Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 24-i rendkívüli üléséről

2021 augusztus 16. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 6 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) Szabadság úti kerékpárút pályázat – közbeszerzési eljárás elindítása 

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy májusban képviselői egyeztetést tartottak a pályázat kapcsán, mely két fő részből tevődik össze. Az egyik szakasz a Béke tértől a Magtár útig épül, míg a másik a Major úti kerékpárút meghosszabbítása a Vágóhíd utcáig. A projekt tartalmazza a HÉV-végállomásnál egy fedett kerékpártároló megépítését is, kapcsolódóan a MÁV-HÉV Zrt. által végzett fejlesztésekhez. A műszaki osztályvezető tájékoztatta a testületet, hogy a beruházáshoz minden terv, engedély rendelkezésre áll, ám a Major úti szakaszt indokolt a jövő évre halasztani, mivel ősszel nem lenne szerencsés felbontani az iskola előtt az utat. A közbeszerzési eljárásban az ár mellett a hosszabb garanciavállalás jelent előnyt. A képviselők egyhangúlag támogatták a közbeszerzési eljárás elindítását az ismertetett feltételekkel.

 

2.) Gyermek és szociális közétkeztetés tárgyában kiírt meghívásos pályázat értékelése, közétkeztető cég kiválasztása 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a közétkeztetési pályázatra hat céget hívtak meg, közülük három adott értékelhető ajánlatot. A pályázók bemutatkoztak a pénzügyi bizottság, valamint a szolgáltatást igénybevevő önkormányzati intézmények vezetői előtt. A képviselő-testület megvitatta a beérkezett pályázatokat és számos szempont (ár, szakértői vélemény, referenciák, szállítási távolság, stb.)  alapján meghatározták a pontszámokat.  A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a szociális és gyermekétkeztetési eljárás nyertesének nyilvánítja a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft-t, a Korona Cupola Kft-vel közösen beadott ajánlata alapján, akivel 2021.07.01-től. 1+1 éves időtartamra szerződést köt. Eigler Tamás tájékoztatta a testületet, hogy a cég a jelenlegi konyhai dolgozók továbbfoglalkoztatását a kiírás szerint vállalta.

Megszakítás