Üdvözöljük!

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 16-ai üléséről

2023 november 23. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselőtestület 9 fő részvételével tartotta meg ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2.) Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

Rajnai Henrik, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnökhelyettese ismertette a bizottság hatáskörébe áthelyezett döntésekről a képviselő-testületet.  Ennek alapján az alábbi lakossági és önkormányzati önerős hozzájárulással megvalósuló útépítés is elindul.

Az Árpádföldi utca 50-50%-os lakossági és önkormányzati finanszírozásból megvalósuló aszfaltozás munkálataira a legjobb árat adó Útépítő és Bontás Kft.-t bízták a meg bruttó 18,8 millió forintos áron.

A Fekete István köz aszfaltozási munkálataira a legjobb árat adó Útépítés és Bontás Kft.-t bízták meg  bruttó 6 millió forintos  áron.

A Nektár köz aszfaltozási és csapadékvíz elvezetési munkálataira az Útépítés és Bontás Kft.-t bruttó 11 millió forintos áron.

Mindhárom útépítés azután indulhat el, ha a tulajdonosok 2/3-a aláírta a hozzájárulási szerződést.  A munkák költségének önkormányzati részére az útépítési költségvetési sor biztosít forrást.

Döntöttek továbbá a Főnix utcában 6 db napelemes világító kandeláber telepítéséről, melyhez a legjobb árat adó AM Technic Kft-t bízták meg 3 millió Ft értékben.

Mindezeken felül a  Vízműsor u. (Panoráma u.-Körte köz közötti szakasz) aszfaltozás munkálatairól is döntöttek,  ezzel az ÁR-LA Magyarország Kft-t bízták meg bruttó 23,7 millió forintos áron.

3.) A Helyi Építési Szabályzat módosítása — az építési helyet meghatározó előírások felülvizsgálata az Lke-4/1 jelű kertvárosias lakóterület építési övezetre vonatkozóan
Dr. Katona Péter jegyző ismertette, hogy az önkormányzat 145/2022 (V.19.) számú határozatával döntött, hogy a Csömör, Tinódi Sebestyén utca 25/a. szám alatti ingatlanra vonatkozóan településrendezési szerződést köt. Az egyeztetési és ellenőrzési folyamat végére ért, ezért a mostani döntéssel összhangban kezdeményezték a módosítási eljárás záró szakaszának megindítását.  A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

4.) A Csömöri Kulturális Közalapítvány új kuratóriumi tagjának megválasztása 
Csömör Nagyközség Önkormányzata Csömör településen a településen folyó kulturális élet támogatására Kulturális Közalapítványt működtet. Tormay-Lesták Mária alpolgármester elmondta, hogy a Csömöri Kulturális Közalapítvány kuratóriumi tagságáról Vaffler Sebestyénnélemondott. A Csömöri Kulturális Közalapítvány 2023. november 13-án megtartott ülésén az alapítvány kuratórium új tagjának Halász Henriettát javasolta. A képviselők egyhangúlag  elfogadták a kuratóriumi tag lemondását, és egyúttal  november 16-i nappal határozatlan időremegválasztották Halász Henriettát a kuratórium tagjának.

5.) A 2023-28 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program felfogadása
Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a korábban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) a törvényi előírások miatt frissíteni, aktualizálni kell. Ezt az elmúlt időszakban, – hosszas előkészítő munkát követően  – megtették. Dr. Kovács Lajos aljegyző elmondta, hogy a programnak  még van néhány pontja, melyet az új adatokkal frissíteni kell, ezért a végleges 2023 -2028 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program decemberre készül el. 

6.) Javaslat munkagép megvásárlására a Csömöri Községgondnokság részére
Eigler Tamás, a Pénzügyi-, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a Községgondnokság munkagépeinek átlagos életkora 14-19 év, folyamatos javíttatásuk gyakran okoz munkaszervezési problémát, ezért egy duplakabinos platós munkagép beszerzését javasolta a Községgondnokság vezetője.  Eigler Tamás hozzátette, hogy mivel januártól új vezetője lesz a Községgondnokságnak, és az említett járműigény nincs rendesen megalapozva, ezért azt javasolta, hogy halasszák el a döntést. Pásztor Sándor egyetértett ezzel, hiszen egyrészt most kapott új autót a gondnokság, másrész majd az új vezetővel  célszerű egyeztetni  a járműpark modernizálásának részleteit.  Fábri István polgármester kérte, hogy a decemberi testületi ülésre készüljön egy – minden szempontból (használhatóság, fenntartási, javíttatási költség) – komplex és átgondolt javaslat.

