Üdvözöljük!

Iskolaállamosítás: egyelőre mindenki rosszul jár

2013 március 24. –
Önkormányzati, települési hírek

Alacsonyabb juttatások a csömöri tanároknak, több szülői kedvezmény veszélybe kerülése, a helyi iskolások plusz képzéseinek megkérdőjelezése, az iskolatej elmaradása – egyelőre ezek az első szomorú tapasztalatai az iskolai államosításnak Csömörön. És persze a teljes bizonytalanság, szervezetlenség, kapkodás, ami nem csak itt helyben, hanem az egész országban jellemző. A képviselő-testület március 21-én tárgyalta a kialakult helyzetet.

 

Az elmúlt
hónapok tapasztalatai, és az elmúlt néhány nap egyeztetései is megerősítették,
hogy az iskolai államosítás sajnos Csömörön is rendkívül tisztázatlan
körülményeket teremtett a fenntartói és működési költségek finanszírozása
terén. Lényegében az általános iskolában és a zeneiskolában dolgozó
alkalmazottak bérén, illetve az épületek elemi működési kiadásain kívül alig
van olyan terület, ahol egyértelmű lenne a költségek finanszírozási
kötelezettsége, vagyis az, hogy az állam (Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ) vagy Csömör Nagyközség Önkormányzata állja a számlákat.

 

Komoly
probléma a csömöri pedagógusok bérének és egyéb juttatásainak kérdése is. Az
már biztosnak tűnik, hogy az állam rosszabb feltételek mellett alkalmazza őket,
mint tette azt korábban az önkormányzat. A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által a pedagógusoknak biztosított cafeteria összege még csak az
egyharmadát sem fogja elérni annak, amit az önkormányzat korábban biztosított
számukra – már ha megkapják, mert a korábban havonta járó támogatást csak a
tanév végére ígérik. Ez nem csak azt jelenti, hogy a csömöri pedagógusoknak
gyakorlatilag kevesebb havi juttatásért kell dolgozniuk, hanem egyfajta
feszültséget is okoz a településen, hiszen az iskolai technikai dolgozók
továbbra is az önkormányzat alkalmazottai, így az ő cafeteria juttatásuk a
régen megszokott mértékű lesz.

 

Fábri István
polgármester felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy ha lehet, még a
fentieknél is nagyobb baj, hogy az oktatói, nevelői munkát érintő plusz
„szolgáltatások" jelentős része is veszélybe került, ami pedig
egyértelműen a csömöri gyerekek képzési színvonalának visszaesését
eredményezheti. A pedagógus asszisztensek alkalmazása, az ingyenes erdei
iskola, az ingyenes úszásoktatás, a testnevelés tagozatos osztályok, illetve a
helyi sportágak oktatása, a körzeti versenyek megtartása mind, mind
bizonytalanná vált a jövőben, még akkor is, ha a Gödöllői Tankerület részéről
pozitív együttműködési készséget tapasztaltak eddig. Szomorúan értesült arról
is az önkormányzat, hogy az állami átvétel óta szerződéskötési problémák miatt
nem kapnak a csömöri iskolások iskolatejet.

 

A
polgármester és a képviselő-testület egybehangzó álláspontja szerint az
önkormányzat nem engedheti, hogy az állam rosszabb helyzetbe hozza a helyi
oktatást, és azt sem, hogy a csömöri gyerekek alacsonyabb színvonalú képzésben
részesüljenek, mint a korábban. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében ‒ érvényesítve
az önkormányzat anyagi szempontjait is ‒, hogy pozitív hatást gyakoroljanak az
iskolákban folyó munkára.

 

Ugyanehhez
a témához kapcsolódóan tárgyalta a testület az általános iskola pedagógiai
asszisztensének helyzetét is.

A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete tájékoztatta az iskola
vezetését, hogy az eddig megbízási szerződéssel, félállásban dolgozó pedagógiai
asszisztenst csupán március végéig foglalkoztatja. Teszi ezt annak ellenére,
hogy az általános iskola vezetése szerint nagy szükség van erre a munkára,
hiszen az iskolába több magatartászavarral küzdő gyermek is jár, akik mellé
nélkülözhetetlen a pedagógiai asszisztens alkalmazása. Bátovszky János,
a Mátyás Király Általános Iskola igazgatója elmondta, értetlenül állnak az eset
előtt, már csak azért is, mert az új közoktatási törvény szeptembertől plusz
négy pedagógiai asszisztens alkalmazását írja elő egy csömöri méretű iskolában.

Eigler Tamás,
a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói bizottság elnöke a képviselő-testület
hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a jelenleg is dolgozó pedagógiai asszisztens
bérét a tanévből hátralévő két és fél hónapra az önkormányzat biztosítsa, annak
ellenére, hogy ez egyértelműen állami feladat lenne. A testület egyhangúlag
megszavazta a javaslatot. A polgármester kiegészítő javaslatára felkérték továbbá
a pénzügyi bizottságot, hogy tételesen vizsgálja felül a helyi általános iskola
és zeneiskola fenntartása, működtetése kapcsán felmerülő költségeket és készítsen
előterjesztést a képviselő-testületnek a költségek finanszírozásának
megosztására.

 

Ezen
felül Csömör Nagyközség Önkormányzata a „/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról" 37/121. § alapján kezdeményezte a Mátyás Király
Általános Iskolában az intézményi tanács létrehozását, és megbízta a
polgármestert a miniszteri rendeletben foglalt szereplők megkeresésével. A cél
az, hogy az önkormányzat a szülőkkel közösen próbáljon meg minél többet
kiharcolni a csömöri általános iskolának és zeneiskolának.

 

Megszakítás