Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 10-i üléséről

2022 március 21. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Fábri István polgármester felvezetőjében elmondta, hogy a következő évi költségvetésre az óvatos tervezés jellemző, mivel a covid gazdasági hatásai továbbra is érzékelhetőek. Egyrészt az önkormányzat évek óta nem emelhetett adókat, bérleti díjakat, miközben a kiadások növekedtek. Az iparűzési adóbevétel nehezen tervezhető előre. 

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető kifejtette, hogy az önkormányzat az előző évek takarékos gazdálkodása miatt az idei év is tartalékkal indul, ám már megvan a helye a következő évi költségvetésben a megtakarításnak. Az önkormányzatra nagy terhet rónak a jogszabályban előírt bér- és illetményemelések, amelyek azonban egy részét az állami költségvetés finanszírozza. Az önkormányzat fejlesztésre fordítható kerete az elmúlt évekhez képest nem csökkent.

A képviselők vitát folytattak az önkormányzati tulajdonú cégeknek, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak átadott pénzösszegekről.

A két nemzetiségi önkormányzat a korábbi évekhez képest magasabb keretet igényelt, amit részletesen megindokoltak. 

A Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. vonatkozásában a bérek és a rezsiköltségek emelkedése jelent nagy anyagi terhet, míg a fejlesztési igényeket mérsékelték, csak a legszükségesebb fejlesztéseket végzik el.

A képviselők úgy határoztak, hogy az átadott pénzeszközök vonatkozásában a költségvetéstől külön, a következő ülésen hoznak döntést.

Fábri István polgármester ismertette, hogy a minimálbér-emeléssel azonos mértékben egységesen emelik az önkormányzati alkalmazottak bérét. Az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzati tulajdonú nonprofit cégek vezetőinek azonos mértékű béremeléséről a testület egyenként szavazott, egyhangúlag elfogadva a 12,5%-os emelést.

Dr. Katona Péter jegyző a hivatal dolgozóinak 15%-os béremelést kért arra hivatkozva, hogy a hivatali fizetések nem versenyképesek, nagy a versenyszféra elszívó hatása, ám ezt a testület 3 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke tolmácsolta az egészségházban dolgozó asszisztensek igényét, mely szerint egy állandó helyettest szeretnének megbízással foglalkoztatni a hiányzások idején, mivel saját munkájuk mellett nem tudják megfelelően ellátni a helyettesítést. A képviselők 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatták, hogy bruttó 2.500 Ft/óra díjazás ellenében biztosítsák a szakszerű helyettesítést.

A képviselők egyhangúlag támogatták két új státusz létesítését: a Községgondnokságon egy új fizikai dolgozó alkalmazását, valamint a polgármesteri titkárság egy félállású alkalmazottal bővül, mivel itt egy státusz már hosszú ideje nincs betöltve.

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Bócsi-kastély új tulajdonosaival történt egyeztetés alapján a Rét utca burkolatának külterületi szakaszának felújítására 45.000.000,- Ft összeget tudnak fizetni a tulajdonosok a településrendezési szerződés keretében. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a szerződés módosítását.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta Csömör 2022. évi költségvetését azzal a kitétellel, hogy az átadott pénzeszközökről a következő ülésen szavaznak.

 

3.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a pénzügyi osztályon két új kolléga kezdi meg munkáját.

Szántóné Hermányos Mária képviselő jelezte, hogy a katolikus templom környékének (lépcső és járda) tulajdonviszonyát rendezni szükséges. A lépcső és a járda felújítása elengedhetetlen, előzetes árajánlat alapján 15 millió forintba kerülne, de ez ajánlatkéréssel vélhetően mérsékelhető.

Megszakítás