Üdvözöljük!

Csömöri felsőoktatási ösztöndíj pályázat

2016 június 10. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány pályázatot hirdet továbbtanulni szándékozó helyi fiatalok számára. A pályázat célja, hogy hozzájáruljon azoknak a tehetséges fiataloknak a továbbtanulásához, akik első diplomájuk megszerzését jó tanulmányi eredményeik ellenére is csak költségtérítéses képzésben kezdhetik meg 2016 őszén.

A pályázaton való részvétel feltételei:

1.) Állandó bejelentett lakóhely Csömörön (min. 2016.01.01-óta).

2.) A pályázó korábban nem nyert felvételt államilag elismert felsőoktatási intézménybe, idei jelentkezése így az első egyetemi/főiskolai diploma megszerzésére irányul.

3.) A választott képzés államilag elismert hazai felsőoktatási intézményben meghirdetett, 2016 őszén induló bármely nappali munkarendű alapképzés vagy osztatlan képzés.

4.) A pályázó vállalja, hogy a 2016. évi, normál eljárás keretében a felsőoktatási jelentkezési lapon az általa választott szakot első helyen állami ösztöndíjas képzésként, második helyen költségtérítéses képzésként jelöli meg.

5.) Az ösztöndíj elnyerésének egyik feltétele a szociális rászorultság, amit a pályázati adatlapon megjelölt módon kell igazolni és indokolni.

6.) Az ösztöndíj elnyerésének tanulmányi feltétele a felvételi eljárás során megszerzett minimum 390 pont.

7.) A pályázó kinyilvánítja továbbá azon, jogi kötelezettséget nem jelentő szándékát, hogy a diploma megszerzése után saját lehetőségeihez és a számára biztosított lehetőségekhez mérten szakmai tudását a település javára is kívánja fordítani.

 

Sikeres pályázat esetén a Csömöri Kulturális Közalapítvány előszerződést köt a Pályázóval, amelyben az Alapítvány vállalja, hogy a pályázatban megjelöltek szerinti, eredményes felsőoktatási felvételi esetén a képzési költség maximum 60%-át átvállalja az adott diploma megszerzéséhez előírt képzési idő alatt.

 

A pályázati adatlapot számítógépen kell kitölteni, majd a kitöltés után kinyomtatni és személyesen aláírni.  A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

A pályázati adatlapot és a jövedelemigazolásokat zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a következő címre: Csömöri Kulturális Közalapítvány, 2141 Csömör, Szabadság út 5. (Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal).

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. augusztus 26. 12.00 óra.

 

Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriuma

 

Megszakítás