Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 26-i képviselő-testületi üléséről

2020 július 03. –
Képviselő-testületi beszámolók

A járványügyi helyzet miatt speciális körülmények között, a régi strand tér területén, szabadtéren, egymástól távol ülve tartotta meg rendes ülését a képviselő-testület. A képviselők teljes létszámban megjelentek, mindannyian maszkot viseltek.

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a bizottságok az ülést megelőzően nem üléseztek, de az előterjesztéseket telefonon és online egyeztették egymással a bizottsági tagok. 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a polgármesteri hivatal teljes mértékben felkészült a távmunkára.

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester írásos anyagban tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Az országosan elrendelt „Vészhelyzet”-tel összefüggő rendkívüli intézkedések a nagyközségben

Fábri István polgármester elmondta, hogy a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet katasztrófavédelmi helyzetnek megfelelő állapotot jelent. Az önkormányzat működésére vonatkozóan ez azzal jár, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedéseket hozhat a polgármester, ugyanakkor azokat a testület tagjaival egyezteti. A meghozott intézkedések nyilvánosak, felkerülnek az önkormányzati honlapra és a Hírmondóban is megjelennek.

A képviselők írásban kapták meg a veszélyhelyzettel összefüggő intézkedések költségvonzatáról szóló beszámolót. Ennek alapján az önkormányzat korszerű védőmaszkokat, fertőtlenítőszereket szerzett be, valamint gondoskodott textil maszkok varrásáról, amelyeket önkéntesek végeztek az önkormányzat által biztosított anyagból. Az egészségházba új, a fertőtlenítéshez szükséges eszközöket szereztek be (ózongép, mosógép). Műszaki cikkeket (mosógép, hűtő, mikrohullámú sütő) vásároltak a vendégházba is, ahol a kistarcsai kórház orvosainak, nővéreinek biztosított az önkormányzat ingyenes szálláshelyet a veszélyhelyzet idejére. Az önkormányzat kültéri fertőtlenítőszert is vásárolt a közterületek fertőtlenítésére

A beszámoló szerint a szociális- és gyermekétkeztetés létszáma folyamatosan bővül, a testületi ülés időpontjáig mintegy negyven fővel. Ugyancsak növekszik a házi segítségnyújtásra szorulók száma, az ülés időpontjáig 63 fő részesült ingyenesen ebben a szolgáltatásban. Az önkormányzati intézményekben ügyeletet ellátó és közszolgálatot végző dolgozók (26 fő) számára az önkormányzat ingyenesen biztosítja az ebédet. 

Szintén írásban tájékoztatták a képviselőket a veszélyhelyzettel összefüggő feladatkörökről és a felelősök személyéről. Az önkormányzati rendezvények elmaradnak, de a termelői piacot szigorú járványügyi intézkedések mellett továbbra is megszervezik.

 

3.) A 0147/110. hrsz-ú önkormányzati területre vonatkozó HÉSZ szabályzat módosítási eljárásának lezárása

Fábri István polgármester beszámolt arról, hogy a HÉSZ turisztikai célú lótartáshoz kapcsolódó rendeletmódosítását a képviselők írásban kapták meg. A módosítás az ilyen típusú területek beépítési szabályaira vonatkozik, továbbá külön rendelkezik a tervezett turisztikai célú lovarda (0147/110 hrsz) területéről. A képviselők egyhangúlag támogatták a rendeletmódosítást.

