Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Engedélyköteles a fakivágás

2022 január 17. –
Önkormányzati, települési hírek

Az elmúlt évtizedekben Csömör lakossága egyre nőtt, a belterület és a beépítettség aránya folyamatosan emelkedett, ezzel párhuzamosan a fás szárú növények mennyisége jelentősen lecsökkent. A csökkenés megfékezésére az önkormányzat tavaly megalkotta a fás szárú növények védelméről szóló rendeletet.
Az őszi időszakban sajnos több illegális fakivágás és facsonkolás is történt a településen, mely ügyekben kénytelenek voltunk a vonatkozó jogszabályok értelmében eljárni.

A rendelet legfontosabb elemei

A rendelet kevésbé avatkozik be a magáningatlanokon meglévő növényállomány kezelésébe, emellett sokkal szigorúbban lép fel a közterületi ingatlanok fáinak, cserjéinek védelmének érdekében.

A magáningatlanokon  történő fakivágás szabályai

  • Minden 20 cm átmérő feletti fa kivágására – az inváziós fajok közül csak az akácra – engedélyt kell kérni! Minden fakivágás csak vegetációs időszakon kívül végezhető, kivéve, ha a fa balesetveszélyes vagy kiszáradt. 

Gyümölcsfákra a dió, mandula, szelídgesztenye, törökmogyoró és a díszfának nemesített gyümölcsfák kivételével nem kell engedélyt kérni.

  • Egy darab egészséges fa kivágását két darab díszfával vagy négy darab gyümölcsfával kell pótolni. Beteg fa esetén ennek a felét kell elültetni.
  • Fontos változás, hogy azokon az ingatlanokon, ahol fakivágás után a telek minden 60 m2-ére legalább egy fa jut, ott nincs előírva pótlási kötelezettség.
  • Szigorúan szankcionálja a rendelet az engedély nélküli fakivágást, csonkolást, ennek pótlási kötelezettsége 100%, tehát pl. egy 30 cm átmérőjű engedély nélkül kivágott fát 5 db 6 cm átmérőjű fával kell pótolni vagy pénzben megváltani.
  • A fakivágási engedély érvényessége 1 év!

 

A közterületen történő fakivágással kapcsolatban

  • Minden esetben engedélyköteles! Jellemzően kapubeálló vagy közművek kialakítása esetén kérhetik a lakók. Még akkor is engedélyt kell rá kérni, ha a lakó maga ültette korábban a fát!
  • Egy darab egészséges fa kivágását 100%-osan kell pótolni, tehát egy 30 cm átmérőjű fát 5 db 6 cm átmérőjű fával kell pótolni vagy pénzben megváltani.
  • Szigorúan szankcionálja a rendelet az engedély nélküli fakivágást, csonkolást, ennek pótlási kötelezettsége 200%, tehát pl. egy 30 cm átmérőjű engedély nélkül kivágott fát 10 db 6 cm átmérőjű fával kell pótolni vagy pénzben megváltani.
  • A Csötesz Kft. csak nagyon indokolt esetben vág ki fát, balesetveszély vagy kiszáradás esetén. Ebben az esetben is a pótlási kötelezettség 1 db minden kivágott fa után.
  • A fakivágási engedély érvényessége 1 év!

 

Gallyazás:

A rossz tapasztalatok miatt szükség volt a gallyazás minőségének és mértékének pontos meghatározására. A túlzott mértékben végzett gallyazás csonkolásnak minősül és ennek megfelelően szankcionálja a rendelet. A magáningatlanon belül a gallyazás nincs szabályozva. A járda űrszelvényének gallyazása az ingatlan tulajdonosának a feladata.

 

Ültetés:

Mind a magáningatlanokon, mind a közterületen történő ültetést szabályozza a rendelet. A növények növekedését és az ültetési távolságokat is figyelembe kell venni, hiszen több évtizedre tervezünk.

A lakosság által az utcára kiültetett fás szárú növények az ültetéstől kezdve az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerülnek, ezért fontos, hogy a lakók a közterületre vonatkozó ültetés szabályait is betartsák, és az önkormányzattal együttműködve telepítsék az utcai sorfákat. Nagyon fontos, hogy ügyeljenek a védőtávolságokra, közművekre, közlekedési szempontokra. Ezért lényeges, hogy az ültetés előtt kérjenek szakmai segítséget a Csötesz Kft.-től.

Az illegális, engedély nélküli fakivágás szabálysértés, és 200 ezer forintig pénzbírságot von maga után. Ezen felül a kivágás pótlása is jelentős tétel lehet, a több százezertől akár az 1,5-2 millió forintot is meghaladhatja!

A fás szárú növények védelméről szól rendelet teljes egészében megtalálható a www.csomor.hu oldalon.

Megszakítás