Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 5-i üléséről

2019 október 24. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

  1. ) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

Napirenden kívül egy újtelepi lakos kapott hozzászólási lehetőséget, aki több problémát jelzett a településrészről. Mint elmondta, a Nagysándor utcai játszótér környékén az árok rendkívül meredek, közel helyezkedik el a járdához és ez balesetveszélyes. A hozzászóló érdeklődött a Péceli buszjárat számára az Újtelepen kialakítandó buszmegálló  lehetőségéről. Emellett jelezte, hogy az utcájukban a forgalomlassításra elhelyezett virágládák véleménye szerint akadályozzák a gépkocsibehajtást az ingatlanára.

Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy a korlát kialakítása szerepel a Községgondnokság programjában, egy hónapon belül sor kerül rá. Az, hogy plusz egy helyen megálljon a busz,  a busztársaság feladata, az önkormányzat már jelezte az igényt, zajlanak az egyeztetések.

A virágládák elhelyezésével kapcsolatosan Pásztor Sándor adott választ, jelezve, hogy a forgalomlassító ládák  helyét közlekedési szakemberek határozták meg, és figyelembe vették a ki- és behajtás biztosítását is.

Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője tájékoztatta a képviselő-testületet a Középhegyen történt tűzeset károsultjainak megsegítésére tett intézkedésekről. 

 

  1. ) Szociális Alapszolgáltatási Központ részére gépkocsi vásárlása

Tihanyi Ferenc képviselő felidézte, hogy a SZAK busza az utóbbi időben rendszeresen meghibásodott, ezért felmerült egy új gépjármű vásárlásának igénye. Mivel a busz főként idős emberek szállítására szolgál, ezért a fő szempont a magasított utastér volt. Ennek az elvárásnak az adott árkategóriában kizárólag a Ford Kombi Trend gépjármű felel meg, amelyre, három forgalmazótól kértek árajánlatot. A legkedvezőbbnek a Ford Petrányi ajánlata bizonyult 8.699.000 Ft-os áron. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a gépjármű megvásárlását.

 

  1. ) Tájékoztatás  a Csömörön megvalósítandó környezeti fenntarthatósági programról

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy jelenleg nincs egységes jogi háttér, általános koncepció a települések környezeti fenntarthatósági programjára vonatkozóan, ezért azt a települési önkormányzatoknak lehetőségük van önállóan kidolgozni.

Türk Edina pályázati referens bemutatta, hogy Csömörön már eddig is számos kezdeményezés valósult meg a fenntarthatóság terén, pl. komposztálás, szemétszedési akciók, termelői piac, izzócsere-program; emellett pedig folyamatban van a csömöri ajándéktárgyak újragondolása a fenntarthatósági szempontok alapján, valamint a rendezvényeken is egyre inkább törekszenek a  környezettudatosságra. Türk Edina ezt követően prezentációban mutatta be, hogy mely területeken érdekelt az önkormányzat. Szántóné Hermányos Mária arról számolt be, hogy szerveződik egy munkacsoport, akik elkészítenék a környezetvédelmi fenntarthatósági programot. Fábri István polgármester hozzátette, hogy a programot a szakmai egyeztetést követően az önkormányzat meg kívánja vitatni a lakossággal, helyi civil csoportokkal is.

 

  1. ) Dunakeszi Tankerülettel megkötött szerződések meghosszabbítása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy az általános iskolában tanító szlovák nyelvtanár lakhatási támogatását az önkormányzat vállalta, ám a szerződés augusztus 31-én lejárt. A pedagógus számára biztosítandó szolgálati lakás elkészültéig szükséges a szerződés meghosszabbítása.

Az alpolgármester felidézte, hogy az önkormányzat hozzájárulást adott a Dunakeszi Tankerületi Központ számára konténerek elhelyezésére tanterem kialakítása céljából. A szerződés 2 évre szólt, ám a tanterem hiány továbbra is csak ezen a módon oldható meg, így szerződés meghosszabbítására van szükség.

