Üdvözöljük!

Elszámolás az árvízkárok enyhítésére nyújtott támogatásról

2011 március 23. –
Önkormányzati, települési hírek

Dr. Tóth Lajos Felsőzsolca  polgármestere 2011. február 8-án megküldte az árvízkárosultak részére nyújtott támogatásról készült elszámolást.

A  Felsőzsolcai árvízkárok
enyhítésére létrehozott Felsőszolca és Vidéke Takarékszövetkezet által

vezetett 54500112-10021550 számú elkülönített bankszámlára
az alábbi szervezettől adomány címén átadott pénzösszeg az alábbiak szerint
megérkezett:

 

Szervezet neve:                   Csömör Nagyközség Önkormányzata

Szervezet címe:                    2141 Csömör, Szabadság út 5.

Nyújtott támogatás összege: 2.774.275,- Ft

Könyvelés dátuma:                2010. 07.28.

 

 

Az elkülönített bankszámlán lévő adományok felhasználásáról
Felsőzsolca Város Képviselő-testülete 30/2010.(XII.20.) számú önkormányzati
rendeletével döntött a 2010. május és június hónapban bekövetkezett árvízzel
kapcsolatban keletkezett károk pénzadományból történő enyhítéséről, amelyet a
3/2011.(I.21.) számú önkormányzati rendeletével módosított.

A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén
belül fekvő lakás céljára szolgáló árvízkárral érintett ingatlanokra. A
károsultak 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint pénzbeli támogatást kaptak,
amennyiben bármely segélyszervezettől 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint
értéket meg nem haladó pénzbeli, vagy tárgyi adományban nem részesültek. A
károsultakkal Felsőzsolca Város Önkormányzata megállapodást kötött, részükre a
támogatásokat 2010. december 20-ától folyamatosan fizette ki Felsőzsolca és Vidéke
Takarékszövetkezet.

A támogatást a károsultak a lakóépület épületszerkezeteiben
és berendezéseiben bekövetkezett károk javítására és pótlására használhatták
fel.

A rendelet alapján összesen 714 károsult tulajdonos részére
került támogatás megállapításra, amelyet jelen elszámoláshoz mellékletként
csatolt ingatlanjegyzék tartalmaz.

Csömör Nagyközség Önkormányzata által leszállított, a
lakosság felajánlásából származó tárgyi adományokat az árvízkárosultak számára
átadtuk.

 

 

 

 

Megszakítás