Üdvözöljük!

Ismét pályázhatnak a csömöri középiskolások

2014 augusztus 19. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2014 / 2015 –ös tanév első félévére középfokú tanintézmények hallgatói számára. A pályázatokat október 30-áig kell beadni.

A pályázat feltételei a következők:

1.) Pályázhat minden olyan csömöri állandó lakos, aki érettségit adó intézményszakközépiskola, gimnázium tízedik, vagy magasabb évfolyamos tanulója. Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő második évfolyamtól lehet pályázni.

2.) Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi középiskolai évének tanulmányi ( magatartás és szorgalom jegy nélkül) átlageredménye minimálisan 4,00 legyen. 

3.) Akik a korábbi években már részt vettek az alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a kuratórium, vagy sem. 

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők) jövedelemigazolását, ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő), a családi pótlék igazolását, a legutolsó iskolai év tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskolai év végi  bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását, a tanulói jogviszony fennállásáról.  A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

5.) A pályázatokat 2014. október 30-án 16 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2014. szeptember – 2015. január) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

A szeptemberi és októberi ösztöndíjak kifizetésére visszamenőleg november hónapban kerül sor. Az ösztöndíjak minden hónap 05-től 10-ig vehetők fel az Önkormányzatban.

7.) A Kuratórium a pályázatok elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen veszi figyelembe.

8.) A pályázati döntésekről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2014. november 12 -ig.

 A pályázati űrlap a lap alján taláható linkről tölthető le “Pályázati űrlap 2014-2015 első félév középiskolásoknak” 

Csömör, 2014. augusztus 19.

 

 

 

Harmath Diána

a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratórium

elnöke

Megszakítás