Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-i üléséről

2019 október 24. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

 

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

  1. ) Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda 2019/2020 nevelési évre vonatkozó munkaterve

 

Böde Julianna, az intézmény vezetője ismertette a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda munkatervét. Ebben hangsúlyos szerepet kap a mozgásfejlesztés, melyhez az intézmény csoportonként mozgásfejlesztő eszközöket vásárolt. A programban zenés mozgásos percek is szerepelnek. Az intézmény számos programot vezet be a következő nevelési évben a pedagógusai közti együttműködés erősítésére. Ilyen pl. a pedagógus színjátszó kör, amely egyben a gyermekek számára is új élményeket nyújt. 

A képviselők egyhangúlag elfogadták a munkatervet.

 

  1. ) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2018/2019 éves beszámolója és munkaterve

Ráduly Ildikó igazgató arról számolt be, hogy az elmúlt nevelési évben az intézményben tanfelügyeleti ellenőrzés volt, amelynek során kizárólag pozitív visszajelzéseket kaptak. A szülői visszajelzések is igen kedvezőek. Ugyanakkor az általános iskolával való kapcsolattartás nem működik zökkenőmentesen, erre a problémára a jövőben megoldást kell találni.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót és a munkatervet.

 

  1. ) Beszámoló a Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda első évéről és a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkaterv 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony felidézte, hogy bár az intézmény az előző nevelési évben egyházi fenntartásba került, de az önkormányzat képviselői részt vesznek az intézményi tanács munkájában.

Biró Zsuzsanna igazgató beszámolt arról, hogy az első nevelési évben számos problémával kellett megküzdenie a vezetésnek, az új óvoda elindítása nem volt zökkenőmentes, ám mostanra sikerült biztosítani a megfelelő működést.

 

  1. ) Beszámoló a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának féléves munkájáról 

Pásztor Sándor, a 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. felügyelőbizottságának elnöke ismertette, hogy elkészült a cég 2019. évi féléves pénzügyi kimutatása, melyet a felügyelőbizottság megtárgyalt és jóváhagyott.

Kulich Gábor, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy ebben az időszakban mintegy két éven át húzódó procedúra eredményeképpen az NHKV Zrt. kifizette a 2017. I. és II. negyedévére esedékes szolgáltatási díjat a kft.-nek, amiből a kft. az önkormányzat felé törlesztette a tagi hitel fennmaradó összegét, míg a további összeget fejlesztésre és személyi kiadásokra kívánja fordítani.

A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a beszámolót. 

 

  1. ) Ady Endre u. 1. vendégház belső bútorozás kiválasztása 

 

Lukács Gábor, a Csömöri Községgondnokság vezetője ismertette, hogy Varga Erzsébet belsőépítésszel közösen három bútorozási variációt készítettek el költségvonzattal együtt. Felidézte, hogy a vendégházra megszavazott keretösszegből rendelkezésre áll még 3,3 millió forint, amelyet szükséges kiegészíteni.

Varga Erzsébet tájékoztatta a testületet, hogy a bútorok kiválasztása során törekedtek arra, hogy gyorsan beszerezhető, jól variálható darabokat válasszanak ki. Az épület funkciójából adódóan a fő szempont az volt, hogy minél több kényelmes fekhely álljon rendelkezésre. A képviselő-testület megvitatta a bemutatott terveket és további 7,8 millió forint összeget szavazott meg a kiválasztott bútorcsalád beszerzésére.

 

  1. ) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához, pályázatok kiírása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy az önkormányzat 2001-től minden évben csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását szolgáló ösztöndíjrendszerhez. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az előző évhez hasonlóan ezúttal is 2,5 millió forintot biztosít erre a célra és pályázatot ír ki az érintettek számára.

