Üdvözöljük!

Botrányosan kezdődik a 3-as számú bekötőút építése

2012 július 16. –
Önkormányzati, települési hírek

Az önkormányzattal való egyeztetés, az érintett ingatlantulajdonosok és szomszédos utcák lakóinak előzetes értesítése nélkül kezdődött meg a 3-as számú (Rét utcai) bekötőút építése Csömörön. 

A rendkívül elhúzódó pályázati eljárás után a több mint egymilliárdos összköltségvetésű projektből közel 800 millió forintos megbízást elnyerő kivitelező, COLAS-SWIETELSKY Konzorcium képviselői nemrég a helyi polgármesteri hivatalt olyan szállítási útvonaltervvel keresték meg, amely az egyébként is túlterhelt Kistarcsai útra, illetve a rossz állapotú, komoly súlykorlátozás alatt lévő patakhídra terelte volna a kitermelendő földet szállító teherautókat. A hivatal műszaki osztálya nem adta ki az engedélyt a kivitelezőknek, így jelenleg nem rendelkezik érvényes szállítási útvonaltervvel a beruházás. 

 

Mindezek ellenére – megdöbbentő módon – a nagyteherautók június 23-án szombaton reggel elkezdték szállítani a kitermelt földet, ráadásul belterületen, a Rét utcán és a Szedervölgyi utcán keresztül. A rendőrség próbálta feltartóztatni az Árla Kft. matricáival ellátott járműveket, de nem tudtak intézkedni, mert közben kiderült: valakik az érintett utcák súlykorlátozó tábláit eltüntették. Sőt, az új utat keresztező számos földútra illegálisan, az önkormányzat engedélye nélkül behajtani tilos táblák kerültek ki – nyilván az útépítők közreműködésével – az M0-s szerviz úttól a horgásztó melletti területen át egészen a Rét utcáig, megközelíthetetlenné téve többek között számos lakott ingatlant is. Ez utóbbi táblák többségét az önkormányzat eltávolíttatta és begyűjtötte, egyes táblákat viszont – a lehetetlen helyzet miatt – feldühödött ingatlantulajdonosok távolítottak el. A leszedett súlykorlátozó táblák miatt pedig várhatóan feljelentést tesz a helyi hivatal a rendőrségnél. Fábri István polgármester hétfő délelőttre egyeztetést hívott össze a szükséges további lépések megtétele érdekében. 

 

Információink szerint egyébként az útépítést végző konzorcium a helyi önkormányzat engedélye nélkül használja nevében a Csömör településnevet is, így egyelőre mi sem tüntettük azt fel.

 

Fábri István polgármester az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektvezetőjétől kemény hangú levélben kért magyarázatot és egyeztetést a sok környékbeli lakó, ingatlantulajdonos felháborodását kiváltó útépítési munkálatok ügyében.

 

Polg.fejlec

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kovács László

projektmenedzser

részére

 

 

Tisztelt Kovács László Úr!

 

 

Engedje meg, hogy a Csömörön rövidesen megkezdődő Rét utcai bekötőút („3-as számú bekötőút”) kivitelezése ügyében felhívjam a figyelmét néhány problémára.

A hivatalunkhoz érkezett különböző megkeresések (szállítási útvonalterv, fakivágási engedély stb.) kapcsán  az utóbbi hetekben olyan információkhoz jutottunk, miszerint a szóban forgó útépítési munkálatokat rövidesen meg kívánják kezdeni. Sőt, egyes munkákat a mai napon már meg is kezdtek, melynek  során az érintett lakosok ésingatlantulajdonosok hivatalosan is panasszal éltek hivatalunk felé. Sajnálatosnak és egyben elfogadhatatlannak tartjuk, hogy  sem  a kivitelező cég, sem az építtető részéről mind a mai napig semmilyen hivatalos megkeresés nem érkezett önkormányzatunk vezetése felé a munkálatok megkezdéséről, a kivitelezés során esetlegesen felmerülő problémák időben történő kezelése céljából. Nyilvánvaló, hogy az éppen zajló építéshatósági egyeztetések nem helyettesíthetik ezeket a vezetői szintű megbeszéléseket. 

Különösen annak fényében furcsa ez a magatartás, hogy más, potenciálisan pályázó cégek már a pályázat benyújtását megelőzően fontosnak tartották, hogy olyan kérdésekről kérjék ki előzetesen  az önkormányzat véleményét, mint pl.  településünk egyetlen természetvédelmi területén keresztül haladó út  kivitelezésének környezetet károsító hatásainak minimalizálása;  a lakókörnyezetet megterhelő szállítási munkák racionalizálása az itt élők védelmében; az építkezés során kitermelt föld közelben történő lerakási lehetőségeinek megvizsgálása oly módon, hogy az egyrészt minél kevésbé károsítsa a környezetet (beleértve a szállítási munkákat), másrészt minél nagyobb mértékben szolgálja közvetlenül is a közösségi, azon belül is a helyi érdekeket.  Ez utóbbi szempontnak, úgy gondolom, annak tudatában is érvényesülnie kellene, hogy közvagyonból megvalósuló, igen jelentős összegű, egymilliárd forintot meghaladó beruházásról van szó.

