Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 26-i üléséről

2023 február 09. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az év első képviselő-testületi ülése a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét.

 

1.) Összefoglaló a 2022. évi legfontosabb települési eseményeiről és önkormányzati munkájáról 

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt év legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Csömör Kincse-díjak átadása 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Csömör Kincse-díjat 2015-ben alapította az önkormányzat azzal a céllal, hogy elismerjék mindazon közösségi kezdeményezéseket, amelyek magánszemélyek, intézmények, közösségek részéről fogalmazódnak és valósulnak meg a településen. Bár az elmúlt két év nem kedvezett a közösségi kezdeményezéseknek, ám még így is akadtak elismerésre méltó események.

Az idei évben a Csömör Kincse-díjat a Futapest Klub Egyesület és a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. által évente közösen megrendezett „Évzáró-Szilveszteri futás” szervezéséért Koren Tamás, Válé Flórián és Solti László kapta. A díjazott kezdeményezésekről részletesen a www.csomor.hu oldalán olvashatnak.

 

3.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat költségvetésében jelentős mértékű céltartalékot különített el a rekord mértékű infláció és a drasztikus mértékű rezsiköltségek kompenzálására, de az önkormányzat jelenlegi ismeretei szerint az elkülönített összeget nem fogják felhasználni, ezért abból 35 millió forintot javasolnak az általános tartalékba helyezni. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

4.) Bulgárkert sport- és rekreációs területén kiszolgáló épület létesítése – döntés pályázaton történő részvételről 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a pályázatot leállították, de lehetőség nyílt arra, hogy egy másik pályázat keretében a tervezett nyilvános WC-t megvalósítsák. Türk Edina pályázati referens ismertette az Aktív Magyarország Program keretében meghirdetett pályázat részleteit. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

5.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok önerős felújításai és működtetése  

Benkó Gábor műszaki osztályvezető felidézte, hogy a képviselő-testület döntött arról, hogy a téli leállás időszakában a lehetőségekhez mérten elvégzi a vendégház szükséges energetikai felújításait. Ebből a régi fa nyílászárók cseréje valósulhat meg, amire a műszaki osztály hat cégtől kért árajánlatot. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó BB AB-lak Kft-t bízza meg bruttó 2.920.706.- Ft-os áron, valamint további 400.000 Ft tartalékkeretet biztosít az esetlegesen felmerülő többletköltségekre.

Fábri István polgármester felidézte, hogy a gazdasági váltás következményeként a biztonságos településműködtetés mellett csak minimális fejlesztésekre ad lehetőséget.

 

A Csömöri horgásztó vízszintjének megtartása érdekében különösen fontos a folyamatos vízutánpótlás biztosítása, illetve az indokolatlan vízelfolyás megakadályozása, valamint a lakossági használat szempontjából a tó dél-keleti partjánál található közösségi ház jelentős felújítása és a környezet rendbetétele. Mindezen felújítások összesen 7,7 millió Ft-ot tesznek ki, figyelembe véve, hogy a munkákat a Községgondnokság és a Csötesz Nonprofit Kft. koordinálja és amiket tud, önerőből elvégez.

A múlt év őszén átadott vizes tanösvényhez további fejlesztésére bruttó 1.500.000.- Ft szükséges.

A képviselő-testület 7 igen és egy ellenszavazattal támogatta a költségkeret biztosítását az önerős fejlesztésekre.

Fábri István polgármester ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonú épületek egy részének jelenleg nincs gazdája, ezért javasolja, hogy a karbantartási munkák elvégzésére és koordinálására hozzanak létre egy új, 6 órás státuszt.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

 

6.) Vörösmarty utca 2. sz. ingatlan pályázat lezárása 

Eigler Tamás a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy az ingatlan hasznosítására ezúttal sem érkezett be értékelhető pályázat, ezért javasolják a kiírás lezárását és új konstrukció kidolgozását. Fábri István polgármester javasolta, hogy alakítsanak ki egy olyan konstrukciót, amelyben a művelődési ház bevonásával működtetik az épületet, amelynek helyiségeit hétvégenként a lakosság is bérelhetné. A képviselők egyhangúlag támogatták a pályázat lezárását.

