Üdvözöljük!

Fontosabb települési események, intézkedések

2011 augusztus 13. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a két képviselő-testületi ülés között eltelt időszakról.

A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

 történt fontosabb települési események és intézkedések

(2011. július 1—augusztus 12.)

– Összefoglalás –

1.) Július 1-2. között Imre Kovač polgármester meghívására Mojmírovcén tettünk látogatást az ottani Grassalkovich-kastély és a csömöri Furmicska Néptánc Egyesület közös projektzáró rendezvényén. Szlovákiai testvértelepülésünk vezetőivel ez volt az első személyes találkozása az új önkormányzatnak, amelyen Csömört Fábri István polgármester, Tihanyi Ferenc képviselő és Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetője képviselte. 

2.) Július 5-én elkészült a Nagy Sándor utca és a Szabadság út sarkán a település új közparkja és játszótere. A hosszú évekig gondozatlan és a településképet jelentősen rontó területen négy pihenőpad, kerékpártoroló, két rugós gyerekjáték, három szeméttároló, továbbá ivókút került elhelyezésre, illetve számos növény, virág és fa is díszíti az immár füvesített kb. 600 m2 nagyságú teret. Az ott lakók kérésére külön kocsi behajtó is kialakításra került. A pihenőpark, Szekeres Emese és Onhausz Erzsébet táj- és kertépítő mérnök tervei alapján, teljes egészében a Csömöri Községgondnokság munkatársainak közreműködésével került készült el. A felmerülő költség 3,5 millió Ft volt. A tervek szerint a későbbiekben újabb köztéri játékokkal bővül majd a tér.

3.) Az országos rendezvényekhez kapcsolódóan rövid ünnepség keretében július 5-én köszöntöttük a köztisztviselőket a Polgármesteri Hivatalban.

4.) Július első felében a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a Mező, József A. és Táncsics utca építése kapcsán az előző önkormányzati vezetés és a projektmenedzsment 2010 augusztusában olyan súlyos pályázati szabálytalanságot követett el a kivitelezés pótmunkái kapcsán, ami miatt több mint 6 millió Ft-os büntetéssel sújtja önkormányzatunkat. Az erről szóló határozatot megfellebbeztük, döntés szeptemberre várható. Az ettől függetlenül is húzódó utolsó pályázati részlet kifizetésének csúszása miatt a kivitelező cég (Aszfaltpálya Építő Kft.) képviselői levélben és személyesen is megkerestek minket a még ki nem fizetett támogatási összegük sürgetése ügyében.

5.) Lassan végéhez közeledik a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. és a régi Csömöri Sport Kft. közötti átadás-átvétel, továbbá megkötöttük az Önkormányzat és az új kft. közötti megállapodást az önkormányzati tulajdonban lévő sportcsarnok használatáról. Az elmúlt héten egy rutinszerű APEH-vizsgálat is történt a régi kft. utolsó félévének működésére vonatkozóan egy ÁFA-visszaigénylés következtében. A versenyszakosztályok csapatai többségének nevezése megtörtént. A régi sport kft. technikai munkatársai az új nonprofit sport kft.-ben dolgoznak tovább; az ügyvezetővel a képviselő-testületi döntés szabta feltételek szerint megállapodtam a közös szerződésbontásról, a pénzügyi munkatárssal azonban eddig nem sikerült.

6.) Július első felében a Szedervölgyi utca, korábbi lakossági kérésre, kb. 300 méter hosszan mart aszfalt burkolatot kapott a Laki saroktól a Tücsökdomb utcáig. A felmerülő összköltség félmillió Ft volt.

7.) Július 11-én a Polgármesteri Hivatalban személyes egyeztetettem Aszódi Csaba Andrással, az Országos Szlovák Önkormányzat alelnökével. A megbeszélés keretében a régió legnagyobb éves szlovák nemzetiségi rendezvényének („Márton-napi tollfosztó”) csömöri lebonyolításáról történt előzetes megállapodás. A több száz fős kulturális programra a Csömöri Sportcsarnokban kerülne sor novemberben. A megbeszélésen részt vett Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is. 

8.) Július első felében a nagy nyári melegben több alkalommal is meggyulladt a tarló a határban, de szerencsére a gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően komolyabb kár nem történt. 