Ezúton is felhívnám a figyelmét  a beruházás megvalósulását övező nem egyértelműen pozitív közhangulatra. Az évekkel ezelőtt kijelölt nyomvonal végiggondolatlansága; az út áthaladása a település kedvelt kirándulóhelyein, illetve természetvédelmi területén; a hivatalunkhoz benyújtott, a csömöri polgárok nyugalmára és egészségének védelmére megdöbbentően érzéketlen szállítási útvonalterv – ezek mind olyan tényezők, amelyek a kivitelezési munkák elindulása során,  több más, most nem részletezendő körülménnyel együtt,  komolyan felerősíthetik a lakossági tiltakozásokat, bírálatokat. A fentiek ismeretében sajnos azt kell mondanunk: nem alaptalanul.

Mindent elárul a  probléma kényes voltáról, hogy jelenleg Csömör Nagyközség nevével összefüggésben az internetes keresőprogramok sajnos egy kifejezetten negatív megközelítésű írásra „mutatnak rá” leggyakrabban, amely az egyik legolvasottabb hazai hírportál, az Index.hu  Fórum rovatában éppen a szóban forgó beruházással kapcsolatos lakossági panaszokat taglalja. Attól tartok, a blog olvasottsága a kivitelezési munkákkal párhuzamosan növekedni fog, különösen akkor, ha továbbra is ilyen kommunikációs nehézségek terhelik majd a beruházással összefüggő fejleményeket…

A település lakossága az elmúlt két évtizedben az M0-s körgyűrű építése során megtapasztalta azt, mennyire nem veszik figyelembe az építtetők, a kivitelezők a közelben lakók egészséges élethez való jogát, milyen mértékben kerülnek háttérbe olykor csak egyszerű figyelmetlenség vagy hanyagság okán a környezeti szempontok. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy  2007-ben az illetékes minisztériumi vezetők, illetve a NIF Zrt. által megígért környezetvédelmi beruházások közül öt (!) év alatt nem valósult meg semmi. Éppen ezért gondolom azt, hogy megérti Projektvezető Úr, ha az újabb, NIF Zrt. által gesztorált,  éppen induló útépítési munkák kapcsán mind a helyi lakosság, mind a helyi önkormányzat részéről komoly aggodalmak fogalmazódnak meg, amit ezenfelül csak erősít a kivitelező cég együttműködési készségének hiánya. 

Végezetül szeretném leszögezni, hogy az évekkel ezelőtt kiadott építéshatósági engedélyek után  önkormányzatunknak nem lehet célja, de nem is lehet módja akadályt gördíteni a beruházás elé. Tudjuk és akceptáljuk, hogy az útépítés egyrészt a helyi lakosság egy részének érdekeit szolgálja, másrészt jelentős megrendeléshez juttatja az építőiparban dolgozó hazai cégeket, munkát ad sok hazai munkavállalónak. Kooperatív hozzáállásunkat az a tény is mutatja továbbá, hogy a nyomvonal biztosításához szükséges magáningatlanok 

kisajátításának  kétszázmillió forintos  finanszírozását is szolgáló, nagyközségünk költségvetését drasztikusan megterhelő,  az előző önkormányzati vezetés által felvett közel másfél milliárdos hitelösszegnek és kamatainak törlesztését önkormányzatunk folyamatosan teljesíti. 

Fentiekre tekintettel hivatalba lépésünk óta folyamatosan törekszünk a beruházással kapcsolatban  a minél hatékonyabb együttműködésre minden szereplővel. Javasoljuk ezért, hogy a korábban megkezdett,  de Önök részéről sajnálatosan megszakított egyeztetéseket lehetőleg minél sürgősebben kezdjük el újra, tekintettel arra, hogy a kivitelezés előkészítése és kezdeti  munkái  már igen előrehaladott állapotban vannak.  Elengedhetetlennek tartjuk, hogy ezeken a megbeszéléseken a kivitelező cég képviselői is jelen legyenek. Munkatársaim az elkövetkező napokban időpont-egyeztetés ügyében jelentkezni fognak.

Csömör, 2012. június 20.

A további sikeres együttműködés reményében, üdvözlettel:

Fábri István s.k.

Csömör Nagyközség polgármestere  

 

 

Fábri István polgármester 2012. június 20-án levélben kért magyarázatot kért a NIF Zrt.-től  a 3-as számú (Rét utcai) bekötőút építésével kapcsolatban. A NIF Zrt. vezetői válaszlevelükben egyeztetést javasoltak. Levelük teljes egészében az alábbiakban olvasható:

 

Megszakítás