 

4.) Önkormányzati hozzájárulás az egyházi tulajdonban lévő temetői ravatalozó épületének felújítási és átalakítási munkáihoz 

Az előterjesztés szerint 2019 őszén a helyi köztemetőt egyházi megbízásból működtető cég azzal kereste meg a temető két tulajdonosát, az evangélikus és a római katolikus egyházközséget, hogy közös finanszírozással kezdjék meg a ravatalozó épületének belső átalakítását. A munkálatok célja, hogy egyrészt higiénikusabb állapotokat hozzanak létre az épületben, másrészt hogy biztosítsák az ott dolgozó temetkezési munkatársuk, a temetést végző lelkész kulturáltabb munkavégzését, az ügyfelek, a gyászoló családtagok ott tartózkodását. Az önkormányzat az előzetes egyeztetések alapján vállalta, hogy bruttó 500 000 Ft támogatással járul hozzá az épület belső felújítási és átalakítási munkálataihoz. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

5.) A Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői állására beérkezett pályázat elbírálása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a meghirdetett állásra egy pályázat érkezett be. Kovácsné Epres Csilla megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik, ezen a területen sok évig önkormányzati munkát is végzett korábban. Húsz éve Csömörön lakik, ismeri a települést, átgondolt elképzelései vannak az önkormányzati cég szakmai munkavégzését illetően. Pályázati anyagából és személyes megnyilvánulásaiból is ítélve elkötelezetten áll a rá váró feladathoz. Mivel cégvezetői tapasztalattal nem rendelkezik, ezért (valamint a vészhelyzet kapcsán várható több hónapos átmeneti időszak miatt) javasolt a szokásosnál hosszabb próbaidő kiírása. Telefonos egyeztetés alapján a pályázó mielőbb munkába kíván állni, mivel hamarosan kezdődnek a tavaszi munkálatok, amelyeket célszerű minél korábban kezdeni. A szintén telefonon történt bértárgyalások alapján a polgármester bruttó 450 200 Ft/hó összegben javasolta megállapítani az ügyvezető bérezését.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta Kovácsné Epres Csilla kinevezését a Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíciójára.

 

6.) A helyi közétkeztetés működtetése a „Vészhelyzet” ideje alatt         

Fábri István polgármester felidézte, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben különösen kiemelt feladata az önkormányzatnak az idősek és a szociálisan rászorulók ellátása, a közétkeztetés folyamatos biztonságos ellátása.

Tormay-Lesták Mária alpolgármester írásos előterjesztése alapján a településen szolgáltató TS Gastro Kft. egyelőre biztosan ellátja feladatát, fennakadások nélkül igazodott a felmerülő igényekhez. A szolgáltatóval jelenleg érvényben lévő szerződés június. 30-án lejár. Az új pályázat előkészítését az önkormányzat megkezdte, de a jelenlegi helyzetben a pályázat nem bonyolítható le biztonságosan. Az alpolgármester asszony javasolta a szolgáltatási szerződés meghosszabbítását egy évvel. A javaslatot a képviselők egyöntetűen támogatták.

A szolgáltató emellett jelezte, hogy nehézségekkel küzd, és a kiadáscsökkentés érdekében kérelmezte az önkormányzatnál a tálalókonyha havi bérleti díjának (100 000 Ft) elengedését. Mivel a jelenlegi helyzetben központi rendelkezések tiltják a gyermekek intézményben történő étkeztetését, a közétkeztetés kiszállítással valósul meg a Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül, így a szolgáltató nem használja a tálalókonyhát. Az alpolgármester asszony javasolta, hogy egyelőre május végéig engedjék el a bérleti díjat, majd tárgyalják újra. A képviselők 8 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot.

 

7.) Hirdetmény közzététele a 2020. évi óvodai beiratkozásokról

Tormay-Lesták Mária alpolgármester írásos előterjesztése alapján a Nefelejcs Művészeti Óvoda befogadóképessége 250 férőhely, a 2020. március 1-jei létszám 248 fő. 

A népesség-nyilvántartás alapján 2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig 105 gyermek tölti be a harmadik életévét. Az óvoda tájékoztatása alapján 65 gyermek ősszel biztosan elkezdi a tanulmányait az általános iskolában. A fenti adatok tükrében az alpolgármester asszony javasolta, hogy a következő nevelési évben is 10 csoportot indítsanak az óvodában. A képviselő-testület 9 igen szavazattal fogadta el a határozatot.

