Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. január 11-ei üléséről

2024 január 15. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az év első képviselő-testületi ülése a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét.

1. Összefoglaló a 2023. évi legfontosabb települési eseményeiről és önkormányzati munkájáról 

Fábri István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt év legfontosabb eseményeiről.

2. Országos és nemzetközi elismerésben részesült csömöri polgárok köszöntése

Ennél a napirendi pontnál köszöntötték az elmúlt évben jelentős, országos vagy nemzetközi elismerést kapott intézményeket, személyeket. A kitüntetetteket Fábri István polgármester, Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke,  valamint Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke köszöntötte.

A köszöntöttek:

Mátyás Sándor, Fábián Pál és dr. Marinovits Endre  –  Gloria Victis Alapítvány- Szolgálat Európáért  Nemzetközi kitüntetés – Az 1970-ben létrehozott luxemburgi Fondation du Mérite Européen (Szolgálat Európáért Alapítvány) olyan egyéneket, ill. szervezeteket részesít elismerésben, akik, illetve amelyek az európai eszmény felé vezető úton konstruktív nyomokat hagytak maguk után. 

Szeltner László igazgató –  Petőfi Sándor Művelődési Ház  – Kulturális és Innovációs Minisztérium Minősített Közművelődési Intézmény cím

Valter Attila kerékpározó – 2023 Országúti Kerékpár – Magyar Bajnokság, férfi mezőnyverseny első helyezett2023 Országúti Kerékpár – Magyar Időfutam Bajnokság első helyezett

Tóth Krisztián cselgáncsozó – 2023 Európa Bajnokság bronzérem

3. Csömör Kincse-díjak átadása 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Csömör Kincse-díjat 2015-ben alapította az önkormányzat azzal a céllal, hogy elismerjék mindazon közösségi kezdeményezéseket, amelyek magánszemélyek, intézmények, közösségek részéről fogalmazódnak és valósulnak meg a településen. Bár az elmúlt két év nem kedvezett a közösségi kezdeményezéseknek, ám még így is akadtak elismerésre méltó események.

Az idei évben a Csömör Kincse-díjat az ”Olvasni jó!” „Mesél, Csömör! Olvass velünk!” közösségi kezdeményezésekért Bihari Réka és Lencsés Szilvia,  valamint „Csömör vízmegtartási programjai és vizes tanösvény kialakítása” szakmai koordinálásáért

és az ezekhez kapcsolódó közösségi kezdeményezések támogatásáért. dr. Baranyai Eszter, Kovácsné Epres Csilla és Onhausz Erzsébet.  (A díjazott kezdeményezésekről részletesen a https://csomor.hu/atadtak-a-csomor-kincse-dijakat-2/  oldalon olvashatnak.)

4. 2024. évi munkaterv elfogadása

Fábri István polgármester ismertette, hogy a Polgármesteri Hivatal az elmúlt évek gyakorlata alapján – a hivatal vezetőinek bevonásával – elkészítette az önkormányzat idei éves munkatervét, melyet a testület ezen az ülésen tárgyalt. A 2024. évi munkaterv a korábbi évek tematikája szerint készült, tartalmazza az önkormányzati, illetve hivatali munka ütemezésének főbb elemeit, a havonta megtartandó képviselő-testületi és bizottsági ülések időpontját, illetve az igazgatási szünetek és közmeghallgatás pontos dátumát is. A képviselők egyhangúlag elfogadták a 2024. évi munkatervet. (A részletes munkaterv a www.csomor.hu oldalon érhető el.)

5. 2024. évi igazgatási szünetek elrendelése

Dr. Katona Péter jegyző elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetekről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012 (III.7.) Kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a Képviselő-testület rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. A javaslat szerint a Köztisztivelői napon, 2024. július 1-jén, a nyári időszakban, 2024. július 22. és augusztus 2. között, valamint a téli időszakban 2024. december 23. és 2025. január 5. között igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot.

6. A Hársfa Önkormányzati Bölcsődében biztosított ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, és a térítési díjakról szóló 26/2023. (X.25.) rendelet módosítása

A műkődési engedély kiadását megelőző hatósági eljárás során 2023. december végén a Magyar Bölcsődék Egyesülete szakértői véleményében a fentiekben elfogadott rendelet pontosítását kért a bölcsődei ellátottak korával kapcsolatban. A kért pontosítás a működési engedély kiadásának feltétele, ezért indokolt az elfogadott rendelet módosítása. A testület egyhangúlag elfogadta a  rendelet módosítását.

7. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései

Pásztor Sándor,  az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy munkába állt a Kistarcsai Rendőrőrsön egy új kolléga, aki a meglévő egy mellett második munkatársként végzi majd a csömöri feladatokat, így három év után ismét két rendőre van a településnek, és bár nem csak helyben látnak el feladatokat, mégis fontos, hogy  várhatóan újra intenzívebb lesz a rendőri jelenlét Csömörön. Eigler tamás és Onhausz Erzsébet képviselők a Bulgárkert, Kálvária, Pataksétány, Corvina tér és Tatárdomb környékén kidőlt fák, korábbi viharkárok helyreállításának szükségességére hívták fel a figyelmet. Szántóé Hermányos Mária pedig a Vágóhíd -Szérűskert utca környéki vízelvezetés megoldását szorgalmazta.

Zárt ülés

1.Javaslattétel Csömör Díszpolgára címre és   Csömör Községért Emlékérem kitüntetésre

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött az idei díszpolgári és emlékérem díjakról. (A díjat március 14-én, a nemzeti ünnep alkalmából megtartandó ünnepségen adják át a díjazottaknak, melyről a Csömöri Hírmondó március végén megjelenő számában, valamint a ww.csomor.hu oldalon számolunk majd be.)

Megszakítás