Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30-i üléséről

2022 augusztus 19. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda vezetői beszámolója a 2021/2022 nevelési évről

Böde Júlianna óvodavezető beszámolt az intézmény nevelési évéről. Mint elmondta, nincs minden álláshely betöltve, de vannak új pályázók. Az idei évben kevesebb gyermek jelentkezett az óvodába, de a jelentkezés nyáron is folyamatos.

A képviselők arra kérték az óvodavezetőt, hogy a beszámolót egészítse ki egy kimutatással a kiadott termek kihasználtságáról, a bérleti díjak megoszlásáról.

A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

 

3.) Tájékoztató a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. első félévi működéséről 

Szőke Zoltán, a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolt az egyesület tevékenységéről, minden hónapból kiemelve egy-egy lényeges eseményt. Mint elmondta, vonultak tűzesetekhez, műszaki mentéshez, viharkárokhoz, de előfordult személykeresés is. A képviselők gratuláltak az egyesület tevékenységéhez.

 

4.) Beszámoló a Csömöri Vendégház működéséről 

Fábri István polgármester felidézte, hogy mivel a vendégház épp a covid felbukkanásakor nyílt meg, ezért érdemi eredményekről ez idáig nem lehetett beszámolni, csupán a legutóbbi időszakban.

Simon Balázs, a vendégház vezetője ismertette a bevételi és kiadási adatokat. Mint elmondta, az év első 5 hónapjában a vendégház nullszaldósan működött, de jelentős beruházások is történtek (kamerarendszer, beléptetőrendszer). 

Fábri István polgármester elmondta, hogy a cél a piaci alapú szálláskínálat mellett az is, hogy a helyi intézmények és szervezetek vendégei számára ingyenesen biztosítsanak szálláskapacitást. 

 

Napirenden kívül a képviselő-testület köszöntette az Atlétikai Diákolimpia csömöri helyezettjeit. Tömör Balázs irányítása mellett a lány- és a fiúcsapat egyaránt döntőbe jutott, Csapó Zalán pedig egyéniben 1. helyen végzett.

 

5.) A Csömöri Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok — pályázók meghallgatása

Fábri István polgármester elmondta, hogy mivel a művelődési ház igazgatójának megbízása lejárt, szükségessé vált új pályázat kiírása. A felhívásra öt értékelhető pályázat érkezet be. A pályázókat egy, a képviselő-testület tagjaiból és egy megyei közművelődési szakértőből álló szakbizottság hallgatta meg és három pályázót javasoltak további meghallgatásra.

A pályázók közül Szeltner László jelenlegi igazgató meghallgatása nyílt, míg a másik két pályázó meghallgatása zárt ülés keretében történt. 

 

6.) Laky bekötőút – Major úti szervizút kereszteződésében körforgalom építése pályázati forrás felhasználásával— Közbeszerzési eljárás lezárása

Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy közbeszerzési ajánlatok beérkeztek. Az eljárástípus lehetővé teszi, hogy csak az esélyes pályázatokat bírálják el. A bíráló bizottság a két legkedvezőbb ajánlatot választotta ki annak érdekében, hogy második helyezettet is tudjanak hirdetni. A képviselő-testület egyenkénti, név szerinti szavazás során úgy döntött, hogy az összességében legkedvezőbb ajánlattevő, az Úttengely Kft. ajánlatát nyilvánítja nyertesnek nettó, 139.498.475 forint vállalkozói díj összeggel, második helyezett az ÁR-LA Magyarország Kftajánlata nettó 148.575.513  forint vállalkozói díj összeggel. 

 

7.) A katasztrófavédelmi sziréna felújításának megvitatása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke elmondta, hogy a katasztrófavédelmi sziréna üzemeltetése önkormányzati feladat. Bár az országos morgatópróba során a katasztrófavédelmi sziréna üzemelt, annak műszaki felülvizsgálata alapján célszerű felújítani. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a katasztrófavédelmi sziréna felújításával Melichár Imre egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 415.654 forintért.

 

8.) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása – ebtenyésztésről szóló rendelkezés 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke felidézte, hogy a kormányhivatal felhívására szükséges módosítani az ebtenyésztésről szóló rendelkezést, amely korlátozza az egy ingatlanon egyidejűleg tartható állatok számát.

Vadász László igazgatási ügyintéző ismertette, hogy a jogszabályok értelmében az ebtenyésztést nem lehet hatósági engedélyhez kötni.

Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy hibásnak tartja a jogszabályt, amely révén a szabályozatlanság élhetetlenséghez vezet.

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy törvényességi felhívását nem fogadja el, és a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 37/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. §-t nem helyezi hatályon kívül. 

