Üdvözöljük!

Fontosabb települési események, önkormányzati intézkedések

2013 február 06. –
Önkormányzati, települési hírek

2011. május 13-június 2.

– Összefoglalás –

 

(Készült Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. június 2-i ülésére). 

 

1.) Május 6-án, illetve május 20-án a Nefelejcs Művészeti Óvodában, 21-én a Mátyás Király Általános Iskolában rendezték meg a családi sportnapot. Mindkét nagysikerű intézményi rendezvényen sok száz szülő és gyermek vett részt.

 

2.) Május 15-én első alkalommal rendezték meg Csömörön a Sváb Majálist. A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésben a Hősök terén tartott vasárnap délutáni szabadtéri programokra a rossz idő ellenére sokan kilátogattak.

 

3.) Május 9-18. között került sor a lomtalanításra a településen. Az önkormányzat és a Kupac Bt. szervezésében lezajlott lomtalanítási akció összességében sikeresen lezajlott. A korábbi évekhez hasonlóan most is voltak kisebb, egyelőre elkerülhetetlennek tűnő közbiztonsági problémák, de ilyen jellegű érdemi eseményről nem kaptunk információt.

 

4.) Május 20-án Isaszegen került sor a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás ülésére. Az isaszegi és dányi önkormányzat közös szervezésében megrendezett kistérségi polgármesteri találkozón jelen voltak a közösségi közlekedést végző vállalatok képviselői is. A BKV Zrt. felé jeleztem az éjszakai tömegközlekedés hiányát, illetve a késő esti metró és csömöri HÉV-járatok összehangolásának szükségességét. A társulás az ülésen elfogadta a 2010. évi költségvetést.

 

5.) Május 24-én ült össze az óvodai felvételi bizottság, hogy döntsön az idei jelentkezésekről. A részletes előkészítő anyag ellenére is közel ötórás bírálati folyamat eredményeként alakult csak ki a végleges lista. A bizottság tagjait az óvoda vezetése mellett a védőnők, a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője, a gyerekorvos, a szülők képviselője, a Polgármesteri Hivatal szakmai munkatársa és a polgármester alkotta. A korábbi évekhez képest két lényeges változás volt az elbírálási folyamatban. Az egyik, hogy a mobilóvoda tervezett beállításával további 20 gyermeket tud fogadni az óvoda. A másik, hogy az önkormányzat kérésére nagy hangsúllyal vette figyelembe a bizottság mindkét szülő állandó lakóhelyét: az elbírálásnál a csömöri adófizető polgárok részesültek előnyben. 129 gyermek közül 74 fő óvodai elhelyezését támogatta a bizottság, további 20 főt feltételesen, a mobilóvoda felállításától függően vesznek fel a csömöri nevelési intézménybe.

Az elutasított gyermekek egy részét alacsony életkora miatt eleve nem vehette fel az óvoda.

A mobilóvoda engedélyeztetési eljárása, illetve a fogadó létesítmények kialakításának előkészítése zajlik. A munkákat a Polgármesteri Hivatal részéről dr. Katona Péter jegyző fogja össze.

 

6.) Május 25-én munkaerő-piaci szakmai konferencián vettem részt Gödöllőn. A két éve elkezdett Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum program záró rendezvényén a térség szakképző intézményeinek, vállalatainak képviselői, továbbá munkaerő-piaci szakemberek tartottak előadást a foglalkoztatás bővítési lehetőségeiről, a képzés és munkaerőpiac szereplőinek hatékonyabb együttműködésének új formáiról. A konferenciát Vécsey László, Szada polgármestere, Pest megye 4. számú választókörzetének országgyűlési képviselője nyitotta meg; a konferencia levezető elnöke Horváth Teréz, a Gödöllői Munkaügyi Központ vezetője volt.

 

7.) Május 19-én intézményvezetői egyeztetést tartottunk a Polgármesteri Hivatalban. A megbeszélés főbb témái: intézményi dolgozók cafeteria-, illetve jutalomkeretének meghatározása és az ezzel kapcsolatos juttatások módja és nagysága; intézményeket érintő fejlesztések; magatartászavaros gyermekek iskoláztatási problémái.

 

7.) Május 27-én, Gödöllőn az önkormányzat képviseletében dr. Szarka Zsuzsanna, a Népjóléti Bizottság elnöke jótékonysági koncerten vett részt a Gödöllői Királyi Kastélyban. Önkormányzatunk két jegy vásárlásával (összesen 10 ezer Ft) támogatta az akciót (támogatói jegy vásárlására, bár előre jeleztük ezirányú szándékunkat, sajnos már nem volt lehetőség).

 

8.) Május 23-28. között Csömör részt vett a PARKS and PEOPLE konferencia-sorozat svédországi rendezvényén, amelynek Timra város adott helyet. Településünket Marián Miklós biológus, Tormay Tibor tanár és Biró Attila alpolgármester képviselte. Az esemény központi kérdése az volt, hogyan lehet a helyi közösségekkel helyben található környezeti értékeket mind jobban megismertetni az oktatáson, a civil életen és munkahelyen keresztül.

