Üdvözöljük!

Díszdiplomások jelentkezését várják

2016 február 22. –
Önkormányzati, települési hírek

Azoknak az óvónőknek, tanítóknak, tanároknak a jelentkezését várjuk, akik 1946-ban, 1951-ben, 1956-ban, 1966-ban kapták meg pedagógus diplomájukat, és az alábbiaknak megfelelnek.

Diplomájukat állami vagy felekezeti intézményben, illetve olyan felekezeti intézményben szerezték meg, amely jelenleg nem működtet pedagógusképző intézményt. Legalább 30 éven keresztül dolgoztak a pedagóguspályán vagy a művelődésügy területén, és szolgálati idejük nagy részét Csömörön töltötték.

 

A díszoklevél adományozására irányuló kérelmet március 18-ig kell eljuttatni Csömör Nagyközség Önkormányzatához személyesen vagy postai úton (2141 Csömör, Szabadság u. 5.).

További információ kapható Kovács Jánosnénál: telefon: 06-28-544-026

 

A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:

 

Kérelem az eredeti oklevelet kiállító intézmény vezetőjéhez, illetve annak jogutódjához, mely tartalmazza az igénylő nevét (hölgyeknél leánykori nevét) édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét, TAJ számát, adóazonosító számát.

Az eredeti diploma fénymásolata (nem magyar nyelvű diploma esetén annak hiteles magyar fordítása szükséges).

A pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolására a munkakönyv 1. és 9‒12. oldalainak fénymásolata.

 

 

 

Amennyiben személyesen hozza be, vagy meghatalmazottja útján juttatja el a fent felsoroltakat, és nem áll módjában azokról fénymásolatot készíttetni, kérésére a helyszínen azt elkészítjük.

 

A beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

 

 

                                                                                            Tormay-Lesták Mária sk.

                                                                                                alpolgármester

 

Megszakítás