Üdvözöljük!

Beszámoló  Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. december 14-ei rendkívüli üléséről

2023 december 19. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselőtestület 8 fő részvételével tartotta meg rendkívüli ülését.

1.) A Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsődébe történő beíratás szabályainak meghatározása

Onhausz Erzsébet, a népjóléti bizottság elnökhelyettese ismertette, hogy az önkormányzat –  fenntartóként – új intézményt kíván működtetni a Csömöri Hársfa Önkormányzati Bölcsőde néven előreláthatólag 2024. februári kezdettel. Annak érdekében, hogy 2023/2024-es nevelési évre a bölcsődei létszám feltöltésre kerüljön szükséges a beiratkozás idejének és feltételeinek minél előbbi meghirdetése, közzététele. Jelenleg még a 2023/2024-es nevelési évre iratkozhatnak majd be a bölcsődét igénylők, majd 2024. májusában kell meghirdetni újra a beiratkozást a 2024/2025-ös nevelési évre. A képviselők egyhangúlag elfogadták a bölcsőde beiratkozási rendjét.

2.) Csömör, Vágóhíd utca 18/a. szám alatti ingatlan szociális alapú bérbeadása

Az önkormányzat tulajdonát képezi a 2141 Csömör, Vágóhíd utca 18/a. szám alatti 808/2-hrsz.-ú ingatlan. Az ingatlanon két épület található, az egyik egy 24 nm2 nagyságú félkomfortos felépítmény, melyet régóta lak egy bérlő.  A szociális lakás bérleti szerződése 2023. december 31-i hatállyal lejár, így azt meg kell újítani. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a lakás használatára határozott idejű 2024. január 1-tól – 2025. december 31-ig tartó – 2 éves – szerződést köt, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 27/2010. (XIII.17.) számú önkormányzati rendelet 12. §-ában meghatározott szociális alapú lakbér megállapításával.

3.) Csömör KSK Kerékpár Szakosztálya utánpótlás képzésének támogatása ingatlan biztosításával – Szabadság út 2. sz. ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása

A testület  egyhangúlag úgy döntött, hogy az  önkormányzati tulajdonú Csömöri Sport- és Szabadidőszervező Nonprofit Kft.-vel szemben a Szabadság utca 2. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódóan – a csömöri kerékpáros utánpótlás nevelés támogatásaként – nem tart igényt a 2023. évi közüzemi díjak megfizetésére, azt az önkormányzat saját költségvetéséből fizeti meg. Fábri István polgármester hangsúlyozta, hogy a közüzemi díjak csökkentése és a Sport Kft-vel történő megosztása érdekében a jövő évre javaslatot dolgoznak ki.

4.) Csömöri Közéggondnokság és Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. működésének átszervezésével kapcsolatos kérdések megvitatása

A Képviselő-testület egyhangúlag úgy dönt, hogy a Csömöri Települési Szolgálató Nonprofit Kft. intézményi átszervezésre figyelemmel, a Csömöri Községgondnokság létszámát 9 teljes és 1 fél állású álláshellyel – 1 fő Községgondnokság vezető-helyettes, 6 fő teljes állású munkavállaló, 1 fő fél állású kertész, 1 fő teljes állású tervező, 1 fő erdész – megnöveli.

Megszakítás