Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Felhívás

2013 május 04. –
Önkormányzati, települési hírek

Az ingatlanok előtti járdaszakasz rendben tartása a tulajdonos felelőssége.

Felhívom
figyelmüket, hogy az ingatlan tulajdonosa (kezelője,
használója) köteles gondoskodni az ingatlan – beleértve az ingatlan-nyilvántartásban
közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és
gyommentesítéséről, valamint az ingatlan előtt lévő fák, bokrok gallyazásáról,
a járdára benyúló bokrok, faágak levágásáról.

 

Aki ezekről nem
gondoskodik, a közösségi együttélés
szabályait szegi meg, és 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150.000
Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

 

                                                                              

Dr.
Katona Péter s.k.

                                                                                                    
jegyző

Megszakítás