Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 15-i üléséről

2023 július 06. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 7 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

A képviselő-testület napirenden kívül köszöntötte Bihari Rékát és Lencsés Szilviát, a csömöri könyvtárban szervezett 168 órás felolvasómaraton szervezőit.

Ugyancsak napirenden kívül köszöntötték az U20 férfi kézilabda-csapat képviselőt abból az alkalomból, hogy a csapat ezüstérmes lett az NB2-ben.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Tájékoztató bizottsági hatáskörbe átruházott döntésekről

Rajnai Henrik, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság bizottsági elnökhelyettese ismertette, hogy az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság bizottsági javaslatára árajánlatokat kértek be a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére és a megszavazott keretösszegen belül kiválasztották a kivitelezőt.

3.) Gödöllői Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság bizottsági elnök ismertette, hogy minden évben szükséges véleményezni a rendőrség beszámolóját. A bizottság megismerte és megvitatta a beszámolót és elfogadásra javasolja azt.

A Kistarcsai Rendőr Őrs parancsnokhelyettese elmondta, hogy a csömöri körzeti megbízott jól ellátja a feladatát. 2022-ben a bűncselekmények száma jelentősen megnövekedett, ám ez nem csak Csömörre jellemző, hanem az egész térségre. A bejelentett vagyon elleni bűncselekmények száma nem nőtt jelentősen, jellemzően az internetes csalások szaporodtak el. Ennek elkerülése érdekében a rendőrség követi a helyi Facebook oldalakat és igyekeznek tisztázni a felmerülő helyzeteket. A bűncselekmények megnövekedett számához képest azonban a rendőrség állománya jelentősen lecsökkent. A Kistarcsai Rendőr Őrs jelenleg 24 fő helyett 11 fővel működik. Az idei évben azonban három pályakezdő érkezik.

Pásztor Sándor bizottsági elnök elmondta, hogy az önkormányzat hamarosan jelentősen fejleszti a település térfigyelő kamerarendszerét, ezzel is javítva a közbiztonságot.

Fábri István polgármester jelezte, hogy elfogadhatatlan a rendőrségi állomány ilyen mértékű lecsökkenése. Bár az önkormányzat igyekezett saját forrásból kiegészíteni azt, ám erre nem volt lehetőség.

A képviselő-testület 1 tartózkodás mellett fogadta el a rendőrségi beszámolót, amelyet a képviselők egyhangú támogatásával kiegészített azzal, hogy kéri a Gödöllői Rendőrfőkapitányságot, hogy a rendőri állomány szükséges létszámnövekedése érdekében tegyen meg mindent a közeljövőben.

4.) Szándéknyilatkozat helyi energiaracionalizálási együttműködésre a közösségi célú intézmények ellátása érdekében

Fábri István polgármester felidézte, hogy a HYGINETT Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. komoly fúrásokat végez a település területén, amelynek eredményeképpen a kitermelt energia hatékonyan hasznosulhat majd. Ennek érdekében az önkormányzatnak szükséges szándéknyilatkozatot aláírni. Benkó Gábor műszaki osztályvezető ismertette a beruházás műszaki tartalmát. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

5.) Horgásztó melletti ingatlanok rendezése

Fábri István polgármester felidézte, hogy régóta folynak egyeztetések azon területek tulajdonosaival, amelyeken a horgásztó tápcsatornája helyezkedik el. Hivatalos értékbecslés készült, ám az annak alapján informálisan felajánlott árat a tulajdonosok nem fogadták el. Fábri István polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat tegyen hivatalos árajánlatot a tápcsatorna területének megvásárlására az értékbecslési áron, valamint arra, hogy visszamenőleg 5 év használati díjat kifizet az önkormányzat. Mint a polgármester elmondta, a tápcsatorna máshol is elhelyezhető ugyan, de a jelenlegi helyszín sok kedvező adottsággal bír, a Pataksétány használatát is biztosítani tudnák ezáltal. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

6.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a kormányhivatal jelezte, hogy az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége egy ilyen rendelet megalkotása. A bizottság az egyébként is meglévő gyakorlatnak megfelelően megalkotta rendeletét, amelyet a képviselők egyhangúlag fogadtak el.