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy a sport kft. sportlétesítményeinek tanítási időben történő használatára vonatkozó szerződés szintén lejárt. Azt a korábbi feltételekkel kívánják meghosszabbítani, ugyanakkor az év során megvalósult fejlesztések miatt azonos áron magasabb szolgáltatási tartalmat tudnak biztosítani.

A képviselő-testület mindhárom javaslatot egyhangúlag támogatta.

 

  1. ) Visszavásárlási jogról való lemondás megvalósult beruházás kapcsán 

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy a csömöri Príma áruházat építtető S.BEDI Kereskedelmi Kft.-vel megkötött szerződésben a telek megvásárlásakor beépítési kötelezettséget határoztak meg, ennek elmaradása esetén az önkormányzat a területet visszavásárolhatná. Mivel a beruházás megvalósult, ezért a visszavásárlási jog okafogyottá vált. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a döntést.

 

  1. ) 21103 jelű út helyi közúttá minősítése

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy a képviselő-testület május 23-i ülésén támogatta a 211103 jelű út (Szabadság-Petőfi-Jókai-Rákóczi utcák) önkormányzati átvételét. Időközben a Magyar Közút megküldte az előzetes megállapodás-tervezetét. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a megállapodás megkötését.

 

  1. ) A II. világháborúban Csömörön elesett katonák sírjának gondozása 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Magyar Katonasírokért Alapítvány vezetője, Aranyossy-Péter Máté évek óta gondozza a csömöri hadisírokat. A sírkeretek azonban romlásnak indultak, valamint az egyik sír esetében a kereszt pótlása is indokolt. A felújítás összege 630.000 Ft, amelyből a Magyar Katonasírokért Alapítvány 130 ezer forint önerőt vállal. A képviselők egyöntetűen megszavazták a szükséges 500.000 Ft támogatás biztosítását.

 

  1. ) Csömöri Kórustalálkozó és Egyházzenei Hangversenyének 30. évfordulós támogatása 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese felidézte, hogy Deák Miklós immáron harminc éve szervezi a kórustalálkozót, amely a település legrégebbi kulturális eseménye. A  kerek évfordulóra a szervezők szeretnének méltó megemlékezést tartani, rangos fellépőket meghívni, ezért szükségessé válik az éves keret megemelése. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a Csömöri Kórustalálkozó és Egyházzenei hangversenyének támogatását 1,2 millió forint összeggel.

 

  1. ) Zengő Nyíl Íjász Egyesület kutatómunkájának támogatása 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy Kiss Attila, a Zengő Nyíl Íjász Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy tudományos őstörténeti kutatásainak költségeihez járuljanak hozzá. Kiss Attila az Altináj című – a helyi általános iskolában kötelező – olvasmány szerzője, a Csömöri Értéktár Bizottság tagja. Egyesülete nyári hagyományőrző táboraiban évről évre sok száz gyermek ismerkedhetett már meg a természetközeli állattartással, a lovasíjász életmóddal. A képviselő-testület egyhangúlag 300.000 Ft támogatást szavazott meg a kutatómunka támogatására. 

 10. ) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2017-2021. II.1. Főutak, településközponti utak felújítása – Kossuth Lajos utca ivóvíz-vezeték rendszerének és aszfaltútjának a teljes felújítása – kivitelező kiválasztása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a fent nevezett beruházás kivitelezésére négy cégtől kértek ajánlatot, közülük ketten nyújtottak be határidőig, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot az Aszfalt és Bontás Kft. nyújtotta be, bruttó 26.536.777 Ft-os áron. Mivel az utcában a szennyvízhálózat korszerűsítése is zajlik, ezért a munkálatok a DMRV Zrt.-vel egyeztetve kezdődhetnek meg. Fábri István polgármester jelezte, hogy a munkálatok megkezdése előtt lakossági egyeztetés szükséges a kapubeállók kivitelezésével kapcsolatban. A képviselők egyöntetűen támogatták a beruházás megkezdését.

