Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24-i rendkívüli üléséről

2022 december 14. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) A II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása – döntés az asszisztensek személyéről

Dr. Katona Péter jegyző felidézte, hogy korábban zárt ülésen tárgyalták a kérdést, ám információk hiányában nem tudtak döntést hozni. Időközben minden körülményt sikerült tisztázni, a praxis két asszisztensi bérének finanszírozására rendelkezésre állnak a szükséges források. A szerződésről a képviselő-testület zárt ülésen hozott határozatot.

 

2.) Közösségi célú erdő és mezőgazdasági területvásárlások – vételár pontosítása a korábbi határozatban

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sportbizottság elnöke ismertette, hogy a Csömör 0156/6 hrsz.-ú 1694 m2 nagyságú legelő besorolású ingatlan megvásárlására vonatkozó határozatot szükséges módosítani, mivel a vételár módosult, amelyet több részletben fizet ki az önkormányzat. A képviselők egyhangúlag támogatták az ár módosítását és a fizetési feltételeket.

 

 

3.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének általános vitája

Fábri István polgármester ismertette a jövő évi költségvetés általánosan meghatározott irányelveit. Mint elmondta, a következő évben érdemi fejlesztésekre nem jut forrás, csak a folyó beruházások befejezésére. A megemelt adóbevételek várhatóan részben fedezik a hiányokat. Bérfejlesztésre nem, ám az energiaválság miatt a segélykeret növelésére jut forrás.

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy kulturális területen a rendezvények összevonásával, egyszerűsítésével lehet forrást megtakarítani.

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok elmondta, hogy a környezetvédelemből nem lehetséges elvonni, a patakrehabilitációt mindenképpen szükséges elvégezni, ha megkapják a szükséges engedélyeket.

Pásztor Sándor az, Ügyrendi,  Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy az előző évihez hasonló tételekkel kalkulálnak a következő évre. Egyedül az önkéntes tűzoltó egyesület kért többletforrást a tűzoltóautó fékrendszerének javítására.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy a megnövekedett rezsiköltség és szolidaritási adó több százmillió forintos többletkiadást jelent a következő évben, a bevételnövelő szándékok eredményeit pedig egyelőre nem ismerik pontosan.

 

 

 

4.) Bérleti szerződések a Csömör, Palotai u. 20. szám alatti ingatlanra

Fábri István polgármester ismertette, hogy a tervezett új iskolaépület miatt a Palotai úti önkormányzati ingatlan bérleti szerződését felmondták, ám mivel az iskolaépítés meghiúsult, az önkormányzat újra bérbe tudja adni azt. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a bérleti szerződést megkötését az Aszfalt és Bontás Kft.-vel útépítési anyagok tárolására.

 

 

Zárt ülés

 

1.) Csömöri Községgondnokság vezetői álláspályázatára beérkezett pályázatok elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Gérusz Tamást a Csömöri Községgondnokság vezetői munkakörébe 2022. december 1. napjától, három hónapos próbaidővel, öt év határozott időre – 2027. november 30-ig – kinevezi.

 

2.) A II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátása

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy dr. Fodor Anna háziorvos-szakorvossal, valamint a praxisban jelenleg is dolgozó két asszisztenssel 6 hónap időtartamra szerződést köt.

 

 

Megszakítás