Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 2-i rendkívüli üléséről

2022 május 18. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Ukrajnai háborús károsultak segítését szolgáló adományok eljuttatása a háború sújtotta országba

Fábri István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a kárpátaljára küldött adományt sikerült eljuttatni, jelenleg pedig a fennmaradó összeg felhasználásáról szükséges dönteni. A polgármester javasolta, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak juttassák el a támogatást, lévén ők nagy tapasztalattal rendelkeznek az adományok eljuttatásában és a belső, háborús övezethez közel

Sipos Tamás tolmácsolta Aknaszlatina katolikus közösségének köszönetét. A fronton szolgáló kárpátaljai katonáknak is tudtak névre szóló csomagokat küldeni gyógyszerek és tartós élelmiszerek formájában, a fennmaradó összeget pedig helyben használták fel, főként tisztálkodószereket vásároltak az országon belüli menekültek ellátása érdekében.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy az adományszámlán lévő,  még fel nem használt 652.504.- Ft-ot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére továbbítja, azzal a céllal, hogy az összeget kizárólag az ukrajnai országon belüli menekültek ellátására fordíthatja

 

2.) Palotai úti önkormányzati terület bérlése szerződésmódosítás 

Fábri István polgármester felidézte, hogy az iskolaátadással kapcsolatos együttműködési megállapodások aláírása folyamatban van. A szerződés szerint a területet 10 napon belül bérbe kell adni, a terület jelenlegi bérlőjével, az Aszfalt és Bontás Kft.-vel érvényben lévő szerződés azonban 30 napos felmondási határidőt tartalmaz, ami lehetetlenné teszi a fenti teljesítést.

Dr. Katona Péter jegyző ismertette a jogi lehetőségeket. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta, hogy a hatályban lévő szerződést felmondja, és amennyiben a kft. vállalja új szerződést kössenek azzal a tartalommal, hogy szükség szerint a területet 10 napon belül kiürítve átadja.

 

3.) HÉSZ szerződésmódosítási kérelem közösségi ingatlan kialakítására – Majorszegi-liget 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy 2021-ben az önkormányzat településrendezési szerződést kötött Tóth Sándorral azzal a tartalommal, hogy az ingatlantulajdonos területének egy részét a testület átminősíti, ezért cserébe az ingatlantulajdonos a játszótérrel szomszédos területrészt átadja az önkormányzatnak. Az átadandó terület hasznosítására az önkormányzat terveket készített és a HÉSZ módosítását elindította. Időközben Tóth Sándor jelezte, hogy anyagi okból eladta az ingatlant, ezért úgy véli, hogy a szerződés ellehetetlenült. Az önkormányzat álláspontja az, hogy ez szerződésszegésnek minősül és a másik féllel szembeni követelését fenntartja. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

4.) Teher gépjárművek behajtási szabályainak módosítása a nagyközség útjainak védelme és a lakók nyugalmának biztosítása érdekében

Fábri István polgármester felidézte, hogy a rendeletet megalkották és kihirdették, ugyanakkor néhány kisebb módosítás vált szükségessé. 

A képviselők megvitatás után egyhangúlag támogatták a rendelet módosítását.

 

5.) Felhatalmazás vagyonátadási megállapodás aláírására – fásítás, erdősítés 

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a CSÖTESZ Kft. minden évben kap beruházási támogatást fásítás, erdősítés céljára. A telepített növényeket utána ingyenesen átadja az önkormányzatnak. Ezt szükséges dokumentálni a jogszabályoknak megfelelően.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

6.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései 

Sipos Tamás képviselő érdeklődött a fekvőrendőrök és virágládák telepítésének állásáról. Fábri István és Benkó Gábor tájékoztatták arról, hogy a bejárás megtörtént, illetve a forgalomlassító virágládákat már kihelyezték.

Zárt ülés

 

1.) Hatósági ügyben fellebbezés elbírálása –– engedély nélküliengedély nélküli szabadtéri tűzgyújtás

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal 417-4/2022. sz. 2022. február 7-én határozatát hatályában megtartja, az ellene benyújtott fellebbezést elutasítja.

 

2.) Hatósági ügyben fellebbezés elbírálása –– közművezeték kialakítása

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Labdarózsa utcai elektromos hálózatbővítés ügyében hozott 361-10/2022 ügyszámú II. fokú határozatot nem módosítja, az ellene benyújtott keresetlevelet megküldi az illetékes bíróságnak.

 

3.) Lakbér támogatási kérelem elbírálása 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az egyik védőnő részére a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.23.) Önk. rendelet 12/A § alapján a lakhatási támogatási javaslatot elutasítja.

Megszakítás