Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Fontosabb települési események, önkormányzati intézkedések

2013 február 06. –
Önkormányzati, települési hírek

2011. április 22-május 12.

– Összefoglalás –

 

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. május 12-i ülésére). 

 

1.) Az április 22-i képviselő-testületi határozatok szellemében leállítottuk az önkormányzati alapítású Csömör Ifjúságáért Közalapítványon keresztül zajló szabálytalan kifizetéseket.

A lemondások és visszahívások következtében már nem a működésképtelenné vált ifjúsági közalapítvány, hanem szabályosan, közvetlenül a Csömöri Sport Kft. fizeti ki az érintett kézilabda játékosok költségtérítését.

 

2.) Az április 22-25. közötti húsvéti ünnepek keretében a szokásos egyházi szertartásokra (az evangélikusoknál konfirmációs vizsga is zajlott) és a néphagyomány szerinti szokások felelevenítésére került sor a község közösségeiben, családjaiban.

 

3.) Április 26-án a Polgármesteri Hivatalban egyeztetést tartottunk azokkal a földtulajdonosokkal, akik a településszerkezeti tervvel kapcsolatban tiltakozó beadvánnyal éltek. Ennek eredményeként Biró Attila alpolgármester előterjesztést készített, amely szerint az eredetileg tervezetthez képest egyes külterületi részeken lényegesen kisebb erdőterületek kerülnének kijelölésre.

 

4.) Április 27-én az Összefogás Rehabilitációs Centrumban működő Egyenlő Esélyekért! Alapítvány meghívására részt vettem azon a projektzáró rendezvényen, amelynek keretében az érdekegyezetés és a közösségi kooperáció különböző elemeit ismerhették és tanulhatták meg a résztvevők. Az eseményre a XVI. kerületi Erzsébetligeti Színházban került sor.

 

5.) Április 28-án a Ker-Hu Kft. telephelyén Biró Attila alpolgármester, Tihanyi Ferenc képviselő, környezetvédelmi tanácsnok és Kormányos Györgyné hivatali főelőadó a helyi hulladéklerakóhely negyedéves környezetvédelmi ellenőrzését végezték el személyes bejárás keretében.

 

6.) Április 28-án a Csömöri Kulturális Közalapítvány kuratóriuma elbírálta a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatokat. Az önkormányzat által meghatározott 3 millió Ft-os keretösszeg felhasználásáról először döntő kuratórium 12 helyi egyesületet, illetve alapítványt támogatott.

 

7.) Április 28-án a Csömöri Civil Egyesület „Civil klub" nevű fórumának vendége volt dr. Katona Péter jegyző úr, akinek ez volt az első nyilvános szereplése Csömörön. A művelődési házban megtartott egyesületi rendezvényen az érdeklődők (köztük a képviselő-testület több tagja) többek között a Polgármesteri Hivatal működésében és szemléletében várható változásokról faggatták Csömör új jegyzőjét.

 

8.) Április 30-án és május 1-jén a Gorkij fasoron található Szlovák Háznál ötödik alkalommal rendezték meg a Szlovák Napokat, amely idén először egyúttal majális is volt. Május 1-jén a helyi MSZP is majálist tartott az általános iskola udvarán és a Sportcsarnokban.

 

9.) Május 1-jén Riz Levente, Rákosmente polgármestere meghívására részt vettem az 1,6 milliárdos költségvetésű, XVII. kerületi Pesti úti Főtér avató ünnepségén. A központi pályázati támogatással (TÁMOP) megvalósuló beruházás záró rendezvényén számos minisztériumi vezető és környékbeli önkormányzati elöljáró is jelen volt.

 

10.) A kommunikációs vezetői pozícióra összesen 36 álláspályázat érkezett, amelyből kb. a felét csömöri pályázó adta be. Az állást Félegyházy-Sütő Eszter, Dobó utcai lakos nyerte el, aki május 2-ától állt munkába.

 

11.) Május 2-án először tettek, egyszerűsített eljárás keretében, állampolgársági esküt Csömörön. A Polgármesteri Hivatalban megtartott ünnepi eseményen egy Erdélyből áttelepült csömöri polgár kapott magyar állampolgárságot.

 

12.) Május 2-án az Evangélikus Ifjúsági Házban önkormányzati vezetők, civil szervezetek képviselői, kommunikációs szakemberek bevonásával, egyeztető megbeszélést tartottak mozgóképes kommunikációs felület kialakításáról. A Tanuljunk egymástól! program résztvevői felajánlották közreműködésüket egy mozgóképes felület kialakításához, amellyel a helyi kommunikációt szeretnék támogatni. A megbeszélésen Szekeres Erzsébet, az Összefogás Rehabilitációs Központ vezetője, illetve önkormányzatunk részéről Fábri István polgármester, Biró Attila alpolgármester és Félegyházy-Sütő Eszter kommunikációs vezető vett részt.  

