Üdvözöljük!

Helyi óvodai programunk

2010 július 21. –
Önkormányzati, települési hírek

1999. szeptember 01-től – felmenő rendszerben – Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programjával végezzük nevelőmunkánkat.

Programunk jellemzői:

• minden csoportszobánkban két szín dominál

• kiemelt helyet és dekorációt kapott a három művészeti sarok:

o a zenei sarok a kör alakban elrendezett 6 székkel

o a melegséget árasztó esztétikus mesesarok

o a 2 asztalnyi teret elfoglaló rajzos tér, ahol a különféle tárgyi eszközök segítik az alkotást.

A kiemelt szerep nemcsak a téri elhelyezkedésben, hanem a mindennapi tevékenységekben is megjelenik. Ötféle foglalkozási ágban fejlesztjük az értelmi képességeket:

1. vers, mese, dramatikus játék

2. ének, énekes játék, zenehallgatás

3. rajzolás, mintázás, kézimunka

4. mozgás, mozgásos játék

5. a környezet tevékeny megszerettetése.

A foglalkozások tervezése esetében lényeges szempontnak tartjuk, hogy kevés, a gyermekek életkorának megfelelő anyagot tervezzünk (mondóka, vers, ének), de azt alaposan el tudják sajátítani.

A mi óvodánkban minden nap hallgathatnak mesét a gyermekek. A zenei képességfejlesztés mikrocsoportos formában, egyszerre maximum 6 gyermekkel történik. Az énekes játékot – mivel közösséget, társas kapcsolatot igényel – az egész csoporttal közösen játsszuk. Alapelvünk, hogy jó időben a friss levegőn, nagy térben énekeljünk hetente egy énekes játékot. Folyosózene várja reggelente a gyermekeket és szüleiket, amely megnyugtató módon, halk komolyzene formájában hallható – esztétikai és művészeti élményt közvetítve.

A fantáziát és az alkotóképességet fejlesztve és az alkotókedv fokozása érdekében legalább kétféle technikát ajánlunk fel a gyermekek számára a vizuális tevékenységek során. A csoportszobákban ún. „minigalériában” állítjuk ki a gyermekek alkotásait. Ezt visszük tovább a tágabb térbe: óvodáinkban központi helyen található az „ovigaléria”. A művészeti nevelést szolgálják a negyedévente megrendezett ovigaléria-kiállítások. Itt kapnak helyet az arra vállalkozó – lehetőség szerint – helyi művészek alkotásai – így hozva gyermekközelbe a művészetet.

Heti egy alkalommal szervezünk csoportjainkban mozgásos tevékenységet az esztétikus járás, mozgás kialakítása, a különböző mozgáselemek megismertetése és a mozgásszervi rendellenességek megelőzése érdekében.

A környezet megszerettetésével kapcsolatos alapelvünk: „Szeresd, ismerd, védd a környezetet!” Ez az elv hatja át az óvodai élet mindennapjait. Ennek érdekében környezetismereti foglalkozásaink zömét a szabadban szervezzük meg mikrocsoportos – max. 10 fős – szervezeti formában. Célunk a felfedezés, a rácsodálkozás lehetőségének biztosítása, valamint a tudatos felismerés, reagálás megtanítása és a tapasztalat által történő ismeretszerzés elősegítése.

Hagyományőrző programokkal színesítjük az óvodai életet. A Mihály napi vásár, a szüreti mulatság, a Márton napi ünnepség, a Mikulás érkezése, az adventi készülődés, a farsang, a húsvét, az anyák napja és a családi egészség- és sportnap az összetartozás érzését, a közösséggé válást szolgálja. Kiemelt napokon emlékezünk meg A víz világnapjáról, a Madarak és fák napjáról, valamint a Föld napjáról.

Megszakítás