 

7.) A 0147/114 sz. ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés módosítása

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a 0147/114 sz. ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés lejárt, amelyet ugyan meg lehetne hosszabbítani, de időközben a szerződő cég – azonos tulajdonosi körrel – megváltozott, ezért célszerű új szerződést kötni a korábbival megegyező tartalommal. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

8.) Tájékoztatás átruházott bizottsági hatáskörben született döntésekről: közvilágítás karbantartása

Rajnai Henrik, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a bizottság három cégtől kért ajánlatot a közvilágítás karbantartására. Bár a jelenlegi szolgáltató Elmű Hálózati Kft. csupán a második legkedvezőbb ajánlatot adta, a különbség elenyésző és a lakosság számára egyértelműbb a jelenlegi szolgáltató felé bejelenteni a meghibásodásokat. Az ajánlat tartalmazza a karácsonyi díszkivilágítás le- és felszerelését is. A képviselő-testület úgy döntött, hogy Csömör közvilágításának karbantartására a 2023-as évre az ELMŰ Hálózati Kft.-t bízza meg évi bruttó 4.485.818- Ft-os áron.

 

9.) 2. számú felnőtt háziorvosi praxis eszközbeszerzése

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a 2. számú háziorvosi praxis jelenleg dr. Hülitzer Katinka hátrahagyatott eszközeit használja szívességből, amelyeket a doktornő hajlandó jutányos áron értékesíteni. Dr. Fodor Anna úgy nyilatkozott, hogy az eszközök jól kiszolgálják a praxis igényeit, csupán néhány új eszköz beszerezésére van szükség.

A képviselő-testület egyöntetűen úgy határozott, hogy megvásárolja dr. Hülitzer Katinka eszközeit bruttó 2.500.000 forintért, valamint a praxis működéséhez szükséges további eszközök beszerzésére bruttó 3.200.000 forintot különít el.

 

10.) Helyi kitüntetések és címek adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Fábri István polgármester ismertette, hogy a módosítás értelmében kevesebb díjazott várható, ám magasabb összeg járna a díjakkal. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

11.) 2023. évi munkaterv elfogadása 

Fábri István polgármester ismertette az éves munkatervet, amely tartalmazza a bizottsági és képviselő-testületi ülések időpontjait, valamint a legjelentősebb önkormányzati eseményeket.

 

12.) 2023. évi igazgatási szünetek elrendelése

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a hivatali dolgozók szabadságának kiadása érdekében a nyári pihenőidőben, valamint a téli ünnepi időszakban hivatali szünetet rendelnek el.

 

13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

A képviselők közül többen jeleztek hosszú ideje a közterületen elhelyezett, gazdátlannak tűnő autókat. Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatása szerint a zöldfelületen történő parkolást rendelettel lehet megakadályozni. A képviselők felkérték az ügyrendi bizottságot egy ilyen rendelet megalkotásának megvizsgálására. 

Eigler Tamás kérdésére Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette, hogy az új körforgalom közvilágítására készült egy csökkentett tartalmú ajánlat, 8 db alacsonyabb lámpával, amelynek költsége nagyrészt belefér a támogatott költségvetésbe. 

Szántóné Hermányos Mária a közutak rendbetételére hívta fel a figyelmet. Fábri István polgármester elmondta, hogy folyamatosan érkeznek igények ezzel kapcsolatban, de mivel a Községgondnokság kapacitása véges, ezért igyekeznek az egyes utak forgalma alapján meghatározni a prioritásokat, valamint a belterületi utak előnyt élveznek a külterületiekkel szemben.

Tihanyi Ferenc a Vörösmarty utca egyirányúsításáról érdeklődött. Fábri István polgármester elmondta, hogy az egyirányúvá tételt egy konkrét parkolási probléma indokolta, amelyet időközben sikerült rendezni, így a további intézkedések okafogyottá váltak.

Onhausz Erzsébet jelezte, hogy a Corvina téri esőkert kialakítása megnehezítette a térről való kihajtást, ezt célszerű lenne rendezni.

 

Zárt ülés

 

1.) Csömör Díszpolgára címre és a Csömör Községért emlékéremre javaslattétel

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött  az idei Csömör Községért emlékérem adományozásról.  (A díjat a március 15-ei ünnepségen adják át, melyről a Csömöri Hírmondó március végén megjelenő számában számolunk be.)

 

Megszakítás