Üdvözöljük!

Fontosabb települési események, önkormányzati intézkedések

2013 február 06. –
Önkormányzati, települési hírek

Fábri István polgármester beszámolója a 2012. január 20-február 16. közötti időszakról.

(Készült Csömör
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

201. február 16-án
megtartott ülésére.)

 

– Összefoglalás –

 

1.) Január
21-én rendezte meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház a Magyar Kultúra Napja ünnepi műsort. A már hagyományosnak tekinthető
eseményen helyi amatőr előadók, kulturális és hagyományőrző csoportok, az
intézmények és az egyházak képviselői léptek fel. A rendezvényt  az önkormányzat felkérésére Solymár Péterné, a Csömör Községért
Emlékéremmel kitüntetett nyugdíjas pedagógus nyitotta meg. A rendezvényen dr. Szarka Zsuzsanna képviselő és Biró Attila alpolgármester társaságában
vettem részt.

 

2.) Január
21-én lezárult a helyi négy keresztény felekezet közös szervezésében lezajlott ökumenikus imahét. A római katolikus,
az evangélikus, a baptista és a református közösségek egymás templomaiban
tartották az egyes alkalmakat. A záró eseményen, az evangélikus templomban
lezajlott közös szertartáson személyesen is részt vettem.

 

3.) Január
25-én újabb egyeztetésre került sor a Holdfény
Terasz
tulajdonosai, a környékek lakók és az önkormányzat képviselői
között. Úgy tűnik, sikerül megállapodni a szórakozóhely éjszakai üzemeltetését
illetően bizonyos hangszigetelési problémák és parkolási gondok megoldásával. A
szórakozóhelyen lezajlott második megbeszélésen Pásztor Sándor képviselővel, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
elnökével és dr. Katona Péter
jegyzővel vettem részt.

 

4.) Január
27-én második alkalommal rendezték meg a Csomópont
Tehetséggondozó Program
válogatóját a Petőfi Sándor Művelődési Házban,
amelyen ismét Tormay-Lesták Mária képviselővel,
az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnökével vettem részt, aki a
zsűriben is szerepet vállalt. Várhatóan márciusban nagyszabású gálakoncertre is
sor kerül a helyi sportcsarnokban.

 

5.) Január
28-án immár hatodik alkalommal tartottak Szlovák
Bál
t a helyi művelődési házban. A rendkívül jó hangulatú rendezvény
házigazdája a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat volt Szabó Erzsébet elnök vezetésével. Az est
vendége volt feleségével Imre Kováč, a
szlovákiai testvértelepülésünk, Mojmírovce polgármestere, Pásztor Sándor és Tihanyi
Ferenc
képviselő, valamint jómagam az önkormányzat részéről, továbbá Bátovszky János általános iskolai
igazgató és  dr. Fábri György, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese.

 

6.) Január
30-án a kivitelezéssel megbízott Larix Faház Kft. elkezdte a Krammer Teréz Zeneiskola tető- és
födémszerkezetének újjáépítésével
kapcsolatos munkákat. Az épület átadására
várhatóan májusban sor kerülhet.

 

7.) A
törvényi előírásoknak megfelelően január 31-ig a képviselő-testület tagjai
hiánytalanul és teljes körűen eleget tettek vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek. Az ezzel kapcsolatos
hivatali ügyintézésben Pásztor Sándor
képviselő, az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke és Aranyné B. Hajnalka munkatársunk
működött közre.

 

8.) Január
31-én tartotta soron következő ülését az Oktatási,
Sport- és Kulturális
Bizottság Tormay-Lesták Mária képviselő, bizottsági
elnök vezetésével.

 

9.)
Február 1-jén az Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság
tartotta ülését Pásztor
Sándor
képviselő, bizottsági elnök vezetésével, amelyen többek között a
díszpolgári cím és a Csömör Községért emlékérem felhívásra beérkezett
javaslatok megvitatása szerepelt a napirendi pontok között.

 

10.)
Február 2-án a polgármesteri hivatal tanácstermében város fórumot tartottunk. A település várossá nyilvánításának
kérdésében megrendezett eseményen mintegy negyven meghívott vendég vett részt a
helyi intézmények, nagyobb civil szervezetek, egyházak és a nagyobb cégek
képviseletében, továbbá több pénzügyi és közigazgatási szakember, közéleti
személyiség is jelen volt. Az önkormányzatot Fábri István polgármester, Biró
Attila
településfejlesztésért felelős alpolgármester és dr. Katona Péter jegyző képviselte, de
jelen volt Pásztor Sándor és Boross Jenő képviselő
is. A témában elindított társadalmi vita során további eseményeket tervezünk.

 

11.)
Február 3-án dr. Katona Péter jegyzővel
és Félegyházy-Sütő Eszter
kommunikációs vezetővel otthonukban köszöntöttük Guttyán Istvánnét 95., és Galamos
Györgyné
t 90. születésnapja alkalmából,
melynek keretében átadtuk az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt díszoklevelet.

