Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Hirdetmény

2017 november 15. –
Önkormányzati, települési hírek

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervmódosítás az ún. Edloman lakóterületre (Tinódi u. Keleti oldala).

Ezennel értesítem a partnereket, hogy önkormányzatunk elkészíttette Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási tervének módosítása az ún. Edloman lakóterületre c. terv egyeztetési tervdokumentációját.

 

Az egyeztetési tervdokumentációt Csömör Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 5/2017. (III.3.) Önkormányzati rendelete szerinti ún. partnerek is véleményezhetik.

 

 

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. partnerek élhetnek: a módosítással érintett területen élő lakosság, az érintett ingatlanok tulajdonosai; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetés Szabályának megfelelően a partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát –PARTNERSÉGI – EDLOMAN -, és megadnia a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét, ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

 

A partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2017. november 14-től – 2017. november 21-ig tart.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet az alábbiak szerint:

elektronikus úton: polgarmester@csomor.hu

postai úton: Polgármesteri Hivatal 2141 Csömör, Szabadság út 5., vagy

személyesen: leadni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

 

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatalban lévő Hirdetőtáblán, illetve

digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: www.csomor.hu

 

 

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó partnerek véleményét!

 

 

 

 

Csömör, 2017. november 14.

 

                                                                                                             

                                                                                                                                         Fábri István

                                                                                                                                        polgármester

Megszakítás