Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Ebösszeírást tartanak

2023 április 27. –
Általános hírek

A csömöri önkormányzat 2023. május 2. és június 23-a között az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1-2) bekezdése alapján ebösszeírást tart. A kutyatartókat, az ingatlantulajdonosokat, illetve -használókat arra kérjük, hogy tegyenek eleget a fenti jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatásnak. Az összeírás elsősorban ebrendészeti és járványvédelmi szempontok miatt fontos.

Ebösszeírást tartanak

Az összeírás során a Polgármesteri Hivatal jegyzője által hitelesített meghatalmazással ellátott összeírók a település minden olyan ingatlanát felkeresik, amely ebtartásra alkalmas.  

Az ebösszeíró adatlapot az oltási könyv adatai alapján ebenként kell kitölteni.

Ha az összeíró az adott ingatlanon nem talál olyan személyt, aki adatot tud szolgáltatni, akkor értesítést helyez el a megismétlendő összeírás érdekében.    

A korábbi összeírás során bejelentett kutyákat is újból regisztrálni kell.

Négy hónaposnál idősebb kutyákat csak mikrochippel (transzponderrel) megjelölve lehet tartani. Aki ennek a  kötelezettségének még nem tett eleget, annak az adatlap kitöltése előtt célszerű azt pótolni. Ha nincs beültetett chip, minimum 45 ezer forintos állatvédelmi bírság szabható ki. 

Ha a kutyatulajdonos a kötelező adatszolgáltatást nem teljesíti, akkor 30 ezer forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Azokon az ingatlanokon, ahol nincsen kutyatartás, ezt a tulajdonosnak vagy az ott tartózkodó személynek az aláírásával kell igazolnia. Ha a tulajdonos vagy a használó ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, szintén 30 ezer forint állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Az állatok összeírásával és az egyéb, a települést érintő témákkal kapcsolatos, nem kötelezően megválaszolandó kérdésekről a kérdezőbiztosok minden esetben tájékoztatást adnak.

Köszönjük, hogy együttműködésükkel hozzájárulnak az önkormányzat számára államilag kötelezően előírt ebösszeírás sikeres lebonyolításához.

Az ebösszeíráshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató a lap alján lévő linkről tölthető le.

                                                                                               Dr. Katona Péter

                                                                                                      jegyző

Dokumentumok

Megszakítás