 

8.) A Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos tankerületi javaslat véleményezése           –  új tanszakok indítása

Tormay-Lesták Mária alpolgármester írásos előterjesztése szerint a Dunakeszi Tankerületi Központ azzal kereste meg a képviselő-testületet, hogy – mint tulajdonosi joggal rendelkező önkormányzat – véleményezze a zeneiskola átszervezését.

Az átszervezés célja a népzenén belül a vokális tanszak (népi ének) indítása. A tanszak szorosan kapcsolódik a már jól működő népzenei oktatáshoz. Az új tanszak tovább bővítené a település kulturális és hagyományőrző programjaiban való rendszeres részvételt, bevezetésével többéves tanulói és szülői igényt sikerülne kielégíteni.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, és egyben kéri a fenntartó Dunakeszi Tankerületi Központot, hogy az új tanszak indításához biztosítsa a szükséges státuszt és eszközöket.

 

9.) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola szervezeti és       működési szabályzatának módosítására vonatkozó tankerületi javaslat véleményezése – létszámbővítés és szlovák nemzetiségi oktatás

Tormay-Lesták Mária alpolgármester írásos előterjesztése szerint a Dunakeszi Tankerületi Központ azzal kereste meg a képviselő-testületet, hogy – mint tulajdonosi joggal rendelkező önkormányzat – véleményezze az általános iskola átszervezését.

 

Az átszervezés célja a szlovák nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás felvétele, valamint a feladatbővülés miatt a maximálisan felvehető létszám emelése 100 főről 130 főre.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, és egyben kéri a fenntartó Dunakeszi Tankerületi Központot, hogy a felmerülő létszámbővüléshez szükséges tantermi férőhelyeket biztosítsa. 

 

10.) Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évi szakmai beszámolója         

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az írásban megküldött szakmai beszámolót.

 

11.) Beszámoló a védőnői szolgálat 2019. évi munkájáról                                  

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az írásban megküldött szakmai beszámolót.

 

12.) Javaslat a fogászati panoráma röntgen működtetésére                  

 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnökének előterjesztése szerint megvizsgálták a fogászati panoráma röntgen működtetésének feltételeit. Csömörön van olyan személy, aki fogászati asszisztens végzettséggel rendelkezik, és heti 8 órában (kétszer négy óra, kedd és szerda délután 16:00 órától 20:00 óráig) végezné a röntgenezést. Ez a szakember elvégezte a bővített sugárvédelmi ismeretek tanfolyamot, és abból sikeres vizsgát tett. Az asszisztens mellé szükséges még felelős fogorvosi diplomával és sugárvédelmi ismereti vizsgával rendelkező szakorvos is. A bizottság elnöke és a jegyző egyeztetett a fogorvosokkal, akik rendelkeznek a megfelelő képzettséggel, a sugárvédelmi vizsgával, és vállalják a panoráma röntgengép használatának felügyeletét abban az esetben, ha nem nekik kell a gép karbantartási költségeit állni, a fogászati asszisztenst pedig  az önkormányzat bízza meg, és szerződésben rögzítik a működtetés feltételeit.

A pénzügyi osztály elvégezte az üzemeltetés gazdaságossági számításait, továbbá megvizsgálta a környékbeli térítési díjakat. Ennek alapján a panoráma röntgenfelvétel díját bruttó 5 000 Ft/felvétel összegben állapítja meg. 

A képviselők egyhangúlag támogatták a bizottság javaslatait.

 

13.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 16/2019.(VII.8.) önkormányzati rendelet módosítása – térítési díjak változása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a térítési díjakat a jogszabályi háttérnek megfelelően, a pénzügyi bizottság számításai alapján határozták meg. A rendelet új eleme, hogy a házi segítségnyújtás keretében gyógytornász szolgáltatás vehető igénybe. A képviselő-testület egyöntetűen támogatta a rendelet módosítását.

