Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Fontosabb települési események, intézkedések

2011 december 07. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester összefoglalója a 2011. november 4-december 1. közötti időszakról.

1.) November 5-én az őszi külterületi civil szemétszedési akció zárásaként a Majorszegi liget melletti erdőterület megtisztítására került sor. Ezúttal a polgármesteri hivatal dolgozói gyűjtötték a hulladékot a mezőőrök és a Községgondnokság közreműködésével. A két őszi akció alkalmával összesen 120 tonna szemét került begyűjtésre. November 15-én a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést folytattunk a civil csoportok képviselőinek, a helyi rendőrségi körzeti megbízottaknak, a mezőőröknek, a községgondnokság vezetőjének és támogató vállalkozóknak a bevonásával. A továbbiakban számos intézkedésre kerül majd sor az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érdekében.

A Helyi Hírek regionális folyóirat november 30-i számában kétoldalas összeállítást közölt hulladékkezelési programunkról és parkosítási, erdősítési terveinkről. 

2.) Tovább folytatódtak az egyeztetések a helyi református gyülekezettel a Temető közben található ingatlan és a Laky-villa elcserélése ügyében. November 7-én a polgármesteri hivatalban megtartott egyeztetésen a református gyülekezet vezetői, Esztergály Előd lelkész és Deák Ferenc főgondnok mellett részt vett Sipos Bulcsu Kadosa, az Északpesti Református Egyházmegye esperese és Margit István egyházmegyei főgondnok is. Az önkormányzatot Fábri István polgármester, Biró Attila alpolgármester, dr. Katona Péter jegyző és Juhos Dávid műszaki osztályvezető képviselte. Ennek során részletesen megvitattuk a két ingatlan közötti értékkülönbözet kompenzálási lehetőségeit, a helyi védettség alatt álló épület megóvásának és felújításának a kérdését, a kialakítandó egyházi épület közösségi célú hasznosítási formáira tett javaslatokat és a jelenleg ott lakó két idős polgár lakhatási problémáinak a megoldási lehetőségeit.

3.) November 7-én második alkalommal egyeztettem a polgármesteri hivatalban a helyi tűzoltóság létrehozása ügyében Janovics Zoltánnal. A nemrég megalakult Csömöri Tűzoltó Egyesület képviselői telephelyet, éves működési és egyszeri indulási pénzügyi támogatást kértek az önkormányzattól, továbbá segítséget abban, hogy megkeressék a helyi vállalkozásokat együttműködés kialakítása céljából. A tűzoltó egyesület képviselői a Pénzügyi Bizottság ülésén is bemutathatták elképzeléseiket november 14-én.

4.) November 8-án a polgármesteri hivatalban egyeztettünk a veszélyessé vált és a mogyoródi polgármesteri hivatal, mint kijelölt illetékes építési hatóság által lebontásra kötelezett Középhegy u. 6. szám alatti   ingatlan ügyében a többi tulajdonossal. Az osztatlan közös tulajdonú, 2 933 m2-es telken és a rajta található 410 m2-es épületben az önkormányzatnak 11%-os tulajdonrésze van. A Népjóléti Bizottság elé vittem az ügyet, ahol a december 1-jei ülésre előterjesztés született. Az ingatlan lehetséges későbbi közös hasznosításáról további egyeztetéseket folytatunk. A megbeszélésen Biró Attila alpolgármester és Juhos Dávid műszaki osztályvezető vett részt.

5.) November 9-én Csömörön személyesen egyeztettem Vécsey Lászlóval, településünk országgyűlési képviselőjével, amelyen részt vett Marosi Éva pénzügyi osztályvezető is. Két fontos ügyben kértem a segítségét. Az egyik az M0-s pótlólagos környezetvédelmi beruházásainak, illetve a 3-as számú bekötőút építésének a felgyorsítása. Az előbbi ügyében parlamenti interpellációt is tervez a képviselő úr, ahol a környező települések hasonló kéréseit is tolmácsolja majd a Parlament, illetve az illetékes minisztériumi szerve k felé. A másik a 2010 augusztusában, az előző önkormányzati vezetés időszakában elkövetett közbeszerzési szabálytalanság a „3 út” beruházás során, amelynek következtében 3,5 millió Ft +Áfa veszteség érte a települést. Ennek a pénznek a visszaszerzése ügyében egyeztetéseket kezdeményeztünk a pályázatot menedzselő cég képviselőivel is.

6.) November 10-én a helyi sportcsarnokban találkoztam a lánygyermek-kézilabdacsapat tagjainak szüleivel, ahol a tagdíjrendszer bevezetéséről egyeztettünk. A megbeszélésen a szülők döntő többsége számára elfogadható volt a tagdíjszedés elindítása. Az egyeztetésen jelen volt Mervald Zsuzsa edző, Czirjék János, a női felnőtt csapat edzője és Válé Flórián, a nonprofit sport kft. ügyvezetője.