7.) Térfigyelő kamerarendszer bővítése

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy a közbiztonság további növelése érdekében  több térfigyelő-kamera telepítése is indokolt a településen.  A Majorszegiligeten  3,5 millió forint értékben egyhangúlag megszavazták a kamerák telepítését.

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a Dechatlon áruház mögötti részre is – az  illegális szemétlerakás megelőzése miatt –   térfigyelő kamerarendszer telepítése javasolt, melynek ára bruttó 400 ezer forint lenne. Fábri István polgármester javasolta, hogy a Határ úti ipari testületre a nemrég megszavazott napelemes közvilágítás mellett több kamera telepítése is indokolt, így a krematórium környékére is célszerű lenne egyet elhelyezni. Rajnai Henrik képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a kamerarendszer hatékonyságát jó lenne statisztikai eredménykimutatással is megvizsgálni. A képviselő-testület A Dechatlon áruház mögötti területre és a Főnix utca területére is megszavazta a térfigyelő-kamera telepítését.

8.) Új önkormányzati szolgálati lakás kialakítási lehetőségének megvitatása

Fábri István polgármester elmondta, hogy az új önkormányzati bölcsőde vezetőjének megválasztása ismét a felvetette azt a problémát, hogy sajnos nagyon kevés szolgálati lakás vagy egyéb önkormányzati lakás (bérlakás, szociális lakás) található a településen. Igaz, e téren több lépést  tett az önkormányzat az elmúlt években különböző ingatlankonstrukciókkal, de sajnos még így sem  tudják a meglévő igényeket kiszolgálni. Idén ősszel egy Mező utcai ingatlantulajdonos felajánlotta, hogy kifejezetten pedagógus számára valamilyen konstrukcióban rendelkezésre bocsátaná a nem használt, felújításra szoruló ingatlanát.  A testület kérte a műszaki osztályt, hogy nézzenek szét az ingatlanpiacon és hozzanak alternatív megoldást, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni.

9.) Határ út 017/9 hrsz. területén keletkező csapadékvíz elvezetéséről befogadói nyilatkozat kiadásának megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat 2018 májusában az NHSZ Tatabánya Zrt részére a Csömör, Határ út 017/9. hrsz-ú telephelyén keletkező csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan patakkezelési hozzájárulást adott, melyben feltételként határozta meg, hogy csak kizárólag szennyeződésmentes csapadékvizet bocsáthatnak ki, mivel az a csömöri patakba folyik. Az elmúlt években, illetve az idén több alkalommal is előfordult, hogy szennyezett folyadék jött ki a Kálvária utcai kivezetőből, és került be a patakba, olyankor is, amikor nem volt csapadék. Ezt a Biokör Kft. által végzett vizsgálati eredmények is igazolták. Az NHSZ Tatabánya Zrt. többször is ígéretet tett arra, hogy ezt a problémát megoldja, a cég szerint nem ők, hanem a telephelyen lévő bérlőjük szennyezi a vizet. A környezetvédelmi bizottság a 2023. szeptember 19-én kelt levelében felhívta az NHSZ Tatabánya Zrt. figyelmét arra, azt javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a hozzájárulást vonja vissza. A legutóbbi szennyeződés 2023. november 6-án történt. A cég a 2023. november 6-án érkezett beadványában azt kérte az önkormányzattól, hogy a csapadékvíz kivezetési hozzájárulást újból adják meg, mert ez szükséges a 2023. szeptember 30-án lejárt környezethasználati engedélyük megújításához.     A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Sport Bizottság tagjai a 2023. november 7-én tartott ülésén a beadványt megtárgyalták és tekintettel a patak szennyezésére úgy döntöttek, hogy  elutasításra javasolják a csapadékvíz kivezetésére vonatkozó kérelmet.  Fábri István azt javasolta, hogy mivel nagy valószínűséggel nem az NHSZ, hanem a telephelyén lévő bérlő szennyezi a vizet,  rövidtávra adják meg a hozzájárulást azzal, hogy folyamatos ellenőrzéseket végeznek. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy  elnapolja a döntést, és felkérte Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnokot arra, hogy játja körül a témát és  készítse elő a döntéselőkészítő anyagot.

10.) Közösségi célú intézményfejlesztések költségkeretének meghatározása —Laky-kúria pince, Vörösmarty u. 2. sz. ingatlan 

A napirenden belül két nagyobb önkormányzati ingatlan felújítását tárgyalta a testület, Eigler Tamás a pénzügyi bizottság elnöke ismertette, hogy a Laky- kúria alatt mintegy 230 m2 nagyon impozáns pince található, mely jó lehetőséget ad egy közösségi célú helyiség kialakítására. Ennek alapján a testület 5 igen és 3 nem mellett úgy döntött, hogy 36  millió forintot különítenek el a pince felújítására.

