Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 2-i üléséről

2021 szeptember 20. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Rákóczi út 4. szám alatti szolgálati lakás – bérleti szerződés meghosszabbítása                                                      

Varga Virág igazgatási osztályvezető felidézte, hogy a 45 négyzetméteres szolgálati lakást Balázs Mihai Istvánné szlovák nemzetiségi óvodapedagógus bérli határozott időre. A bérlő kérte a szerződés meghosszabbítását, melyet az óvodavezető, mint munkáltató támogatott. A bérlő a díjakat határidőre fizeti, így a képviselő-testület egyhangúlag támogatta a szerződés meghosszabbítását.

 

3.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2020/2021. évi beszámolójának megvitatása 

Válé Flórián, a Csömöri Sport-és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője röviden összefoglalta az írásban benyújtott beszámoló leglényegesebb pontjait. Mint elmondta, a COVID-időszak alatt számos bajnokság és rendezvény elmaradt, ám ennek ellenére is tartalmas és eredményes évet zárt a kft. A képviselők a felmerült kérdések megválaszolása és javaslataik megfogalmazása után egyhangúlag támogatták a beszámoló elfogadását.

 

4.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázatra jelentkező pályázók meghallgatása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a védőnői álláshelyre három pályázat érkezett, ám egyikük a meghallgatás előtt visszalépett. A két jelölt közül az egyik rendelkezik szakmai tapasztalattal és működési engedéllyel, a másik pályázónak ezt még meg kell szereznie. A képviselő-testület nyilvános ülésen meghallgatta Kun Evelyn és Hudák Zsuzsanna pályázókat, akik válaszoltak a felmerülő kérdésekre is.

 

Zárt ülés: Védőnői álláshelyre kiírt pályázatok elbírálása

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kun Evelyn csömöri lakost területi védőnői munkakörbe 2021. október 4. napjától négy hónapos próbaidővel kinevezi. Illetményét a 256/2013. (VII.5) Kormányrendelet 7. számú melléklete alapján határozza meg.

 

5.) Tájékoztatás a pályázati támogatásokkal megvalósuló beruházások előkészületeiről

Fábri István polgármester ismertette, hogy az előző képviselő-testületi ülésen lezárt, kerékpárút-építésre vonatkozó közbeszerzési eljárást módosított tartalommal újra kiírták.

Az önkormányzat elnyerte a 100%-os támogatású bölcsődeépítési pályázatot, ezzel a korábbi, alacsonyabb támogatási intenzitású pályázattól  el kell állni. Jelenleg a megvalósítás újragondolása zajlik, mivel időközben az építőipari árak jelentősen emelkedtek.

A Bulgárkertben megvalósítandó szabadtéri bringaközpont alapkőletétele megtörtént, jelenleg a tervezési fázis zajlik.

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az atlétikapálya fejlesztési költsége a beérkezett árajánlatok alapján lényegesen magasabb a becsültnél. Az önkormányzat a pályázatban három elem megvalósítását vállalta, így a gátfutótpályánál lehetőség van a tervezett vizes árkot 3 db akadályra cserélni. A képviselő-testület megvitatás után támogatta a javaslatot, és felhatalmazta a polgármestert a legkedvezőbb ajánlat elfogadására.

A távolugró futópálya gumiburkolatának elkészítésére a testület a Greenturf Sport Kft.-t  bízta meg bruttó 1.952.244.-Ft-os áron.

 

6.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései    

Pásztor Sándor képviselő arról érdeklődött, hogy született-e megoldás a könyvtár mögötti terület lezárására vagy megfigyelésére. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy tanúja volt annak, hogy a kispályán szervezett edzések folynak a tulajdonos engedélye nélkül úgy, hogy a közösségi teret kisajátítják, a játszani vágyó gyermekeket, fiatalokat pedig elküldik.

Fábri István polgármester válaszában jelezte, hogy a könyvtár mögötti területet elkerítik, a kispályán pedig ellenőrizni fognak, hiszen szervezett edzéseket, alkalmakat csak az önkormányzat engedélyével lehet közterületen tartani, ennek hiányában nem lehet elküldeni senkit. 

Szántóné Hermányos Mária jelezte, hogy a könyvtár pincelejáratánál süllyedés tapasztalható és kérte a helyzet orvoslását.

Eigler Tamás felhívta a jegyző figyelmét egy építkezésre, amely jelentősen meghaladja a beépítési százalékot, és nagy lakossági felháborodás övezi.

Rajnai Henrik a péceli buszjárat újtelepi megállójának kialakításáról érdeklődött.

Nagy Attila aljegyző arra hívta fel a figyelmet, hogy a Községgondnokság létszámhiánnyal, rendkívül túlterhelten működik.

Megszakítás