 

12.) Január
26-án és február 9-én tartotta üléseit a Népjóléti
Bizottság
, amelyeket dr. Szarka
Zsuzsa
képviselő, bizottsági elnök vezetett.

 

13.)
Február 6-án tartotta ülését a Pénzügyi,
Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Eigler
Tamás
vezetésével. A fő téma a 2012. évi költségvetés volt, melynek vitája
annyira elhúzódott, hogy február 9-én újabb tárgyalására volt szükség.

 

14.)
Február 9-én Biró Attila
alpolgármesterrel és Sipos István túravezetővel
bejártuk a hosszú évek óta elhanyagolt sárga
jelzésű, Csömörön átvezető túraútvonal
at. A jelentős részben a Kálvária
erdőn keresztül vivő első szakasz részletes feltérképezését a javítások és az
újratervezés érdekében a következő hetekben folytatjuk.

 

15.)
Február 10-én, pénteken munkába állt Kis
Sándor
közterület-felügyelő. A polgármesteri hivatal új munkatársa
nyilvánosan meghirdetett pályázaton nyerte el a megbízást.

 

16.) Évnyitó
vacsora keretében ismertettem a Csömöri
Kulturális Alapítvány Kuratóriumának
és felügyelő bizottságának tagjaival az alapítvány további működésével
és tevékenységi körének esetleges bővítésével kapcsolatos önkormányzati
terveket. Az összejövetel keretében Biró
Attila
alpolgármesterrel és Tormay-Lesták
Mária
képviselővel közösen az elmúlt évi munkát is megköszöntük.

 

17.)
Február 11-én került sor a XIII. Hájastészta-
és Fánksütő Verseny
re a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az egyik
legértékesebb helyi hagyományőrző rendezvény ismét hatalmas érdeklődés mellett,
rekordszámú nevezés mellett zajlott. A zsűri tagjaként Biró Attila alpolgármester nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt.
A program házigazdája a korábbi évekhez hasonlóan G. Tóháti Ilona művelődési ház igazgató volt.

 

18.) Több
éves kihagyás után ismét megrendezésre került a Sportbál a helyi sportcsarnokban. A Csömöri Sport- és
Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. szervezésében lezajlott esemény a legnagyobb
látogatottságú csömöri bál volt az idei farsangi időszakban. Az est fő
szervezője és házigazdája Válé Flórián ügyvezető
hagyományteremtő jelleggel sportdíjakat adott át az elmúlt év legeredményesebb
csömöri játékosainak, csapatainak és edzőinek. Az est konferálását Horti Gábor sportriporter vállalta el. A
képviselő-testület tagjainak nagy többsége is jelen volt az újraindított
sportbálon: Fábri István
polgármester, Biró Attila
alpolgármester, Boross Jenő, Eigler Tamás, Pásztor Sándor, Tihanyi
Ferenc
, Tormay-Lesták Mária,
továbbá dr. Katona Péter jegyző.

 

19.) Február
12-én egy éves szünet után harmadik alkalommal, immár Csömöri Winter Classic néven gyermek
hoki torna
zajlott a Csömöri Horgásztavon. A nagy médiaérdeklődés (pl. M1,
Duna TV, Digi TV) mellett megszervezett esemény fő szervezője a Pólus Pingvinek
volt Nagy Attila edző koordinálása
mellett, de egyik házigazdaként jelen volt a Magyar Jégkorong Szövetség is. A
Csömöri Horgászegyesület részéről Radványi
Róbert
elnök és segítői dolgoztak a rendezvény sikerén. Csömör Nagyközség
Önkormányzata részéről Reményi Erika
titkárságvezető fogta össze a számos önkéntes felajánlás mellett zajló munkákat.
Ezen a napon több mint ezer fő látogatott ki a vastag jégtakaró eredményeképp
biztos sportolási lehetőséget adó horgásztóhoz, köztük az önkormányzat
képviseletében Fábri István
polgármester, Pásztor Sándor képviselő
és
Tihanyi Ferenc
sportért felelős képviselő.

 

20.)
Február 13-án a polgármesteri hivatalban egyeztetést kezdeményezett az
önkormányzat a Kistarcsai úti lakók
és két helyi termelőüzem képviselői között az utóbbi hónapokban folyamatossá
váló lakossági tiltakozások miatt. A környezetszennyezéssel
vádolt cégeknél az elmúlt időben több hatósági ellenőrzés is történt, de nem
találtak szabálysértésre okot adó tevékenységet. A megbeszélésre a két cég
képviselőjén kívül azonban nem jött el egy lakó sem. Az önkormányzat részéről
jómagam, dr. Katona Péter jegyző és Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető
volt jelen.

