azért volt szükség, mert a tervezett nagy felületű térkőburkolat jelentősen drágította a közbeszerzést, továbbá a felkért cégek közül sokan nem tudtak ajánlatot adni. Emiatt módosított műszaki tartalommal került sor a közbeszerzés kiírására. A felkért öt cég közül három nyújtott be ajánlatot. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy a Széchenyi utca felújításával az Aszfalt és Bontás Kft.-t bízza meg nettó 57 441 400 Ft-os áron.

 

  1. ) „Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017–2021. – II.2. Útépítések, fejlesztendő településrészek”: Középhegyi utca felújítása – közbeszerzési eljárás lezárása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a közbeszerzési eljárás lefolytatását és a beérkezett ajánlatokat. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Középhegy II. ütemének csatornaépítésével az egyedüli ajánlatot benyújtó Galgaépszer Kft.-t bízza meg nettó 

9 099 129 Ft-os áron.

Az aszfaltozási munkák elvégzésével a képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Aszfalt és Bontás Kft.-t bízza meg nettó 28 061 665 Ft-os áron.

A közbeszerzési pályázat 3. részét (martaszfaltozás) a képviselő-testület érvénytelennek nyilvánította, és módosított műszaki tartalommal új közbeszerzési eljárást írt ki azzal, hogy a szükséges martaszfaltot a Széchenyi út felújításából az önkormányzat biztosítja.

 

  1. ) Csömöri Szabadtéri Sportközpont körbekerítéséhez szükséges önkormányzati önerő költségkeretének meghatározása 

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. MLSZ pályázat keretében végzi a sportpálya területének körbekerítését. A pályázatban az irtási és terepelőkészítési munkák nem szerepelnek, ezeket nem lehetett a pályázatban figyelembe venni. Az előkészítő munkákat a tulajdonosnak kell a kerítéstelepítés előtt elvégezni. A sport kft. kalkulációja szerint ez 3 032 024 Ft-ból valósulhat meg, amibe már beletartozik a szomszédos ingatlan sportterülethez kapcsolódó részének körbekerítése is.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a kft.-t költségvetéséből  a sportpályák körbekerítésének előkészítői munkáihoz szükséges összeget felhasználja.

 

  1. ) Közösségi sportpálya felújítások 

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen elhangzott indokok alapján Fábri István polgármester javasolta, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által támogatott iskolai sportpályára tervezett felújítás az iskola vezetésének nem megalapozott, többször cáfolt, ám továbbra is fennálló kételyei miatta az iskolaudvar helyett a Gorkij fasoron található régi bitumenes kispályán valósuljon meg. A pálya az iskolaépülethez, valamint a szlovák nemzetiségi oktatásban és a hagyományőrzésben részt vevő diákok állandó délutáni szabadidős teréhez is közel van.

Megszakítás