 

14.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – bérleti díjak változása        

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke írásos beszámolójában ismertette, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója, Szeltner László a művelődési ház szervezeti és működési szabályzatának módosítását kezdeményezte.

A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság javaslatára az SZMSZ-be és a házirendbe bekerült az ügyeleti díj, a térítésmentes használat és a berendezési díj.

Emellett a módosítást a képviselő-testület által korábban már jóváhagyott státusz óraszámbővítése indokolja.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

15.) Regionális célú egészségügyi alapítványok támogatása                   

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke írásos beszámolójában ismertette, hogy az önkormányzat az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ezúttal is támogatni kíván regionális célú egészségügyi alapítványokat. Javasolta, hogy a képviselő-testület egyenként 30 000 Ft-tal támogassa az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kezdeményezését, melyben  a Mátyásföldi Mentőállomás részére sürgősségi mentéstechnikai eszközöket szereznek be, valamint a  Medicopter Alapítvány és a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány műszerek beszerzésére vonatkozó kérelmét. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

16.) Csömör Nagyközség Önkormányzata belső ellenőrzési tervének elfogadása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke írásos beszámolójában felidézte, hogy a 2019-ben a képviselő-testület döntése alapján két terület ellenőrzését és egy utóellenőrzést bonyolított le az ezzel megbízott Vincent Auditor Kft. Az Egészségház és környezetével kapcsolatos beruházások lebonyolításának, dokumentálásának ellenőrzésével kapcsolatos jelentés az ellenőrzött folyamatról megfelelő minősítésű véleményt adott.  A jelentés mindent rendben lévőnek talált, intézkedést igénylő javaslatot nem fogalmazott meg.

A gépjárműhasználat ellenőrzésére került sor a Polgármesteri Hivatalnál, a mezőőri szolgálatnál, a Községgondnokságnál, a SZAK-nál, valamint a két önkormányzati tulajdonú nonprofit kft-nél. A belső ellenőri jelentés minden esetben korlátozottan megfelelő minősítést tartalmazott, kivéve a CSÖTESZ Kft-t, ahol megfelelő minősítést írt le az ellenőrzés. A javaslatok alapján a bizottság intézkedési tervet készített, valamint javasolja a gépjárműhasználat utóellenőrzésének elrendelését 2020. második félévében minden ellenőrzött szervezetnél. A képviselők egyhangúlag elfogadták az intézkedési tervet és a bizottság javaslatát.

 

17.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(II.14.) rendelet módosítása           

Fábri István polgármester ismertette, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet első módosítása az állami támogatások változása, testületi határozat és időközben felmerült igények miatt vált szükségessé. Egyben a polgármester javasolta, hogy a pénzügyi osztály havonta készítsen kimutatást a veszélyhelyzettel összefüggő módosításokról.

A testület egyhangúlag támogatta a rendeletmódosítást és a javaslatot.

 

18.) Vízműsor sor és Panoráma utca elnevezéseinek rendezése 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a testület korábban már tárgyalta az utca elnevezését. A felmerült szempontok alapján javasolta, hogy az út Laky utcától északra elhelyezkedő részét és a 2242/3 hrsz-ú utat Panoráma sornak nevezzék el. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

19.) Javaslat az Emlékmű közi HÉV-hídon történő közlekedés biztonságának javítására és forgalmi rend átalakítására                        

Fábri István polgármester ismertette, hogy a testület korábban megfogalmazott javaslatainak megfelelően az önkormányzat az Emlékmű köz végénél lévő HÉV- hídnál fizikai akadályt épít azzal a céllal, hogy a személygépjármű forgalom biztosítása mellett visszaszorítsa a teherautó forgalmat az utcában az erdő felől. A hídra személygépjárművel behajtani kizárólag egyedi önkormányzati engedéllyel lehet majd. A képviselők egyöntetűen támogatták a javaslatot.

