Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 23-i üléséről

2023 március 23. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 8 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a művelődési ház 2023-ban is tervezi a minősített közművelődési intézményi cím megszerzését, és ehhez, továbbá a beiskolázási és a szolgáltatási tervek aktualizálása érdekében szükségessé vált az intézményi SZMSZ módosítása. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

3.) Csömör Nagyközség temető fenntartási feladatainak ellátása szerződéskötés a római katolikus és az evangélikus egyházközségekkel

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy a kormányhivatal törvényi előírásokra hivatkozva kérte, hogy a temetőfenntartásra – amely régóta egyházi tulajdonban van – szülessen szolgáltatási szerződés. A feltételek pontosításáig a képviselők a döntést elnapolták.

4.) Javaslat a római katolikus templom és a parókia ingatlan környéki közösségi használatú területeinek fejlesztésére

Fábri István polgármester tájékoztatott, hogy a templomszentelés jubileumi, 250. évének tiszteletére ünnepségsorozat indul, ehhez tervezik a templom és a parókia környékének felújítását. A polgármester felidézte, hogy a Szent István-szobor felállítása előtt készült egy koncepcionális terv a szobor környezetének kialakítására, amelyet az egyházközség is jóváhagyott, ám szükséges azt pontosítani, aktualizálni. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy 1 400 000.- Ft összeggel járul hozzá a római katolikus templom és a parókia környéki területeinek felújításához, hozzájárulva ezzel megvalósuló egyházközségi fejlesztésekhez.

5.) Egyházzenei hangverseny és kórustalálkozó támogatása 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy az 1990 óta rendszeresen megrendezett eseményre kapott támogatás ez idáig mindig fedezte a szükséges kiadásokat, ám az idén a megítélt támogatás a magas infláció miatt nem elegendő, ezért további 300 000 Ft összeget igényelnek. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot. 

6.) Ebrendészeti tevékenység ellátásával kapcsolatos szerződés megvitatása

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy az ebrendészeti tevékenységet (kóborló ebek befogása, ill. az elhullott állatok tetemeinek elszállítása) eddig a Polisz Kft. végezte, de felmondták a szerződést. A három ajánlatkérésre csupán egyetlen ajánlat érkezett be Sipos József egyéni vállalkozótól, ezért a bizottság javasolja, hogy vele kössenek szerződést a fenti tevékenységre. A bizottsági elnök elmondta, hogy a költségek jellemzően az állat  – amennyiben beazonosítható – tulajdonosát terhelik, az önkormányzatot csak ritkán. A képviselők egyhangúlag támogatták a szerződés megkötését.

7.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláspályázatára beérkezett pályázó meghallgatása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a hirdetményre egyetlen pályázat érkezett be a posztot jelenleg is betöltő Hegyesiné Nagy Ibolyától, aki eddig is nagy megelégedésre végezte munkáját. A pályázat minden feltételnek megfelelt, a pályázatot elbíráló szakbizottság támogatta azt. 

Hegyesiné Nagy Ibolya elmondta, hogy bár lehetősége van korkedvezménnyel nyugdíjba vonulni, nyugdíjazása után továbbra is ellátná feladatkörét. A pályázó megválaszolta a képviselők felmerülő kérdéseit is.

8.) Pályázat kiírása a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói álláshelyének betöltésére 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester ismertette, hogy lejárt az óvodavezető megbízatása, ezért szükséges az új pályázat kiírása, amelyet egy szakbizottság bírál majd el.

Reichortné Bálint Zsuzsanna oktatási szakértő elmondta, hogy bár nem törvényi előírás, azonban az önkormányzat szeretné megismerni az óvoda dolgozóinak álláspontját is.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázat kiírását az ismertetett feltételekkel.

9.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda beiratkozási hirdetménye a 2023/2024-es évre

Reichortné Bálint Zsuzsanna oktatási szakértő ismertette, hogy az előző évihez képest változatlanul hirdetik meg az óvodai beiratkozást.

Böde Júlianna óvodavezető elmondta, hogy az intézményi létszám nincs teljesen betöltve, így még a 3 éven aluli gyermekeket is fel tudják venni, ugyanakkor 4 óvónői státusz sincs betöltve.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beiratkozási hirdetményt.

10.) Önkormányzati állásfoglalás a védőnői szolgálat államosításával kapcsolatban

Fábri István polgármester ismertette, hogy a védőnői szolgálat államosítását tervezik, ezért javasolta, hogy a képviselő-testület fogalmazzon meg állásfoglalást arról, hogy az önkormányzat továbbra is működtetni kívánja a védőnői szolgálatot a településen. A képviselők egyhangú döntéssel kinyilvánították azon szándékukat, hogy az önkormányzat a  jövőben is működtetni és fenntartani kívánja a helyi védőnői szolgálatot, valamint úgy döntött, hogy megkeresi a Belügyminisztériumot, hogy kezdeményezze a „2022. évi LXXIII. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról” szóló törvény módosítását oly módon, hogy ha egy települési önkormányzat, képviselő-testületi döntéssel megerősítve, vállalja a helyi védőnői szolgálat működtetését és fenntartását, lehetősége legyen erre 2023. július 1. után is.