7.) Világversenyen részt vevő csömöri sportoló támogatása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy Tóth Krisztián cselgáncsozó támogatási kérelmet nyújtott be világversenyeken való részvételének támogatására. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 200.000.- forinttal támogatja a sportoló felkészülését.

8.) Pályázat kiírása az új önkormányzati bölcsőde vezetői állására

Fábri István polgármester ismertette, hogy a bölcsőde előreláthatólag a jövő év elején nyitható meg. Az épület elkészülte mellett azonban szükség van az intézményalapításra és a humánerőforrás biztosítására is, ezért mielőbb szükséges kinevezni intézményvezetőt. A képviselők egyhangúlag támogatták a pályázat kiírását.

9.) Palotai út 20. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadása

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy mivel az iskolaépítés forráshiány miatt leállt, ezért célszerű bérbe adni azt a jelenlegi feltételekkel tárolási célokra. Fábri István polgármester javasolta, hogy azonos feltételekkel polgármesteri hatáskörben is dönthessen a fenti terület bérbeadásáról. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatokat.

10.) Beruházásokkal kapcsolatos döntések átruházása a nyári időszakban a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság hatáskörébe

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Vörösmarty u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan felmérése megtörtént. Több ajánlat érkezett be, ennek alapján javasolt keretösszeget meghatározni, amelynek felhasználásáról a bizottság saját hatáskörben dönthet a későbbiekben. A polgármester 28 millió forint keretösszeg meghatározását javasolta, amit a testület egyhangúlag elfogadott.

11.) Csömör külterület 0147/114 hrsz.-ú területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása – rendeletmódosítás elfogadása

Károlyfi Levente főépítész elmondta, hogy a főépítész véleménye alapján a HÉSZ módosítása az utolsó szakaszba került. Fábri István polgármester ismertette, hogy a Bócsi kastélyt megvásárló új tulajdonos kifizette a szerződéses összeg első részletét, amelyet az önkormányzatnak a szerződés szerint kell felhasználnia. A képviselők egyhangúlag támogatták a HÉSZ módosítását.

12.) A fővárosi agglomerációt érintő új építésügyi törvény szabályai

Fábri István polgármester ismertette, hogy az agglomerációs települések polgármesterei mind aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a korábbinál nagyobb mértékben és kisebb ellenőrzés mellett építhetőek be a külterületi ingatlanok.

Károlyfi Levente főépítész elmondta, hogy a jogszabály nem egyértelmű, ezért sok település védi érdekeit azzal, hogy változtatási tilalmat adtak ki. Bár ez az önkormányzatra jelentős adminisztrációs terheket ró, minden egyes változtatást egyedileg kell elbírálni, amíg nem egyértelműsítik a jogszabályt, a település érdekei így védhetőek. A főépítész emellett javasolta, hogy az önkormányzat vegyen igénybe komplex településtervezési szolgáltatást a megalapozottabb döntés érdekében.

A képviselő-testület egyöntetűen úgy döntött, hogy felkéri a főépítészt a mezőgazdasági övezetekbe tartozó területeket érintő tilalmak differenciálásának lehetséges változatainak kidolgozására, valamint a beérkezett árajánlatok alapján komplex településtervezési szolgáltatásra szerződés köt Lőrinczy Ádám Gergővel, bruttó 200.000 Ft/ hó vállalkozói díjért.

13.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Fábri István polgármester képviselői kérdésre tájékoztatta a testületet arról, hogy zajlik a település főútjain az útburkolati jelek újrafestése.

Eigler Tamás képviselő a Majorszegi-ligetben felmerült közlekedési problémákra hívta fel a figyelmet, továbbá arról érdeklődött, hogy mikor épül ki a térfigyelő kamerarendszer ezen a településrészen is.

Pásztor Sándor válaszában elmondta, hogy adott műszaki feltételek mellett nincs erre lehetőség, de megvizsgálják alternatív megoldások megvalósításának a lehetőségét is.

Zárt ülés

  1. Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Csömöri Állatgyógyászati Kft. fellebbezését elutasítja, és a Polgármesteri Hivatal jegyzőjének a 369-4/2023. sz. 2023. május 9-én kelt határozatát hatályában megtartja.

  • Védőnők munkaviszonyának megszűnése

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Robitschek Andrea Mária és Berta Mónika védőnői jogviszonyát a munkavállalók kérésére közös megegyezéssel 2023. június 30. napjától megszünteti.

Megszakítás