Üdvözöljük!

Információk az önkormányzati választásról

2019 október 11. –
Önkormányzati, települési hírek

Október 13-án 06.00 és 19.00 óra között a helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterjelöltekre adhatjuk le voksunkat. Ugyanekkor a csömöri szlovák és német nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is sor kerül. Fontos különbség a parlamenti választásokhoz képest, hogy akik nemzetiségi önkormányzati választásra jogosultak, azok a helyi önkormányzati választáson is szavazhatnak! 

 

Helyi önkormányzati választás 

Hogyan szavazzunk? 

Október 13-án külön-külön szavazólapon lehet szavazni a polgármesterjelöltekre, illetve a képviselőjelöltekre.
A polgármesterjelöltek szavazólapján a választott név mellett található körbe kell X vagy + jelet tenni.
Itt csak egy nevet jelölhetünk be, ha valaki mindkét nevet megjelöli, akkor a szavazat ÉRVÉNYTELEN.
A képviselőjelöltek közül Csömörön összesen 8 névre lehet szavazni a nevek mellett található körbe írt X vagy + jellel. Tehát a választópolgár 8, számára szimpatikus név mellett is voksolhat.
Ha valaki több mint 8 nevet jelöl meg, akkor az összes képviselőjelöltre leadott szavazata ÉRVÉNYTELEN! 8-nál kevesebb névre azonban lehet szavazni –akár egy nevet is be lehet jelölni.
A polgármesterek és képviselőjelöltek szavazólapja mellett lesz egy harmadik szavazólap is, amelyen a megyei közgyűlés képviselőit lehet megválasztani.

Mivel a megyei közgyűlésbe csak listáról lehet bekerülni, ezért ezen a szavazólapon
csak pártokra és egyéb társadalmi szervezetekre lehet szavazni, de csak EGYRE. A megyei közgyűlésbe Pest megyében az alábbi pártokra
lehet majd szavazni: Demokratikus Koalíció, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt,  Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom.

Tájékoztató a helyi
önkormányzati választási szabályokról 

Szavazni kizárólag személyesen – a törvényben foglalt kivételekkel – csak a lakóhely szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. Kérjük a választópolgárok figyelmesen olvassák el a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőt, amelyben a lakóhely szerinti szavazókör megnevezése és címe szerepel. A szavazóköröket az önkormányzati választásokra aktualizálták, ezért  előfordulhat,  hogy másik szavazókörbe került lakóhelyük.
A mozgásában gátolt választópolgárt kérésére a lakásán a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja felkeresi. Ezt külön kérni kell legkésőbb a szavazást megelőző 2. napig a helyi választási irodához benyújtott kérelemmel.
Szavazni a szavazás napján reggel 6 órától lehet. A szavazóhelyiségek 19 óráig lesznek nyitva.
Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet, külön-külön szavazólap szolgál a polgármester, képviselőjelöltek és a megyei listás választásra. A települési polgármesteri és képviselő- jelölti választás szavazólapja a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelöltek nevét, az őket jelölő szervezetek nevét vagy annak választási rövidítését, illetve a független jelölés tényét.
Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre lehet. A szavazat akkor minősül érvénytelennek, ha nem hivatalos szavazólapon adták le, vagy ha nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a választópolgár kire szavazott, illetve ha bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapot adtak le, vagy ha ceruzával töltötték ki a szavazólapot.
A választópolgár, amikor megjelenik a szavazóhelyiségben, először ellenőrzik, hogy szerepel-e a választói nyilvántartásban. A bizottság a választópolgár által bemutatott személyazonosító okmányok alapján megállapítja a szavazó személyazonosságát, aki azt nem tudja igazolni, azt elutasítja. Azonban ha a szavazás lezárása előtt a választópolgár igazolja személyazonosságát, akkor leadhatja voksát.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság tagja átadja a választópolgárnak a szavazólapokat, amelyeket jelenlétében hivatalos bélyegzővel ellát, és szükség esetén a bizottság ismerteti a szavazás módját. Tilos azonban az agitáció valamely jelölt vagy lista ellen vagy mellett, a szavazó szándékában nem befolyásolható.
Előfordulhat, hogy a szavazópolgár elrontja a választólap kitöltését. Ez esetben a borítékot nem szabad az urnába helyezni, hanem az elrontott szavazólap bevonását és új lap kiadását lehet kérni a bizottságtól, amire személyenként és szavazófajtánként egyszeri lehetőség van.
A szavazólap kitöltését követően a szavazólapokat borítékba kell tenni, és a bizottság előtt az urnába kell helyezni.

Nemzetiségi önkormányzati választás 

Az októberi 13-i nemzetiségi választásokat egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választással. A települési nemzetiségi önkormányzatokhoz hasonlóan már a megyei, fővárosi és az országos nemzetiségi önkormányzatokat is közvetlenül választják.  Fontos különbség a parlamenti választásokhoz képest, hogy akik nemzetiségi önkormányzati választásra jogosultak, azok a helyi önkormányzati választáson is szavazhatnak! 

Csömörön szlovák és német nemzetiségi önkormányzati képviselőkre lehet majd szavazni.
Csak annak a nemzetiségnek a jelöltjeire adhat le szavazatot, amilyen nemzetiségként a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Csömörön a szlovák nemzetiségi választáson 5 jelöltre, a német nemzetiségi választáson szintén 5 jelöltre lehet szavazni a nevek mellett található körbe írt X vagy + jellel. Tehát a szlovák nemzetiségű választópolgár 5, míg a német nemzetiségű választópolgár 5 számára szimpatikus név mellett is voksolhat.
Ha valaki több mint 5 nemzetiségi nevet jelöl meg, akkor az összes képviselőjelöltre leadott szavazata ÉRVÉNYTELEN! A nemzetiségi jelöltek esetén 5-nél kevesebb névre azonban lehet szavazni – akár egy nevet is be lehet jelölni.

Fontos változás a korábbi nemzetiségi választáshoz képest, hogy nincs külön nemzetiségi szavazókör, mindenki a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat a nemzetiségi képviselőkre is.
A területi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen egy listára lehet szavazni.

A nemzetiségi szavazólapok és a hozzátartozó borítékok zöldszínűek lesznek, azokat kitöltve borítékba kell tenni és lezárni. A boríték nélküli, illetve lezáratlan szavazólapok érvénytelenek.

A nemzetiségi szavazatokat a Helyi Választási Bizottság számolja össze, s hirdeti ki szavazás  eredményét.

 

Megszakítás