 

20.) A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet megvitatása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a környezetvédelmi rendelet megalkotása során felmerült a fás szárú növényekkel kapcsolatban a tulajdonjogot korlátozó rendelet megalkotásának igénye. A rendelet értelmében közterületen található fát csak polgármesteri engedéllyel lehet kivágni, magáningatlanon pedig meghatározott törzsátmérő felett szükséges kivágási engedély. A kivágás engedélyezését a CSÖTESZ Kft. véleményezi, valamint javaslatot tesz a pótlásra. Amennyiben pótlásra nincs lehetőség, pénzbeli megváltással szükséges ellentételezni.

A képviselők egyhangúlag fogadták el a rendelet megalkotását, valamint a környezetvédelmi rendelet módosítását.

 

21.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Dr. Katona Péter jegyző beszámolt arról, hogy az új pénzügyi osztályvezető április elsején munkába áll, de egyelőre egy hónapig Marosi Éva helyetteseként dolgozik.  Az új igazgatási osztályvezető várhatóan május 1-jén kezdi meg munkáját.

 

Szigorítják a fakivágásokat

Az önkormányzat a fakivágások szabályozására új rendeletet alkotott, melyre elsősorban az új építkezések során megemelkedett utcai  és telken belüli fakivágások miatt van szükség. A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet egyik fontos eleme a nem közterületi ingatlanon, vagyis magánterületen történő fák kivágásának és pótlásának szabályozása. Jelenleg a legalább 30 cm törzsátmérőjű fakivágás szándékát kellett a tulajdonosnak bejelentenie, az új szabályozás szerint  azonban már 20 cm törzsátmérőjű fát is csak engedéllyel szabad  kivágni a vegetációs időszakon kívül. A rendelet a CSÖTESZ Kft-t jelölte meg szaktanácsadásra, így a lakosoknak a kft. szakembere  ad majd tanácsot arra vonatkozóan, hogy mely fákat lehet kivágni, és azokat mivel kell pótolni. Amennyiben a magántulajdonú vagy a közterületi ingatlanon nincs lehetőség a kivágott  fa pótlására, akkor  65 000 Ft/fa összeggel   váltható meg a fa pótlása.

 

Teljes építési tilalom a Kálvária domboldalán

Az önkormányzat rendelete értelmében semmilyen épületet nem lehet elhelyezni mostantól a Kálvária domboldalán, az Emlékmű köz, illetve fentről, a Határ út felől megközelíthető szántóföldeken. A  teljes tilalom a Helyi Építési Szabályzat erre a területre vonatkozó módosításáig áll fenn, bár valószínűleg a korábbiakhoz képest még szigorúbb szabályozás lép életbe egy éven belül. A szigorú intézkedésre azért volt szükség, mert szemmel láthatóan megnőtt az esélye a szabálytalan építkezéseknek, ráadásul mindezek a veszélyhelyzet idejére esnének. A képviselő-testület korábban egyértelműen kinyilvánította a szabályzatok megalkotásával: itt nem lehet lakóházakat építeni, csak gazdasági épület helyezhető el 3%-os telekbeépítés mellett, és azt is csak – településképi szempontból – a telkek megadott dél-keleti oldalára szabad elhelyezni. A legutóbb észlelt szabálytalan ingatlanhasználat miatt feljelentést tesz az önkormányzat a járási építéshatóságnál. A Kálvária Csömör szimbolikus erdeje-dombja, a nagyközség településképének meghatározó eleme, sok vadon élő állat talál itt menedéket. Jelentős erdőterület található errefelé, a domb alján folyik el a Csömöri-patak. A térségi sárga jelzésű túraútvonal, a Csömöri körtúra útvonala is erre halad. Kedvelt kirándulóhelye a csömöri polgároknak,  itt találhatóak a legkedveltebb szánkópályák télen, illetve az ország egyik leglátványosabb hegyi kerékpárútvonalát is a csömöri Kálvária-hegyen kialakított vonalvezetés adja.

 

 

 

 

 

Megszakítás