 11.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program – 2017-2021. II.6. Közterületi fejlesztésekhez kapcsolódó közműfejlesztések Szennyvízelvezetési rendszer fejlesztése – Vízműsor, Szedervölgyi és Tinódi utcák csatornázása 

Eigler Tamás beruházási tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy a nevezett munkálatok elvégzését követően a település belterületi csatornázottsága megközelíti a 100%-ot. 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető jelezte, hogy a beruházás a DMRV Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés keretében valósulhat meg. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a DMRV Zrt. ajánlatát.

 12.) Knipfer Tibor utca I. szakaszának aszfaltozása és járdaépítése

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy a Knipfer Tibor utca első, meredek szakaszának felújítása szerepel az idei költségvetésben. A tervek elkészülte után lakossági egyeztetést tartottak, ahol a lakók kérték, hogy a meredek és kanyarodó szűk útszakaszon biztosítsák a biztonságos gyalogos közlekedést és a kanyar beláthatóságát. A nagy szintkülönbség miatt ez támfal építésével valósulhat meg, ami 7 millió forint többlet forrást igényel. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 13.) Majorszegi Ligetben térfigyelő kamerák elhelyezésének megtárgyalása 

Pásztor Sándor önálló képviselő indítványban jelezte, hogy a településen az Erando Kft. építette ki a kamerarendszert, ezért a kompatibilitás biztosítása érdekében célszerű őket megbízni a bővítéssel. A képviselők a szakmai javaslatok figyelembe vételével megvitatták a telepítendő kamerák helyét, és egyhangú támogatással az Erando Kft.-t bízták meg a telepítéssel bruttó 7.987.493 Ft-os áron.

14.) Szociális bérlakás vásárlása

Fábri István polgármester felidézte, hogy a képviselő-testület július 17-i ülésén tárgyalta a felajánlott szociális bérlakások megvásárlásának ügyét, és a Laky villa melletti ingatlan megvásárlása kapott prioritást. Az ingatlannak 2 külön lakrésze van. A képviselő-testület az értékbecslés alapján 25 millió forintos keretösszeget határozott meg és felhatalmazta a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

 15.) Csömör Nagyközség, Rákóczi u. 4. szám alatti polgárőr és KMB iroda fejlesztési munkái

Eigler Tamás beruházási tanácsnok beszámolt arról, hogy a közbiztonsági célok magasabb szintű megvalósítása miatt szükséges a nevezett korszerűsítéseket végrehajtani, biztosítva a dolgozók jobb munkakörülményeit, valamint a meglévő biztonságtechnikai eszközök hatékonyabb működését. A munkálatok magukban foglalják a helyiség felújítását, valamint a számítógépes szerver védelme érdekében klímaberendezés telepítését. A kivitelezés irányítója és az építőmesteri munkák elvégzője a Csömöri Községgondnokság. A fejlesztéshez 600.000 Ft összeg szükséges. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 16.) Középhegy utca mart aszfaltozás Aszfalt és Bontás Kft.-vel kötött szerződés módosítása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok felidézte, hogy a képviselő-testület július 17-i ülésén döntött a Középhegy II. ütem aszfaltozásáról. A szerződés szerint a mart aszfaltot az önkormányzat biztosítja a Széchenyi utca felújításából, ám ezek a munkálatok elhúzódtak, így szükséges a határidőt módosítani. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Kadók Ferencné az Kacsóh Pongrác utcai gondozatlan sövényre hívta fel a figyelmet.

Szántóné Hermányos Mária javasolta a településről kivezető földutak legyalulását, továbbá arról érdeklődött, hogy hogyan épülhetnek a HÉSZ-nek ellentmondó épületek a településen.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető tájékoztatta, hogy az építtetők még korábban kiadott építési engedélyekkel rendelkeznek, az új HÉSZ szerint már nem épülhetnek  a szóban forgóhoz hasonlóan magas ingatlanok.

 

 

 

 

 

Megszakítás