Üdvözöljük!

Háziorvosi álláspályázat

2023 április 27. –
Általános hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 002. számú felnőtt háziorvosi körzetben háziorvosi munkakör betöltésére, egészségügyi szolgálati jogviszony formában történő ellátással, az alábbi tartalommal.

A betöltendő munkakör: Csömör nagyközség 002. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

Egészségügyi szolgálti jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati munkaszerződés keretében, három hónapos próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Csömöri Egészségház 2141 Csömör, HÉV-Állomás utca

Pályázati feltételek:

 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai, fényképes önéletrajz,
 • fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló postai
 • feladóvevény másolata
 • MOK tagság igazolása,
 • Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.


A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.

Az állás betöltésének ideje: 2023. július 01.

Juttatások, egyéb információk:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak az irányadók.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Csömör Nagyközség Polgármestere 2141 Csömör, Szabadság utca 5.   A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Fábri István polgármester nyújt a +36 28-544-020/1000 telefonszámon.

Megszakítás