11.) Beruházási és közösségi területfejlesztési célú pénzügyi keretek meghatározása a 2023. év második félévére

Fábri István polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet a 2023. évi költségvetésben fejlesztésekre fordítandó összegekről. A tervezetben szerepelnek közösségi célú erdővásárlások és ingatlanfejlesztések, a főbb utak felújítása és közlekedésbiztonsági fejlesztése, energetikai célú fejlesztések, a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, patakrehabilitáció, valamint egy helytörténeti kiadvány is. A többszáz milliós kereten felül további 20 millió forint összeget különítettek el a közösségi terek szabadidősport és rekreációs célú fejlesztésére.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

12.) Beruházási keret meghatározása lakossági önerős részvétellel megvalósuló útépítésekre

Rajnai Henrik, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is tervezik támogatni az önerős lakossági útépítéseket,  és erre a célra javasolnak elkülöníteni 25 000 000 összeget.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

13.) Közösségi célú erdővásárlások

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy két tulajdonos felajánlotta tulajdoni hányadát a Csömör külterület 0104/75 hrsz. alatti véderdőben. Fábri István polgármester elmondta, hogy ebben az erdőben még nincs az önkormányzatnak tulajdonrésze, ezért fontos az ingatlanszerzés.

A képviselők egyöntetűen támogatták a vásárlást tulajdoni hányadonként 19 257 Ft összegért.

14.) Patakkezelési hozzájárulás felülvizsgálata 

Fábri István polgármester arról számolt be, hogy az NHSZ Tatabánya Zrt. engedélyt kapott arra, hogy a Határ úti területén keletkező csapadékvizet a patakba vezesse. Mivel a bevezetésnél szennyeződést észleltek, bevizsgáltatták azt.

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok elmondta, hogy a vizsgálat szerint a befolyó víz szennyvíz minőségű, és ez nem az első alkalommal fordul elő.

A képviselők egyhangúlag úgy döntöttek, hogy felszólítják a hozzájárulás jogosultját, hogy a patakszennyezéseket azonnali hatállyal szüntesse meg, valamint a patakszennyezések okait tárja fel, és 2023. június 30-ig tegyen intézkedéseket a későbbi szennyezések megelőzésére. Felszólítja továbbá a jogosultat, hogy a szükséges intézkedéseket és ezek igazolására saját költségen készített vízvizsgálat eredményét mutassa be az önkormányzatnak 2023. június 30-ig. Amennyiben ez a határidőig nem történik meg, a patakkezelési hozzájárulást visszavonják.

15.) Javaslat vízmegtartást elősegítő program megalkotására 

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok ismertette, hogy a klímaváltozás következtében a csapadékeloszlás egyenetlenné vált, egyre nehezebb a víz megtartása, ezért átfogó javaslatcsomagot készítettek a helyzet orvoslására.

A képviselők egyhangúlag fogadták el a vízmegtartást elősegítő programot.

16.) Tájékoztató az energiaracionalizálási döntések hatékonyságáról a 2022 évi őszi és 20222023. évi téli időszak rezsiszámláinak ismeretében

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy az önkormányzat intézményei mennyi rezsit takarítottak meg az elmúlt időszakban az energiahatékonysági intézkedések révén.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a megtakarított energiát lehetséges hitelesíttetni és értékesíttetni az erre szakosodott cég révén.

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot, hogy megbízza az AXING Kft.-t a megtakarított energia auditálásával és értékesítésével.

17.) Az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálata 

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a rendkívül magas infláció miatt a beszerzési szabályzatban szereplő értékhatárok életszerűtlenné váltak, így szükséges azokat megemelni. Az összeghatárok emelése mellett a képviselők arról is döntöttek, hogy bizonyos szolgáltatásokat (banki szolgáltatások, közétkeztetés), amelyek esetében az átállás körülményes lenne, lehetséges újabb versenyeztetés nélkül meghosszabbítani. 

18.) Települési gyermek- és közétkeztetési szolgáltatás értékelése 

Tormay-Lesták Mária alpolgármester asszony ismertette, hogy a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft.-vel kötött szerződés hamarosan lejár. Az elmúlt két évben a cég a folyamatos minőségellenőrzés mellett jól teljesített, ezért a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a céggel további két évre szerződést köt.

19.) Fővárosi Agglomerációs Társulás Önkormányzati Megállapodásának módosítása  

tagönkormányzat kiválása 

Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy Szentendre város jelezte kilépési szándékát az önkormányzati társulásból. A képviselők 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatták a kiválást.

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Eigler Tamás javasolta, hogy az önkormányzat adjon ki tájékoztatást a kútengedélyeztetéssel kapcsolatban, és javasoljon szakembereket.

Pásztor Sándor a csőtörések utáni javítások hiányára hívta fel a figyelmet. Fábri István polgármester jelezte, hogy már korábban is kérték a DMRV-től, hogy hadd vegye át az önkormányzat az útjavításokat, mivel egyre több a csőtörés, és egyre lassabb a javítás, de egyelőre erre nem kapott az önkormányzat lehetőséget.

Szántóné Hermányos Mária az Ukrajnában maradtak megsegítésére irányuló adománygyűjtésre hívta fel a figyelmet és javasolta, hogy az önkormányzat csatlakozzon.

Zárt ülés

1.) Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláspályázatának elbírálása 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének Hegyesiné Nagy Ibolya 2141 Csömör, Mária u. 1. szám alatti lakost nevezi ki öt évre, 2023. április 1-től 2028. március 31-ig. Munkabérét 691 100.- Ft/hó bruttó összegben állapítja meg. 

2.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása közösségellenes magatartás külterületi ingatlanhasználat során

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal 254-5/2023. sz., 2023. február 6-án kelt határozattal szembeni fellebbezést elutasítja, a határozatot hatályában megtartja.

Megszakítás