7.) November 10-én és november 24-én tartotta ülését a Népjóléti Bizottság dr. Szarka Zsuzsanna képviselő, elnök vezetésével.

8.) November 22-én tartotta ülését az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság Tormay-Lesták Mária képviselő elnökletével a polgármesteri hivatalban. 

9.) November 11-én hagyományos Márton-napi jótékonysági bált rendeztek a sportcsarnokban. A jó hangulatú rendezvényen több mint 700 ezer forintot sikerült összegyűjteniük a szervezőknek, amit a Mátyás Király Általános Iskola udvara játszóterének felújítására fordítottak.

10.) November 14-én személyesen, egyenként egyeztettünk az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérlőivel. A találkozókra, amelyen az önkormányzat részéről még Marosi Éva pénzügyi osztályvezető vett részt, azért volt szükség, mert a korábbi képviselő-testületi döntés értelmében jelentősen megemelt bérleti díjat kíván érvényesíttetni a testület.

11.) November 14-én a Eigler Tamás képviselő, bizottsági elnök vezetésével tartotta ülését a Pénzügyi,  Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság a polgármesteri hivatalban.

12.) November 15-én a Lámpás Alapítvány vezetőjével, Makrai Józsefnével az alapítvány Nagy Sándor utcai házában egyeztettem a csökkent munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos együttműködési lehetőségekről.

13.) November 15-én a kistarcsai polgármesteri hivatalban az Auchan Liget áruház igazgatójával, Bokor Carmennel és Solymosi Sándorral, Kistarcsa polgármesterével egyeztettem a két település és az áruház közös problémáiról, valamint a további együttműködési lehetőségekről.

14.) November 15-én a helyi polgármesteri hivatalban egyeztetést tartottunk a külterületi illegális hulladéklerakás megakadályozását célzó intézkedésekről és akciókról. A megbeszélésen helyi civil szervezetek és az egyházak képviselői, a polgárőrség vezetője és a mezőőrség képviselője vett részt, továbbá jelen volt dr. Katona Péter jegyző is. Több hasznos javaslat után megállapodtunk abban, hogy átfogó intézkedési tervet dolgozunk ki az illegális hulladéklerakások visszaszorítására, és néhány hónapon belül több intézkedést is foganatosítunk, többek között egyes szemétgócpontoknál útlezárásokat és rajtaütésszerű akciókat is végzünk.

15.) November 14-én Pásztor Sándor képviselő, bizottsági elnök vezetésével tartotta ülését az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a polgármesteri hivatalban.

16.) November 16-án Seres Mária polgármester meghívására Mátraverebélyen részt vettem a helyi önkormányzat és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett szakmai fórumon. A rendezvényen a közfoglalkoztatási program (korábbi nevén: közmunkaprogram) jövő évi kilátásairól tartottak tájékoztatást az illetékes minisztérium vezetői és kormányhivatali tisztségviselők, továbbá Schmitt Jenő, Tab polgármestere, a TÖOSZ elnöke. Csömör polgármestereként felszólalásomban a hátrányosnak nem minősített térségekben az önkormányzati közfoglalkoztatási program szinte teljes leépítésére, illetve az oktatási intézmények átgondolatlan államosítására hívtam fel a figyelmet. A fórumon részt vett Rajnai Henrik, a Csömöri Civil Egyesület képviselője is.

17.) November 18-án Gyálon, a Budapesti Agglomerációs Társulás ülésén Biró Attila alpolgármester vett részt. Vitézy Dávid tartott előadást az agglomerációt is érintő tömegközlekedés-fejlesztési elképzelésekről. Ebből megtudtuk, hogy a HÉV-hálózatok közül a Gödöllői HÉV kerül először közvetlen összeköttetésbe a metróhálózattal.

Biró Attila alpolgármester tárgyalást kezdeményezett Vitézy Dáviddal a csömöri éjszakai tömegközlekedéssel kapcsolatban.

18.) November 19-én a csömöri sportcsarnokban nagyszabású regionális rendezvényre került sor „IV. Márton-napi Tollfosztó” néven a Dolina Pest Vidéki Szlovák Egyesület és a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében. A hagyományőrző eseményen több mint 500 fő vett részt a régió 11 településéről: Cemer, Comadu, Kerepesu, Malej Tarča, Veľkej Tarča, Cinkoty, Kerestury, Ečeru, Maglodu, Pilišu, Sari, Tárnoku. A nagyszabású kulturális, hagyományőrző seregszemlén Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Aszódi Csaba András elnökhelyettes, a Dolina Egyesület vezetője, Szabó Erzsébet a helyi szlovák önkormányzat elnöke és jómagam köszöntöttük a megjelenteket. Települése küldöttségét elkísérte Franka Tibor, Kerepes polgármestere és Kiss Károly alpolgármester, Szabó Károly Pilis polgármestere is. A rendezvényről a Duna Televízió készített összeállítást.

