Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 22-i alakuló üléséről

2019 december 02. –
Képviselő-testületi beszámolók

A ciklus első képviselő-testületi ülésén számos érdeklődő csömöri polgár jelent meg.
A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését.

  1. ) Himnusz

Az ülés a Himnusz közös eléneklésével kezdődött.

 

  1. ) A Helyi Választási Bizottság (HVB) tájékoztatója a csömöri önkormányzati választások eredményeiről és megbízólevelek átadása 

Dr. Winkler Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke felidézte, hogy az idei önkormányzati választási kampányban kirívó esemény nem történt, ugyanakkor a kampány minden eddiginél nagyobb mértékben online felületen valósult meg. Ezt követően ismertette a helyi választás eredményeit, mely szerint mind a polgármesteri, mind a nyolc képviselői mandátumot a Csömöri Civil Egyesület által delegált jelölt nyerte el, majd átadta a képviselők  megbízóleveleit. 

 

  1. ) Önkormányzati képviselők eskütétele

A megválasztott képviselők ünnepélyes keretek között letették esküjüket.

 

  1. ) Polgármester eskütétele

Fábri István polgármester ünnepélyes keretek között letette polgármesteri esküjét.

 

  1. ) Polgármesteri program ismertetése

Fábri István polgármester ismertette programját.

 

  1. ) Alpolgármester megválasztása

Fábri István polgármester Tormay-Lesták Máriát javasolta az alpolgármesteri posztra, aki az előző önkormányzati ciklusban közmegelégedésre töltötte be ezt a tisztséget, és a képviselőjelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta. Fábri István elmondta, hogy a következő hónapokban Tormay-Lesták Mária az előző ciklushoz hasonlóan társadalmi megbízatású alpolgármesterként tudja betölteni tisztségét, ám várhatóan néhány hónapon belül főállású alpolgármesterként tudja segíteni a polgármester munkáját. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot és megválasztották Tormay-Lesták Máriát alpolgármesternek.

 

  1. ) Alpolgármester eskütétele

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ünnepélyes keretek között letette esküjét.

 

  1. ) Alpolgármesteri program ismertetése

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette programját.

 

  1. ) Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása a törvényi előírások szerint

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a polgármesterek illetményéről és költségtérítéséről törvény rendelkezik, ám azt a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A képviselő-testület Fábri István polgármester számára a jogszabályok által meghatározott bruttó 598.300,- Ft/hó illetményt, továbbá bruttó 89.745,- Ft/hó költségtérítést állapított meg. A polgármester cafetéria juttatását 2019. október 13. nap és 2019. december 31. nap közötti időszakban, időarányosan nettó 32.600,- Ft összegben állapították meg.

 10.) Alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása a törvényi előírások 

szerint

A képviselő-testület Tormay-Lesták Mária társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját bruttó 232.600 Ft/hó, költségtérítését bruttó 34.850 Ft/hó forint összegben állapította meg.

 

 11.) Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az SZMSZ módosítására elsősorban a bizottsági 

struktúra módosításának szándéka miatt van szükség. Fábri István polgármester javasolta, hogy a korábbi Ügyrendi, Közbiztonsági és Sport Bizottság tevékenységi köréből a sport terület kerüljön át a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe, ugyanakkor javasolta az előbbi bizottság tevékenységi köréhez sorolni a közlekedésbiztonsági területet is. A bizottságok és tanácsnoki pozíciók a fenti változásokon kívül az előző ciklussal megegyező módon működnének tovább. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

12.) Bizottsági elnökök, bizottságok képviselő tagjainak megválasztása

A képviselő-testület a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökének Eigler Tamás képviselőt, elnökhelyettesének Rajnai Henrik képviselőt, tagjának Pásztor Sándor képviselőt választotta meg. Az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnökének Pásztor Sándor képviselőt, elnökhelyettesének Sipos Tamás képviselőt, tagjának Tihanyi Ferenc képviselőt választották meg. A Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke Tihanyi Ferenc képviselő, elnökhelyettese Onhausz Erzsébet képviselő, tagjai pedig Sipos Tamás és Szántóné Hermányos Mária képviselők lettek. A Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökének Szántóné Hermányos Mária képviselőt, elnökhelyettesének Onhausz Erzsébet képviselőt, tagjának Sipos Tamás képviselőt választotta meg a testület. Beruházási tanácsnoknak Eigler Tamás képviselőt, környezetvédelmi tanácsnoknak pedig Onhausz Erzsébet képviselőt választották meg. A bizottságok külső tagjainak megválasztását a testület a következő rendes ülésre halasztotta el.

 13.) A Képviselő-testület 2019/2020. évi munkarendjének meghatározása

Fábri István polgármester ismertette a képviselő-testület és a bizottságok  idei munkarendjét, melyet a képviselők megvitattak és jóváhagytak.

 

 

 

Megszakítás