Üdvözöljük!

Ingatlanértékesítési pályázat

2016 július 04. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról szóló 29/2013. (X.24.) számú önkormányzati rendelet 8.§ (1)-ában foglaltak alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 

  1. Pályázatot kiíró neve, székhelye:

Csömör Nagyközség Önkormányzata, 2141 Csömör Szabadság u. 5.

  1. A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

  1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános.

      4.   Az értékesítésre kerülő ingatlan paraméterei:

0138/76, 0138/79 hrsz-ú,  3870 m2 nagyságú, Vt-2/1 besorolású, vegyes terület. A terület Vt-4/2-be történő átminősítése folyamatban van. Az ingatlan per és teher mentes.

      5Az értékesítés irányára: nettó 12.500Ft/m2

  1. Értékesítési szempontok:

A vételár, a terület hasznosítására benyújtott koncepció valamint a településképi illeszkedés együttesen kerül figyelembevételre és értékelésre. A terület preferált hasznosítása: alapvetően élelmiszer kereskedelmi és egyéb kereskedelmi és szolgáltatási egység létesítése.

      7.   Az ajánlatok benyújtásának helye:

            Csömöri Polgármesteri Hivatal, 2141 Csömör Szabadság u. 5.

  1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatóak személyesen vagy postai úton, zárt borítékban 2 példányban, amelyből az egyik példányt minden oldalon aláírva, „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan. A borítékon fel kell tüntetni „Vételi ajánlat a 0138/76, 138/79 hrsz-ú területre” megnevezést.

  1. Az ajánlatok benyújtásának határideje, helye:

2016. augusztus 15. 11 óra, Csömöri Polgármesteri Hivatal, 2141 Csömör Szabadság u. 5.

A nyilvános bontás ideje: 2016. augusztus 15. 11.30 óra, a  Csömöri Polgármesteri Hivatal tanácsterme

      10. Az ajánlati kötöttség időtartama:

             Az ajánlatok benyújtására előírt határidőtől számított 60 nap.

  1.  Az ajánlati biztosíték:

 A pályázatot kiíró nem kér ajánlati biztosítékot.

      12. Az ajánlatok elbírálása:

 Az önkormányzat az ajánlattevőktől kiegészítő tájékoztatást kérhet a beadott pályázatokkal kapcsolatban.

A pályázat eredményéről az Önkormányzat képviselő-testülete a bontástól számított legkésőbb 30 napon belül dönt. A döntéséről 5 napon belül levélben értesíti a pályázókat. Szerződéskötésre az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor.

A bontásnál az ajánlattevők illetve meghatalmazottaik jelen lehetnek.

13. Az értékesítendő ingatlannal kapcsolatos részletes dokumentáció megtalálható a Csömöri Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán. Szóbeli információt és időpont egyeztetést a 06-28-544-030       telefonszámon lehet kérni.

14. Az pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

15. Az ajánlat érvénytelen, ha:

      -az ajánlati ár nem egyértelműen meghatározott,

      -olyan pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá, aki az Önkormányzattal szemben vállalt szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette,

      -azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlati határidő lejárta után nyújtották be,

      -a pályázó nem csatolta a köztartozás mentességéről szóló nyilatkozatát,

-hiányosan nyújtották be vagy egyéb okból nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 

Csömör, 2016. július 05.

 

Fábri István
polgármester

Megszakítás