Üdvözöljük!

Június 30-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2022 június 24. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30-án, csütörtökön 15.00 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

 

 

  
TÁRGYELŐTERJESZTŐ
  
1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb Fábri István
települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseirőlpolgármester
  
2.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda vezetői beszámolója a 2021/2022 nevelési évrőlTormay-Lesták Mária
alpolgármester
Meghívott vendég:  
Böde Júlianna óvodavezető (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda) 
Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (Polgármesteri Hivatal) 
  
3.) Tájékoztató a Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fábri István
2022. első félévi működésérőlpolgármester
Meghívott vendég:  
Szőke Zoltán elnök(Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület)
  
4.) Beszámoló a Csömöri Vendégház működéséről Fábri István
Meghívott vendég: Simon Balázs vendégházvezetőpolgármester
  
5.) A Csömöri Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatóiFábri István
álláshelyére beérkezett pályázatok  — pályázók meghallgatásapolgármester
Előterjesztés készítője: Szántóné-Hermányos Mária képviselő 
Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.) 
Meghívott vendég: pályázók  
  
6.) Laky bekötőút – Major úti szervizút kereszteződésében körforgalom építése pályázati forrás felhasználásával— Közbeszerzési eljárás lezárásaEigler Tamás 
beruházási tanácsnok 
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.) 
  
7.) A katasztrófavédelmi sziréna felújításának megvitatásaPásztor Sándor
Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke bizottsági elnök 
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.) 
  
8.) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása – ebtenyésztésről szóló rendelkezés Pásztor Sándor
bizottsági elnök
Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság 
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.) 
  
9.) Névhasználati kérelmek megvitatásaPásztor Sándor
Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke bizottsági elnök 
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.) 
  
10.) A Csömöri Horgásztó horgászati tevékenységére Fábri István
üzemeltetési szerződés megkötésepolgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.) 
  
11.) Ukrajnai háborús károsultak megsegítésére elkülönített támogatási keret felhasználásaFábri István
polgármester
  
12.) Kormányzati intézkedésekkel összefüggő települési díjszabályozások változásaFábri István
polgármester
Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság 
Előterjesztés készítői: Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
  
13.) Major úti szolgálati lakásra benyújtott bérleti igény megtárgyalásaTormay-Lesták Mária
alpolgármester
Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.) 
  
14.) Pályázati támogatással megvalósuló beruházásokFábri István
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)polgármester
  
15.) Iskolai tankert és ökogazdálkodási terület kialakításaFábri István
Előterjesztés készítője: polgármester
Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.) 
  
16.) A Csömöri-patak rehabilitációjának tervezésére Tihanyi Ferenc
beérkezett ajánlatok megvitatásabizottsági elnök
Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság  
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.) 
  
17.) Bölcsőde építése Csömörön VEKOP-6.1.1-21Eigler Tamás 
pályázati forrás felhasználásával – Közbeszerzési eljárás lezárásaberuházási tanácsnok 
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.) 
  
18.) Középhegy utca telekrendezése a Levendula utca-Pipacs utca közötti szakaszonFábri István
polgármester 
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.) 
  
19.) Majorszegi-liget játszótér melletti ingatlanokra vonatkozó településrendezési szerződés módosításaFábri István
polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.) 
  
20.) Középhegy u. 4. sz. ingatlan hasznosítási terveEigler Tamás
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)beruházási tanácsnok
  
21.) Útépítési ütemterv módosítása Fábri István
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)polgármester
  
22.) Javaslat a Deák Ferenc tér esővíz- és szennyvíz-elvezetési problémáinak megoldásáraFábri István
polgármester
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.) 
  
23.) Béke tér közösségi célú rendezésére együttműködési megállapodás megkötése a Gödöllői Coop Zrt.-velFábri István
polgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.),  
Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.) 
  
24.) Hunyadi utcai telekrendezések a HÉV-átjáróbanFábri István
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)polgármester
  
25.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentéseiKépviselők
 Hivatalvezetők
  
  
                                                         ***   Z Á R T   Ü L É S  ***
  
1.) A Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása Fábri István
polgármester
Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.) 

Csömör, 2022. június 24.

Megszakítás