19.) November 21-én elkezdődött a Petőfi utca és a Jókai utca csapadékvíz elvezetési rendszerének a teljes felújítása. A munkákat a Relid-Bau Kft. végzi és várhatóan december 8-án lesz a műszaki átadásra.

20.) November 22-én közös egyezetést tartottunk az önkormányzat intézményeinek vezetőivel. A megbeszélésen az általános iskola, az óvoda, a zeneiskola, a művelődési ház, a könyvtár, a Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Községgondnokság és a nonprofit kft. aktuális problémáiról, a karácsonyi ünnepek alatti működésről és a jövő évi költségvetés előkészítéséről volt szó. Nagy hangsúlyt kapott a zeneiskola ideiglenes működési helyeinek (sportcsarnok, művelődési ház, római katolikus plébánia) kérdése.

21.) November 22-én ellenőrzést végeztünk a kommunális hulladéklerakónál. Az ellenőrzésen Tihanyi Ferenc környezetvédelmi tanácsnok, dr. Katona Péter jegyző, Juhos Dávid műszaki osztályvezető és Pozsonyi Lászlóné vett részt az önkormányzat részéről, a KER-HU Kft.-t Kiss Andrea képviselte. Az ellenőrzés tapasztalatairól a későbbiekben Tihanyi Ferenc képviselő fog beszámolni.

22.) November 23-án a Magyar Madártani Egyesület és a MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.) közötti megállapodás értelmében az évente egyszer tartott konferencia zárásaként Csömörön, a M0-s autópálya és a Csömör-Rákospalota közigazgatási határán található magasfeszültségű oszlopon egy mesterséges kerecsensólyom fészket helyeztek el Bagyura János solymász vezetésével.

23.) November 24-én ülést tartott a Népjóléti Bizottság dr. Szarka Zsuzsanna képviselő elnökletével. A bizottság elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre érkező pályázatokat. A 37 pályázóból 30-an kaptak 3500-5000 Ft közötti ösztöndíjat a 2012-es évre, amelyhez a központi költségvetés – a Wekerle Sándor Alapkezelőn keresztül –  az önkormányzati összeggel azonos támogatást nyújt.

Ugyancsak ezen a napon rendkívüli ülést tartott a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság a zeneiskola tető- és födémszerkezetének felújításáról.

24.) November 24-én hivatalos egyeztetés volt az önkormányzat korábbi vezetőivel a zeneiskola tetőszerkezetével kapcsolatban kialakult helyzetről a korábbi mulasztások tisztázása, illetve a kártérítési igény érvényesítéséről. A polgármesteri hivatalban lezajlott megbeszélésen az előző vezetés részéről Bátovszki György volt polgármester és Mladoniczki Mihály volt jegyző vett részt. A hivatalos értesítő ellenére nem jelent meg Horváth Oszkár, korábbi műszaki vezető és a Toderascu Gelu, a 2006-ban tetőépítést végző cég vezetője. Az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Boross Jenő képviselő, Eigler Tamás képviselő, Pásztor Sándor képviselő, Tihanyi Ferenc képviselő, Tormay-Lesták Mária képviselő, dr. Katona Péter jegyző, Juhos Dávid műszaki osztályvezető, Balogh László műszaki igazságügyi szakértő, az önkormányzat új jogi képviselője, dr. Nyitrai Judit, Bátovszky János iskolaigazgató és Ráduly Ildikó, a zeneiskola igazgatónője volt jelen. Mladoniczki Mihály kérte, hogy saját igazságügyi szakértő bevonásával tekinthessenek be a műszaki dokumentumokba, ezért a jelenlévők újabb egyezetési időpontban (december 7.) állapodtak meg. 

25.) November 25-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban a Csomópont Tehetséggondozó Program csömöri válogatója zajlott. A Budapest XV. kerületében 2010-ben elindított zenei, táncos tehetséggondozó kezdeményezés csömöri állomásán több helyi fiatal is bemutatkozott. Karacs Miklós és Markos-Preszy Katica szervezők decemberben és januárban újabb fellépéseket, a program regionális zárásaként pedig a helyi sportcsarnokban nagyszabású gála műsort szerveznek. Az első csömöri alkalmon Fábri István polgármester, Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke és Félegyházy-Sütő Eszter kommunikációs vezető képviselte az önkormányzatot.