 

  1. ) Címpótlék megállapítása a Szociális Alapszolgáltatási Központ három munkatársa részére 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a szociális területen dolgozók munkaerőpiacán elszívóhatással kell számolni, rendkívül nehéz megtartani a dolgozókat az alacsony bérek és megnövekedett munkaterhek miatt. Ennek a hatásnak a kompenzálására a hatályos jogszabályok értelmében lehetőség van arra, hogy a pályán 10 évnél régebben dolgozó munkavállalók számára ún. címpótlékot adjanak. A SZAK esetében három kolléga jogosult erre.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a SZAK három dolgozója számára „Tanácsadói” címet adományoz, és biztosítja az ezzel járó bruttó 20.000 Ft/fő címpótlékot.

 

  1. ) Bölcsődeépítés projektmenedzseri feladatai –cég kiválasztása

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat 224 millió forint összegű támogatást nyert el 28 személyes bölcsőde építésére, 70%-os támogatási intenzitás mellett. Aktuálissá vált a projektmenedzseri feladatok ellátása, amelyhez az önkormányzat négy cégtől kért be árajánlatot. A legkedvezőbbet a csömöri Rolima Bt. nyújtotta be, bruttó 3.920.000 Ft összegben. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a nevezett céget bízza meg a projektmenedzseri feladatok ellátásával.

 10.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek – Pacsirta utca aszfaltozása – kivitelező kiválasztása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a műszaki osztály négy cégtől kért be árajánlatot, közülük azonban kettő kapacitáshiányra való hivatkozással nem nyújtott be ajánlati dokumentációt.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Útkellene Kft.-t bízza meg a Pacsirta u. aszfaltozási munkáinak elvégzésével bruttó 11.367.486 Ft-os áron.

 11.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. II.2. Útépítések – fejlesztendő településrészek – Knipfer Tibor utca útfelújítás –  I. szakasz, járdaépítés – kivitelező kiválasztása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy a korábbi képviselő-testületi ülésen döntés született növénytámfal építéséről az adott területen, ám az egyeztetések során ezt elvetették, mivel magánterületet érintene a tervezett beruházás. 

Ehelyett a járdát erősítenék meg és korlátot építenének. Tervek és kivitelezői kapacitás hiányában azonban szükséges elhalasztani a döntést, amit a képviselő-testület jóváhagyott.

 

Zárt ülés:

12.) Kossuth Lajos utca 73. sz. alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása

A képviselő-testület korábban döntött arra, hogy a veszélyessé vált ingatlanból a lakókat átköltözteti, ám a szociális bérlakás céljára megvásárlandó ingatlan egyelőre nem áll rendelkezésre, ezért szükséges a fenti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása 2020. január 31-ig. A képviselők jóváhagyták a javaslatot.

 13.) Települési forgalombiztonsági javaslatok megtárgyalása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke beszámolt arról, hogy több lakos kezdeményezte, hogy a Deák F. és Rákóczi F. utcák között található útszakasz legyen egyirányú a Rákóczi F. u. irányából.

További változtatást igényel a Béke tér forgalmi rendje, mivel az aszfaltozást követően a Hunyadi u. és Szabadság út között lévő útszakaszt várhatóan többen kerülőútnak fogják használni, ami zavarhatja az ott élőket. Ennek elkerülésére javasolt a „mindkét irányból behajtani tilos, kivéve célforgalom” táblák kihelyezése. Képviselői kérdésre Pásztor Sándor elmondta, hogy ez a forgalmi rend a parkolást nem akadályozza, hiszen az üzlethelyiségek látogatói célforgalomnak minősülnek.

A Majorszegi Ligeti játszótérnél rendszeresen előfordul, hogy a gépjárművek közvetlenül a kerítés mellett parkolnak, ezzel akadályozva a kilátást, veszélyeztetve a gyermekek és szüleik biztonságát. Javasolt tehát a kerítés melletti megállás tiltása, amely az útpadkán való megállást is tiltja. Képviselői javaslatra ezt 30 km/órás sebességkorlátozással is kiegészítik.

A képviselő-testület mindhárom javaslatot egyhangúlag támogatta.