 

9.) A terveknek megfelelően májusban befejeződött az utcabútorok (szeméttárolók, padok) elhelyezése a falu közterületein. A településkép és az utóbbi hónapokban már jelentősen javulást mutató köztisztasági helyzet további pozitív irányú változását eredményező ez irányú fejlesztések remélhetőleg a csömöri polgárok komfortérzetét, közérzetét is javítják majd. A munkálatokat a Csömör Községgondnokság végezte el.

 

10.) Május 27—30. között két lényeges forgalomtechnikai fejlesztés valósult meg.

Az egyik a legforgalmasabb, hosszú évek óta rendezetlen kereszteződésben, a Rákóczi út-Széchenyi út sarkán (Szöszi presszó) ún. mini-körforgalom került kialakításra. Ez a közlekedéstechnikai beavatkozás a biztonságos áthajtást és a forgalom lassítását célozza, amit az autósok döntő többsége azonnal tolerált, így a beavatkozás sikeresnek mondható.

Az általános iskola előtti parkolásból származó veszélyes állapotok felszámolására egy, Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldást vezettünk be. Az első napok tapasztalatai igen pozitívak, amihez hozzájárult az is, hogy a szülői munkaközösségek vezetőivel és az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés után részletes írásos tájékoztatást kaptak a szülők. A kéthetes próbaüzem során tapasztaltakat és a szülői észrevételeket figyelembe véve már eddig is több helyen tovább javítottuk a parkolás technikai elemeit (pl. az új 29 férőhelyes parkoló burkolatának javítása, felfestések). Az iskolai parkolással összefüggő fejlesztések összértéke 4 millió Ft.

 

11.) Május 30-án személyes lakossági egyeztetésre került sor a Nagy Sándor utca-Szabadság út sarkán kialakítandó közpark kapcsán. Az önkormányzat kezdeményezésére összehívott szabadtéri lakossági fórumon több, az ott lakók által megfogalmazott változtatási javaslatot elfogadtunk. A 3,5 millió Ft összértékű fejlesztési munkákat a Községgondnokság munkatársai elkezdték és várhatóan június végére fejezik be.

 

12.) Május 30-án a Pest Megyei Bíróság bejegyezte a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft-t. Ezzel párhuzamosan a képviselő-testületi döntés értelmében Válé Flóriánt kértem fel az ügyvezetői feladatok ellátására, akivel a munkaszerződés részleteiről is megegyeztünk. Az új ügyvezető június 10-től áll munkába, ekkor kezdődik a 3 hónapos próbaideje. A végelszámolás alatt álló Csömöri Sport Kft. versenyszakosztályainak képviselőivel folyamatosan zajlanak az egyeztetések az új nonprofit sport kft-ben való további működésük szakmai és pénzügyi lehetőségeiről. A sporttal kapcsolatos második félévi költségvetési keret felhasználásáról — amely megahatározza egyben a szakosztályok működését is — a június 16-i testületi ülésen kell határoznunk.

 

13.) A képviselő-testület döntése értelmében május 31-ével megszüntettük a korábban döntően állami támogatásból finanszírozott két településőri álláshelyet, mivel a kormány januártól minden településen megvonta ezt a támogatást. Ezzel párhuzamosan vezetői és bizottsági (Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság) egyeztetések kezdődtek a fokozottabb rendőri jelenlét, a nagyközség közbiztonságának további javítása céljából a Kistarcsai Rendőrőrssel.

14.) A Weekendbus Zrt. május második felében járműcserét hajtott végre. Ennek eredményeképp a korábbiakhoz képest modernebb, rámpás és légkondicionált buszok szállítják a csömöri utasokat. A cég vezérigazgatója felé telefonon jeleztem azokat a problémákat (járatkimaradás, csúcsidőben olykor nem minden utast fért fel a járműre), amelyeket több utas jelentett be az önkormányzatnak is. A cégvezető ígéretet tett arra, hogy utasszámlálást végeznek és intézkedik az ügyben.

 

*****

— Június 3-án a művelődési házban pedagógusnapi rendezvény keretében adjuk át az Év pedagógusa kitüntetést. A köszöntő beszédet Tormay-Lesták Mária képviselő, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke mondja.

— Június 10—13. között kerül sor a település legnagyobb, hagyományos rendezvényére, a Pünkösdi Fesztivál-Csömöri Falunapokra. Az előkészületek rendben zajlanak. Június 10-én, pénteken rendhagyó módon állófogadás keretében köszöntjük két testvértelepülésünk, Torockó (Rimetea) és Ürmény (Mojmírovce) települési vezetőit, amelyre a térség polgármestereit, illetve az országos és megyei szlovák önkormányzat vezetőit is meghívtuk. A falunapokkal összefüggő önkormányzati feladatokat Félegyházy-Sütő Eszter kommunikációs vezető koordinálja.

— A következő, rendkívüli képviselő-testületi ülésre 2011. június 16-án kerül sor, amelyen az általános iskola és a zeneiskola igazgatói állására pályázók meghallgatása  zajlik majd és várhatóan döntés születik a vezetői kinevezésekről. A tervek szerint az új nonprofit sport kft. költségvetését is ezen az ülésen vitatjuk meg.

 

 

Fábri István s.k.

polgármester

 

Megszakítás