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Vörösmarty 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan tetőszerkezete és a kerítés támfalának felújítása elkészült, most a belső felújítási munkálatokról kell dönteni. Boros Gábor ismertette, hogy az épületben komolyabb víz- és villanyszerelési munkálatokat kell végezni, valamint a burkolatokat is cserélni kell, illetve a vizesedést is meg kell szüntetni a hátsó falon, melyre 18 millió forintot biztosítanak. A képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, és megbízta a műszaki osztályt a kivitelezői árajánlatok bekérésével.

11.) Névhasználati kérelem elbírálása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság  elnöke ismertette, hogy a Csömöri Állatgyógyászati Kft. 2020 év végén adott be névhasználati kérelmet a Csömör név használatára. Akkor a bizottság elutasította azt, mivel a kérelmező még 2018-ban kapott névhasználati engedélyt, mint magánember.  Ugyanakkor több évtizede már működi hasonló névvel és tevékenységgel vállalkozás Csömörön, így megtévesztő lenne egy igen hasonló nevű vállalkozás. A tulajdonos több körben sem fogadta el a döntést, többször újra benyújtotta ugyanazt kérelmet. Szeptember elején a tulajdonost ismét meghallgatták és kérték, hogy teljesítse a bizottság által megadott feltételeket, ha ez teljesülne, megadnák az engedélyt. Ennek ellenére a tulajdonos nem teljesítette a kért feltételeket, ezért azt javasolta a bizottság, hogy utasítsák el a kérelmet. Fábri István polgármester kérte, hogy találjanak közös megoldást az ügy orvoslására. Szántóné Hermányos Mária kérte a testületi ülésen megjelenő tulajdonost, hogy gondolja át a bizottság által leírtakat, és módosítsa annak megfelelően a beadványát. A tulajdonos elmondta, hogy nem kívánja módosítani a cég nevét, mert sok ügyintézéssel járna. Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy a méltányosságra való hivatkozás azért nem állja meg a helyét, mert magánszemélyként kérte meg 2020-ban a névhasználatot, amit akkor meg is kapott, azonban cégként azt soha nem használhatta volna. A jogi előírások miatt a névhasználat konkrét személyre, jogi személyre vonatkozhat, így a magánszemélynek kiadott névhasználati engedélyt cégként nem lehet használni. Fábri István polgármester azt kérte a jelenlévőktől, hogy üljenek le közösen, és találjanak mindenki számára megnyugtató megoldást. A képviselők  4 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett elnapolták a döntést.

12.) Lakossági önerős útépítési keret meghatározása —Tücsökdomb utca 
Fábri István polgármester ismertette, hogy a Tücsökdomb u. lakói azzal keresték meg az önkormányzatot, hogy  lakossági önerős útépítés keretében szeretnék szilárd burkolattal ( aszfalt) ellátni az utcát. Az ott lakók többsége nyilatkozott hozzájárulási szándékáról. Az aszfaltozási munkák előkészítése már  folyamatban van, a geodéziai és tervezési munkái elkezdődtek.  A polgármester elmondta, fontosnak tartja, hogy támogassák a lakossági útépítéseket, ezért  kérte a testület támogatását is. A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot, valamint 7 M Ft keretösszeg elkülönítéséről döntött, mely a lakossági 75%-os hozzájárulások mellett a 25%-os önkormányzati önerőt biztosítja az útépítéshez.

13.) Szabad önkormányzati pénzeszközökről való átmeneti rendelkezés
Eigler Tamás, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy az önkormányzat évek óta felelősségteljes, költséghatékony és takarékos önkormányzati gazdálkodást folytat. Ennek fenntartása érdekében az önkormányzat kiemelt célja  -a kiadásai és bevételei egyensúlyban tartása mellett -, hogy a gazdálkodás likviditása garantált legyen, azaz bármilyen fizetési kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetési célú döntéseinek meghozatalára az alábbi feltételekkel úgy, hogy a rendelkezésre álló pénzeszköz maximum     80 % kerüljön befektetésre, 20 % álljon rendelkezésre a likviditás biztosítása érdekében. A befektetésre kerülő rendelkezésre álló pénzeszköz befektetési ideje a 3 hónapot ne haladja meg. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

14.) Szerződés hosszabbítása a Csömöri Horgásztavon folyó horgászati tevékenységre

Fábri István polgármester javaslatára a testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a Csömöri Horgász Egyesülettel a 2022. szeptember 21-én kötött haszonbérleti szerződést öt évvel meghosszabbítja.

Megszakítás