 

21.) Február
14-én Mondok Zoltán századossal, a
Kistarcsai Rendőrőrs parancsnokával és Klacsán
István
Községgondnokság vezetővel egyeztettem a helyi rendőrségi körzeti megbízotti iroda technikai fejlesztéséről és az
iroda mellett kialakítandó új polgárőr irodáról.

 

22.) Február
14-én Tarlós István budapesti
főpolgármester meghívására, Biró Attila
alpolgármester társaságában a főpolgármesteri hivatalban vettünk részt a BKV Zrt. működési problémáiról szóló
egyeztetésen
. A nagy médiaérdeklődés mellett lezajlott tanácskozásra a 25
agglomerációs település és a fővárosi kerületek vezetői kaptak meghívást. A
budapesti városvezetés mellett Vitézy
Dávid
, a Budapesti Közlekedési Központ vezetője is részt vett. A tanácskozás
asztalára pogácsát és ásványvizet tettek a polgármesterek elé, írásos anyagot
nem.

 

23.)
Február 14-én Takács László elnök
meghívására a Vox Animi Vegyeskar Egyesület
éves közgyűlésén
vettem részt a helyi római katolikus kántorlakáson. Az
összejövetelen többek között a kórus egyesület múlt évi tevékenységének
beszámolója hangzott el, ismertették az ez évi terveket és kérdéseket tettek
fel a kórus székhelyeként szolgáló zeneiskolai tető újjáépítéséről, továbbá az
önkormányzati médiumokban való egyesületi megjelenési lehetőségekről.

 

24.)
Február 14-én az Összefogás Ipari Szövetkezetben településrészi lakógyűlésre került sor Eigler Tamás képviselő kezdeményezésére. Az összejövetelen elsősorban
a Majorszegiliget infrastrukturális
fejlesztési lehetőségeiről egyeztettek az ott lakó polgárok és az önkormányzat
képviselői (Eigler Tamás, Biró Attila alpolgármester, dr. Katona Péter jegyző és Juhos Dávid, a műszaki osztály
vezetője).

 

25.) Újabb
egyeztetésre került sor a helyi
református gyülekezettel a Temető közben található ingatlan és a Laky-villa
elcserélése
ügyében. A polgármesteri hivatalban február 15-én lezajlott
egyeztetésen a református gyülekezet vezetői, Esztergály Előd lelkész és Deák
Ferenc
főgondnok mellett részt vett Sipos
Bulcsu Kadosa
Észak-pesti református esperes és Margit István egyházmegyei főgondnok is. Az önkormányzatot Fábri István polgármester, dr. Katona Péter jegyző és Juhos Dávid műszaki osztályvezető
képviselte. Az ingatlancsere főbb kérdéseiben előzetes megegyezés született.
Egyetlen megoldandó érdemi problémaként az önkormányzati bérlakásban lakók
elhelyezése ügyében szükséges további egyeztetés.

 

26.)
Február 2-án és február 16-án egyszerűsített eljárás keretében lefolytatott állampolgársági eskükre került sor a
polgármesteri hivatalban. Az ünnepélyes eseményen összesen 6 határon túli, Csömörön
lakó erdélyi személy tett magyar állampolgársági esküt a polgármester előtt.

 

27.) Február
elejére beköszöntött az igazi tél,
havazással és komoly fagyokkal
. Csömörön a Szociális Alapszolgáltatási
Központ gondoskodott arról, hogy ne legyen egy hajléktalan ember sem a hideg
télben. A Csömör Községgondnokság munkatársai, külső vállalkozó bevonása
mellett, a lehetőségekhez mérten végezték a hóeltakarítási munkákat, így az
autós közlekedésben nem volt komolyabb fennakadás. A forgalmasabb
közterületeken szintén a Községgondnokság munkatársai, helyi rendeletünk
értelmében a házak előtt a lakosok végezték a járdák megtisztítását.

A tél örömeit is élvezi a lakosság: sokan
járnak ki a Kálvária erdő szánkópályáira és a befagyott önkormányzati
horgásztóra korcsolyázni.

 

***

 

– Az
utolsó nagyobb báli rendezvényt február 18-án szombaton rendezik a művelődési
házban, ahol a Turnovszky István Kertbarát Kör tartja hagyományos jelmezes
farsangi bálját.

 

–  Február 19-én a helyi evangélikus gyülekezet
több mint fél évszázados rendezvénysorozatára kerül sor a gyülekezeti házban,
ahol a farsangi imahét egyhetes alkalmain házi sütemények és tea fogyasztása
mellett hallhatóak az igehirdetések.

 

– Március
15-én, 16.00 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban a nemzeti ünnep
alkalmából tartandó ünnepi műsor, amely keretében átadásra kerülnek a Csömör
Díszpolgára és a Csömör Községért Emlékérem kitüntetések is.

 

– A
következő, rendes képviselő-testületi ülésre 2012. március 14-én kerül sor.

 

 

Fábri
István s.k.

polgármester

Megszakítás