Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Hirdetmény a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet véleményezéséről

2018 március 27. –
Önkormányzati, települési hírek

Ezennel értesítem a tisztelt Partnereket, hogy önkormányzatunk elkészíttette Csömör nagyközség teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének egyeztetési tervdokumentációját.

Az egyeztetési tervdokumentációt Csömör Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 5/2017 (III.3.) Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik.

 

A településképi arculati kézikönyv (TAK) elkészítését és a településképi rendelet (TER) megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, milyen települési környezetben szeretnének élni, valamint széleskörű polgári párbeszéd alakuljon ki arról, hogy milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani.

 

A TAK és TER készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, az itt élők lakókörnyezetét.

Ennek érdekében 2018. április 3-án 16 órától a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
lakossági tájékoztatást tartunk.
 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a TAK és a TER készítésével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben írásban aláírva is leadják a helyszínen és megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetés Szabályának megfelelően a Partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát – PARTNERSÉGI – TAK_TKR -, és megadnia a Partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét, ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A Partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A Partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: a lakossági tájékoztatást követő 10 nap

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet az alábbiak szerint:

elektronikus úton: polgarmester@csomor.hu

postai úton: Polgármesteri Hivatal, műszaki osztály 2141 Csömör, Szabadság út 5., vagy

személyesen: leadni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: ügyfélfogadási időben a Csömöri Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, illetve

digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján.

 

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó Partnereket!

 

 

Fábri István

polgármester

Megszakítás