 

9.) Névhasználati kérelmek megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy egy csömöri klímaszerelő cég névhasználati kérelmet nyújtott be a „Csömöri klíma” elnevezés használatára. Eigler Tamás képviselő jelezte, hogy nem ért egyet a névhasználat engedélyezésével, mert ezzel a vállalkozás kisajátító módon, egyedüli helyi klímaszerelő cégként tűnne fel. A képviselők további egyeztetésig az elnapolás mellett döntöttek.

Makainé Kászoni Mária Magdolna egyéni vállalkozó szintén névhasználati kérelmet nyújtott be, mivel a „Csömöri Kürcsi” nevet már jó ideje használja engedéllyel, de a vállalkozása megszűnik és nyugdíjasként kívánja tovább folytatni tevékenységét. A képviselők egyhangúlag támogatták a névhasználatot.

 

10.) A Csömöri Horgásztó horgászati tevékenységére üzemeltetési szerződés megkötése

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzat egyeztetéseket folytatott a horgászegyesülettel arra vonatkozóan, hogy a jövőben kizárólag a horgászatra kötnének szerződést, míg az ingatlanokat az önkormányzat megvásárolná. Időközben a horgászegyesület megküldte árajánlatát az ingatlanokra vonatkozóan, ami jelentősen meghaladja a hivatalos értékbecslésben szereplő árakat, a képviselő-testület ezért a kérdés elhalasztása mellett döntött.

Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy a kormányhivatal álláspontja szerint az önkormányzat tudná saját hatáskörben is üzemeltetni a tavat és ismertette ennek feltételeit.

 

11.) Ukrajnai háborús károsultak megsegítésére elkülönített támogatási keret felhasználása

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat segélyszámlát hozott létre az ukrajnai menekültek támogatására. Javasolta, hogy mivel a háborús helyzet nem szűnt meg, továbbra is nyújtsanak támogatást a rászorulóknak és ennek érdekében 300.000 Ft-os támogatás utaljanak át a segélyszámlára, melynek felhasználásáról a későbbiekben döntenek. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

12.) Kormányzati intézkedésekkel összefüggő települési díjszabályozások változása

Fábri István polgármester felidézte, hogy az elmúlt években az önkormányzatnak nem volt lehetősége díjat emelni a járványhelyzet miatt. Ennek elmúltával azonban lehetővé vált az évek óta változatlan díjak korrigálása. Az aktuális díjszabások a www.csomor.hu oldalon elérhetőek.

 

Zárt ülés

 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása

A képviselő-testület titkos szavazással úgy döntött, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatójának Szeltner Lászlót nevezi ki 2022. augusztus 16. napjától 2027. augusztus 15. napjáig tartó időtartamra, munkabérét 678 544 Ft/hó bruttó összegben állapítja meg.

 

13.) Major úti szolgálati lakásra benyújtott bérleti igény megtárgyalása

Az óvoda vezetője jelezte, hogy a német nemzetiségi óvónő szolgálati lakásra tart igényt. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Major út 5-7. szám alatti, 38 m2 alapterületű, szolgálati lakást Vravuska Zsófia Zsuzsanna  német nemzetiségi óvodapedagógusa részére kiadja a következő tanév időtartamára.

 

14.) Sportöltözők megvalósítása 

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat nem nyert az új edzőpályához kapcsolódó beruházások megvalósítására benyújtott pályázaton, ám az önrészt rendelkezésre áll. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a költségvetésben szereplő „Sportöltözők pályázati önrész” 10.000.000 forintos összegét mosdókonténer telepítésére, közműbekötéseire és az élőfüves labdarúgópálya lelátójának felújítására fordítja. Mosdókonténer beszerzésére a benyújtott ajánlatok közül a Containex Container-Handelsgesellschaft m.b.H. ajánlatát fogadja el 13.462 EUR értékben. 

 

15.) Iskolai tankert és ökogazdálkodási terület kialakítása

Fábri István felidézte, hogy a korábbi ülésen a testület döntött egy tankert kialakításáról, amelyre szükséges forrást biztosítani. A képviselő-testület úgy dönt, hogy az iskolai tankert kialakítására bruttó 4.000.000 forintot biztosít.

 

16.) Osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Fábri István polgármester felidézte, hogy az önkormányzat célja az osztatlan közös tulajdonú erdőterületek megszüntetése. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy megvásárolja a 023/4, 023/7, 063/6 és 0196/2 hrsz.-ú erdőterületeket, valamint a 023/4, 023/7, 063/6 és 0196/2 hrsz.-ok alatti ingatlanokban megjelölt tulajdoni hányadrészeket.

A képviselő-testület döntött arról is, hogy ajándékként elfogadja a 0196/1 hrsz.-ú, valamint a 0196/1 hrsz-ú ingatlanokban a megjelölt tulajdonrészeket.

Megszakítás