Search

Üdvözöljük!

Search
Search

HIRDETMÉNY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL

2018 szeptember 28. –
Önkormányzati, települési hírek

Ezennel értesítem a tisztelt partnereket, hogy önkormányzatunk elkészíttette Csömör nagyközség teljes közigazgatási területére településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának egyeztetési tervdokumentációját.

Az egyeztetési tervdokumentációt Csömör Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 5/2017 (III.3.) Önkormányzati rendelete szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik.

 

A településrendezési eszközök készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, az itt élők lakókörnyezetét.

Ennek érdekében 2018. október 11-én 15 óra 30 perctől a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

lakossági tájékoztatást tartunk.

 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a TSZT és a HÉSZ készítésével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben írásban aláírva is leadják a helyszínen és megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetés Szabályának megfelelően a Partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát – PARTNERSÉG – TSZT_HÉSZ -, és megadnia a Partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét, ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A Partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A Partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2018. október 1. – 2018. október 30.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet az alábbiak szerint:

elektronikus úton: polgarmester@csomor.hu

postai úton: Polgármesteri Hivatal, műszaki osztály 2141 Csömör, Szabadság út 5., vagy

személyesen: leadni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: ügyfélfogadási időben a Csömöri Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, illetve

digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: 

http://www.csomor.hu/dokumentumtar/424602/tszt-hesz-velemenyezesi-dokumentacio-2018

 

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó partnereket!

 

 

Fábri István

polgármester

Megszakítás