 

13.) Kormánydöntés eredményeként a Belügyminisztérium idén már nem finanszírozza tovább a településőri szolgálatot. A Csömörön két településőrt érintő negatív döntés ügyében az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság május 4-én sürgősséggel megtárgyalta a kialakult helyzetet. A bizottság ülésén részt vett a Kistarcsai Rendőrőrs újonnan kinevezett vezetője, Mondok Zoltán százados is, aki viszont a közbiztonságot érintő pozitív fejleményről, a rendőri állomány év közbeni növeléséről is beszámolt. Az egyeztetés eredményeként testületi előterjesztés született a május 12-i ülésre.

 

14.) Május 6-án Franka Tibor, Kerepes polgármestere meghívására Biró Attila alpolgármester részt vett a kerepesi Faluház, európai uniós finanszírozásból megvalósuló, felújítási munkáinak nyitó rendezvényén.

 

15.) Május 7-én Csömör erdélyi testvértelepülése, Torockó polgármesterének, Szőcs Ferencnek a meghívására részt vettem a torockószentgyörgyi falunapokon (Szent György-napok). Ennek keretében tolmácsoltam meghívásunkat a torockói önkormányzat vezetői felé a nagyközség legjelentősebb rendezvényére, a júniusi Pünkösdi Fesztivál-Csömöri Falunapokra.

 

16.) Május 8-án rendezték meg a XXI. Csömöri Kórustalálkozó és Egyházzenei Hangversenyt a római katolikus templomban. Az egyik legnagyobb hagyományú és legjelentősebb helyi kulturális-művészeti eseményen az Önkormányzatot Fábri István polgármester (hivatalos köszöntő elmondásával), Biró Attila alpolgármester és Tormay-Lesták Mária képviselő, oktatási, sport- és kulturális bizottsági elnök képviselte.

 

17.) Május 6-9. között három alkalommal is összeállítást közölt a Hír TV a csömöri kézilabda utánpótlásképzés eredményeiről és várható jövőbeni alakulásáról.

 

18.) Május 11-én a Polgármesteri Hivatalban egyeztető megbeszélést tartottunk a helyi mozgóárusok képviselőivel a közterület-használati díjak beszedésével kapcsolatos szabálytalanságokról és a bevezetendő új díjtételekről. A megbeszélésen Fábri István polgármester, Pásztor Sándor képviselő, ügyrendi és közbiztonsági bizottsági elnök és Boross Jenő képviselő, vállalkozásokért felelős bizottsági tag vett részt. Az egyeztetés eredményére is alapozva rendeletmódosítási javaslatot terjesztek a képviselő-testület elé május 12-én.

 

19.) Az elmúlt hetekben külső munkatársak bevonásával kommunikációs munkacsoport jött létre, melynek az önkormányzati-települési kommunikáció általános fejlesztésének keretében több, önkormányzati finanszírozású kiadvány szerkesztése is feladata. A munkacsoportnak az önkormányzat részéről Fábri István polgármester, Biró Attila alpolgármester, Tormay-Lesták Mária képviselő, oktatási-, sport és kulturális bizottsági elnök és Félegyházy-Sütő Eszter kommunikációs vezető a tagja.

 

20.) Az újonnan megalakítandó nonprofit sport kft. ügyvezetői állására összesen 12 pályázat érkezett, amelyekből 5 helyi lakostól. Az érdeklődők jelentős része előzetes meghallgatáson is részt vett, amelyeken Fábri István polgármester, Biró Attila alpolgármester, Tormay-Lesták Mária képviselő, oktatási, sport- és kulturális bizottsági elnök és Tihany Ferenc képviselő, sportért felelős bizottsági tag volt jelen. A pályázatok nyilvános testületi meghallgatására és az új ügyvezető megválasztására a május 12-i ülésen kerül sor.

 

21.) Dr. Katona Péter jegyző munkába állása után elkezdte a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési rendjének áttekintését. Ehhez kapcsolódóan, polgármesteri kezdeményezésre, lezárult a polgármesteri és jegyzői titkárság szétválasztása és kialakításra került az alpolgármesteri és képviselői iroda. Új munkatársként Szegvári Mónika vezeti a jegyzői titkárságot. Az esetlegesen bekövetkező érdemibb változásokról folyamatosan tájékoztatjuk a képviselő-testületet.

 

22.) Az intézményvezetők ötéves megbízatásának lejártával kötelezően meghirdetett általános iskolai és zeneiskolai igazgatói állásra összesen 2-2 érdeklődő adta be pályázatát. A pályázók intézményi meghallgatása, illetve a pályázati anyagok pedagógusi-dolgozói véleményezése megkezdődött. Az intézményi meghallgatásokon az Önkormányzatot Tormay-Lesták Mária képviselő, oktatási, sport- és kulturális bizottsági elnök képviseli.

 

23.) Megkezdődtek a Pünkösdi Fesztivál-Csömöri Falunapok rendezvény előkészítő munkái. Az önkormányzat és a Petőfi Sándor Művelődési Ház a napokban egyezteti a település legnagyobb programsorozatának részletes programját és kommunikációs feladatait.

 

24.) Az önkormányzat képviseletében Biró Attila alpolgármester vett részt a Fővárosi Agglomerációs Társulás ülésén május 4-én, ahol véglegesítették a társulási szerződést.

 

*****

 

A következő képviselő-testületi ülésre 2011. június 2-án kerül sor.  

 

Fábri István s.k.

polgármester

                                                 

Megszakítás