 

Zárt ülés

14.) Csömör tiszteletbeli polgára cím adományozása

Bálint György, közismert nevén Bálint gazda idén töltötte be 100. életévét. Bár Budapest XVI. kerületében él, erőteljesen kötődik Csömörhöz, mivel több mint negyven éve segíti szakmai tanácsokkal, útmutatásokkal a Turnovszky István Kertbarát Kört.

A vonatkozó helyi rendelet értelmében Csömör Tiszteletbeli Polgára lehet minden olyan nem csömöri lakos, aki rendszeresen végez helyi civil egyesületben, kulturális, művészeti csoportban, vagy egyéb csömöri közösségben a település fejlődését és értékének megőrzését szolgáló tevékenységet, gazdagítja a helyi közösségi életet.

A képviselő-testület a fentiek alapján úgy döntött, hogy Bálint György részére Csömör Tiszteletbeli Polgára címet adományoz.

 15.) Erdő és mezőgazdasági területvásárlás

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke ismertette, hogy több területvásárlási felajánlás érkezett az elmúlt időszakban, amelyeket a bizottság tárgyalt. 

A felajánlott erdőtulajdonok mindegyike olyan ingatlanon található, ahol már van önkormányzati résztulajdon, amely így tovább bővíthető. Bár értékbecslés már készült a vonatkozó ingatlanokra, a tulajdonosok még nem határoztak meg eladási árat, így azok megvásárlásáról később lehetséges dönteni.

Az M0 melletti alumíniumhíd közelében mezőgazdasági területet értékesítését ajánlotta fel egy tulajdonos. Fábri István polgármester jelezte, hogy ezen a területen az önkormányzat kutyafuttatót kíván létrehozni, mivel erre komoly lakossági igény mutatkozik. 

 

 16.) Szociális bérlakások ügye 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Laky villát az önkormányzat a jövőben más célra (bölcsőde) kívánja hasznosítani, ezért szükségessé vált a bérleti jogviszony megszüntetése megváltás révén. Felek közösen 3,5 millió forintban állapodtak meg 2020. február 28-i átadással. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

Fábri István tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Laky villa melletti ingatlan szociális bérlakás céljára történő megvásárlása kapcsán a tárgyalások jól alakulnak, a vételárban sikerült megegyezni a tulajdonosokkal.

 17.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2019. évi Költségvetési rendeletének módosítása 

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető ismertette a legutóbbi rendeletmódosítás óta történt változásokat, továbbá a képviselő-testület több, a költségvetést is érintő kérelmet bírált el. 

Egyhangúlag támogatták a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat két táncoktatójának beiskolázását.

Ugyancsak egyhangú támogatást nyert a CSÖTESZ Kft. többletbevételből 2.130.000 Ft összeg felhasználásra személyi kiadásokra.

A Csömöri Gazdaszövetkezettel kötött ingatlanvásárlási előszerződés megerősítése nettó 13.500.000 Ft összegben szintén egyöntetű támogatást nyert.

6 igen, 1 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a képviselő-testület a Cit-Car Tánccsoport Egyesület számára táncverseny rendezését a Csömöri Sportcsarnokban, és erre 100 ezer Ft támogatást biztosított. Felmerült ugyanakkor, hogy az ilyen jellegű rendezvények komoly parkolási nehézségeket okoznak és növelik a sportcsarnok egyébként is jelentős túlterheltségét.

A képviselő-testület megvitatta a háziorvosok kártalanításának ügyét. Mint ismeretes, a korábbi két felnőtt háziorvosi praxis helyett immáron négy áll a csömöri polgárok rendelkezésére, ám ez a korábbi két háziorvos számára anyagi hátrányt okoz. Ennek kompenzálására lehetőség van az ún. praxispénz-veszteség megtérítésére az önkormányzat részéről. A képviselő-testület úgy határozott, hogy 14 millió forint összeget különít el erre a célra, de annak tényleges felhasználásához szakértői vélemény és külön testületi döntés szükséges.

A költségvetési rendelet módosításait a képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal elfogadta.

 

Megszakítás