9.) A nyár folyamán több közösségi közterületen és intézménynél is rongálás történt: pl. Szlovák ház, Bulgár kert. A kár eléri az egymillió forintot. Az önkormányzati honlapon és a Csömöri Hírmondóban ezzel kapcsolatban felhívást tettünk közzé.

10.) Július 19-én lezárult az újra kiírásra került műszaki vezetői álláspályázat. A közel harminc jelentkező közül Juhos Dáviddal kötött szerződést a Polgármesteri Hivatal, aki jelenleg három hónapos próbaidejét tölti az Önkormányzatnál.

11.) Július 31-én a Polgármesteri Hivatalban Tihanyi Ferenc képviselőtársammal és Reményi Erika kolléganőmmel fogadtuk a helyi evangélikus gyülekezet németországi testvérgyülekezetének 23 fős küldöttségét St. Michaelisdonnból. A településen egy hetet eltöltő csoportot Uwe Kraupner lelkész vezette.

12.) Augusztus 1-jén otthonában köszöntöttük Kiss Györgynét 90. születésnapja alkalmából. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot hivatalosan dr. Katona Péter jegyző adta át.

13.) Hosszas engedélyeztetési eljárás után július végén elkezdődtek a mobilóvoda telepítéséhez szükséges munkálatok a Kacsóh P. utcai intézmény udvarán, amelyet a Községgondnokság munkatársai végeznek. Mivel az eredeti tervekhez képest több átalakítás is szükségessé vált a régi épülethez való csatlakozás biztosítása miatt, ezért a költségvetésben kalkulált összeghez képest plusz kiadások merültek fel, melyről a következő testületi ülésen adunk pontos tájékoztatást. A plusz 20 gyermek elhelyezését lehetővé tevő konténer épület az óvodai év kezdetére várhatóan elkészül.

14.) Augusztus 1-jén római katolikus szertartás szerint a csömöri temetőben örök nyugalomra helyezték a tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Winklerné dr. Molnár Mária gyógyszerészt, a helyi Winkler Patika vezetőjét, akit férjével, dr. Winkler Zoltán gyógyszerésszel együtt 2010-ben az Önkormányzat Csömörért Emlékéremmel tüntetett ki.

15.) Július 18-án és augusztus 12-én egyszerűsített eljárás keretében összesen 7 fő, Erdélyből Magyarországra települt lakos tett állampolgársági esküt a Polgármesteri Hivatalban. A polgármester előtt esküt tett személyek közül négyen csömöri lakosok, hárman pedig a településhez korábbi munkájuk révén kötődnek.

16.) Július 13. és augusztus 5. között egy csömöri vállalkozó és a Községgondnokság közös kivitelezésben kitisztította a Csömöri-patak Szabadság út és Jókai Mór utca közötti szakaszát. A beruházás kb. bruttó fél millió forintba került.

17.) Június hónapban megcsúszott a zeneiskola tetőszerkezete, ezért több műszaki szakvéleményt is bekértünk a pontos műszaki-statikai állapot megismerése érdekében. Ennek eredményeként az öt évvel ezelőtt felújított, ám veszélyessé nyilvánított épületet dr. Katona Péter jegyző hivatalosan lezáratta. A műszaki helyreállítás tervezése, illetve az őszi tanítás megoldásának előkészítése jelenleg zajlik, mint ahogy a kártérítési igénnyel és a felelősségre vonással kapcsolatos intézkedések is megkezdődtek. Az ügyben augusztus 12-ére rendkívüli képviselő-testületi ülést kellett összehívni.

*****

— Az augusztus 20-i ünnep alkalmából több rendezvényre is sor kerül a nagyközségben. Augusztus 20-án délelőtt a Szlovák Házban ökumenikus imaóra keretében a négy helyi keresztény felekezet tart közös egyházi szertartást. Délután 15.00 órakor kerül sor a községi ünnepségre, amelyen az Önkormányzat felkérésére Dr. Bándi Gyula, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára mond ünnepi köszöntőt. Az új kenyér áldását Esztergály Előd Gábor református lelkész végzi.

— Mindkét testvértelepülésünk részéről érkezett meghívás kora őszi eseményekre: szeptember 3-4-én az erdélyi Torockón, szeptember 8-9-én a szlovákiai Mojmírovcén tartanak falunapokat. 

— A következő testületi ülésre várhatóan szeptember 15-én kerül sor.

Fábri István s.k.

polgármester

Megszakítás