26.) November 12-én és 26-án fontos győzelmeket ért el az őszre jelentős mértékben átalakított, és a bennmaradásért küzdő csömöri férfi kézilabdacsapat a Nemzeti Bajnokság első osztályának B csoportjában. A főleg helyi fiatal játékosokra épülő együttes előbb az Ózd, majd a Hajdúnánás gárdáját fektette két vállra. A szintén átalakított, nagyrészt helyi és környékbeli játékosokra épülő női kézilabda együttes a Pest megyei bajnokság A csoportjában aratott fontos győzelmet a Budakalász csapata ellen november 27-én, amivel a tabella élére ugrott.

27.) November 26-án befejeződött a járda építése az Ibolya utcában. A mintegy 200 méter hosszú, akadálymentes gyalogjárda a Majorszegi dűlő lakói mellett különösen az Összefogás Rehabilitációs Kht.-ben lakó és dolgozó csökkent munkaképességű emberek közlekedését segíti. Az intézmény felé régi adósságát törlesztette ezzel az önkormányzat. A beruházást a Községgondnokság munkatársai végezték. A teljes költség becsült értéke: 1 820 000 Ft, mivel a szállítói számlák még nem érkeztek meg.

28.) November 26-án Kovács Péter Budapest XVI. kerületi polgármester meghívására a mátyásföldi Erzsébetligeti Színházban részt vettem az Estély nevű hagyományteremtő céllal megrendezett lokálpatrióta bálon. Az est fővédnöke Szatmáry Kristóf belgazdasági államtitkár volt. Az eseményen Szabolcs Attila, Budafok polgármestere és Ferdinándy István, Zugló alpolgármestere is részt vett.

29.) November 27-én tartotta adventi gyertyagyújtását a Hősök terén a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat. Dunavölgyi Illésné Konczer Piroska, az önkormányzat elnöke köszöntötte az érdeklődőket. Johann Gyula evangélikus lelkész ünnepi gondolatainak meghallgatása után a Báló Lipót Népdalkör műsora hangzott el, majd Boross Jenő képviselő kínálta kaláccsal, teával és forralt borral az egybegyűlteket.

30.) November 28-án a Kistarcsai és az Erzsébet utca lakóival a megnövekedett forgalom okozta utca problémák kezeléséről egyeztettünk a polgármesteri hivatalban. A közel 50 fő részvételével lezajlott megbeszélésen megállapodtunk arról, hogy az elkövetkező hónapokban több oldalról (forgalomszámlálás, véleménykutatás, közlekedésbiztonsági előírások) is előkészítjük a tavaszra tervezett forgalomcsillapító intézkedések bevezetését. Az egyeztetésen jelen volt Klacsán István, a Csömör Községgondnokság vezetője is.

31.) November 28-30. között lombtalanítás volt. A lehullott falevelek összegyűjtését az önkormányzat megbízásából a Kupac Bt. végezte. 

32.) November 29-30-án kikerült az ünnepi díszkivilágítás a település főútjaira. A lámpák jelentős részét ki kellett javíttatni; szám szerint 32 db-ot, a javítás ára 540.000 Ft volt.  Szükség volt 10 db új lámpatest megvásárlására is, ez 280.000 Ft-ba került, melyet a Községgondnokság állt.

33.) November 30-án a polgármesteri hivatalban közös megbeszélést tartottunk a helyi történelmi egyházak képviselőivel, amelyen részt vett Görbe József római katolikus plébános, Esztergály Előd református lelkész, Johann Gyula evangélikus lelkész és Eszes Zoltán baptista lelkész, továbbá Biró Attila alpolgármester. A kötetlen párbeszéd során a korábbi évek önkormányzati támogatási gyakorlatának újragondolásáról és további együttműködési lehetőségekről esett szó.

34.) November végére befejeződött több településrész közvilágítási fejlesztése (Középhegy: Kacérgiliszta utca, Levendula utca,Panoráma utca, Emlékmű köz, Ulicska, Bajcsy Zs. utca).

35.) December 1-jén egyszerűsített eljárás keretében magyar állampolgárságot kapott és a polgármesteri hivatalban ünnepélyes keretek között állampolgársági esküt tett 5 határon túli, többségükben Csömörön lakó magyar nemzetiségű személy a polgármester előtt (2 fő Erdélyből, 3 fő Kárpátaljáról származik).

36.) December 5-re (hétfőre)  teljes körűen elkészülnek a Rét és a Gorkij utcai fedett buszmegállók. A többi buszmegálló építésére csak tavasszal kerül majd sor — hacsak a téli időjárás nem engedi meg, hogy az alapozás elkészüljön.

*****

— December 14-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban közmeghallgatást tartunk, amelyen beszámolunk a csömöri polgároknak a vállalásaink teljesítéséről.

— A következő, rendes testületi ülésre 2011. december 15-én, csütörtökön kerül sor. 

Fábri István s.k.

polgármester

Megszakítás